Dubovo-hrabové lesy lipové

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Dubovo-hrabové lesy lipové sú podľa smernice Európskej únie o biotopoch európsky významným biotopom s kódom 9170.[1] Pre európsky významné biotopy sa vyhlasujú v každej krajine Európskej únie v rámci siete Natura 2000 územia európskeho významu. Vytvára ho dub, hrab, lipa malolistá, lieska obyčajná a jedľa biela. Chýba smrek obyčajný.

Výskyt a stav na Slovensku[upraviť | upraviť zdroj]

Dubovo-hrabové lesy lipové – časť A[upraviť | upraviť zdroj]

Podľa Katalógu biotopov Slovenska mapovacia jednotka Ls2.3.1 Dubovo-hrabové lesy lipové – časť A[2] (klasifikačná jednotka Ls2 Dubovo-hrabové lesy), biotop Dubovo-hrabové lesy lipové (2112300) - čiastočne,[3] je súčasne rovnomenný európsky významný biotop 9170 Dubovo-hrabové lesy lipové.[1]

Na Slovensku sa vyskytuje približne na ploche 300 ha[1] a v 4[4] územiach európskeho významu.

Dubovo-hrabové lesy lipové – časť B[upraviť | upraviť zdroj]

Podľa Katalógu biotopov Slovenska mapovacia jednotka Ls2.3.2 Dubovo-hrabové lesy lipové - časť B patrí do klasifikačnej jednotky Ls2 Dubovo-hrabové lesy, biotop Dubovo-hrabové lesy lipové (2112300) - čiastočne.[3] Je typom zmiešaných dubovo-hrabových lesov vyskytujúcich sa v kotlinách severnej časti Slovenska, ako sú Hornádska kotlina, Liptovská kotlina, Turčianska kotlina a pravdepodobne aj Žilinská kotlina. Vytvára ho dub, hrab, lipa malolistá, lieska obyčajná, jedľa biela s prímesou smreka obyčajného.[2] Je biotopom národného významu, nepatrí medzi európsky významné biotopy.[2]

Dubovo-hrabové lesy lipové – časť C[upraviť | upraviť zdroj]

Podľa Katalógu biotopov Slovenska mapovacia jednotka Ls2.3.3 Dubovo-hrabové lesy lipové - časť C patrí takisto do klasifikačnej jednotky Ls2 Dubovo-hrabové lesy, biotop Dubovo-hrabové lesy lipové (2112300). Je typom zmiešaných dubovo-hrabových lesov vyskytujúcich sa na Slovensku iba v Popradskej, Liptovskej kotline. Vytvára ich smrek obyčajný, hrab, lipa malolistá, jarabina vtáčia, lieska obyčajná, jedľa biela s prímesou duba.[2]

Patrí do európsky významného biotopu 9410 Smrekové lesy.[1]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. a b c d VICENÍKOVÁ, Andrea; POLÁK, Pavol; (eds.). Európsky významné biotopy na Slovensku. 1. vyd. Banská Bystrica : Štátna ochrana prírody SR, 2003. 151 s. ISBN 80-89035-24-8. S. 116 – 117.
  2. a b c d STANOVÁ, Viera; VALACHOVIČ, Milan; (eds.). Katalóg biotopov Slovenska. 1. vyd. Bratislava : DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie, 2002. 225 s. Dostupné online. ISBN 80-89133-00-2. S. 90 – 92.
  3. a b RUŽIČKOVÁ, H.; HALADA, Ľ.; JEDLIČKA, J.; KALIVODOVÁ, E., (eds.) Biotopy Slovenska : príručka k mapovaniu a katalóg biotopov. [Bratislava] : Ústav krajinnej ekológie SAV, 1996. 192 s. ISBN 80-967527-3-1. S. 41.
  4. Natura 2000 - Sústava chránených území členských krajín EÚ, biotop 9170 [online]. sopsr.sk, [cit. 2020-07-18]. Dostupné online.