Dunitová skalka

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Dunitová skalka
prírodná rezervácia
Dunitová skalka
Štát Slovensko Slovensko
Región Prešovský
Okres Okres Prešov
Obec Sedlice
Súradnice 48°55′26″S 21°07′31″V / 48,9239°S 21,12521°V / 48.9239; 21.12521
Rozloha 0,0035 km² (0 ha)
Vznik 1964
Správa Prešov
Kód 527
Poloha v rámci Slovenska
Poloha v rámci Slovenska
Poloha v rámci Prešovského kraja
Poloha v rámci Prešovského kraja
Wikimedia Commons: Dunitová skalka
Mapový portál GKÚ: katastrálna mapa
Freemap Slovakia: mapa
OpenStreetMap: mapa
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Dunitová skalka je prírodná rezervácia[1] v Sedliciach, nachádzajúca sa v nadmorskej výške 500 metrov. Úradne bola zriadená v roku 1964 a má plochu 0,35 hektára. Jej význam spočíva vo vzácnom výskyte horniny dunit (peridotit - hlbinná vyvretá hornina obsahujúca prevažne olivín, malé množstvo pyroxénu, amfibolu, biotitu, augitu, magnetitu a iné.), s typickými hadcovými rastlinnými spoločenstvami. V roku 2011 bol v tejto lokalite zriadený náučný chodník.

Charakteristika[upraviť | upraviť zdroj]

Prírodná rezervácia Dunitová skalka je výnimočná vďaka svojej geologickej stavbe. Jej plošná výmera je 0,35 ha a nachádza sa na časti parcely číslo 950. Pre jej územie platí 4. stupeň územnej ochrany. Ochranné pásmo prírodnej rezervácie je 100 m pás územia okolo vonkajšej hranice prírodnej rezervácie a platí v ňom 3. stupeň ochrany. Prírodná rezervácia Dunitová skalka bola úradne vyhlásená v roku 1964. Významná je výskytom dunitu - na olivín bohatého peridotitu (presnejšie enstatitického dunitu)[2], na mnohých miestach serpentinizovaného. Dunit je typickou horninou zemského plášťa a je známy predovšetkým z oceánskych oblastí. Dunitové teleso o rozmere asi 350-400 m × 500-600 m a hĺbke asi 100 až 150 m leží[3] v paleogénnych sedimentoch a predstavuje zrejme skĺznutý olistolit vo vnútrokarpatskej paleogénnej panve.

Na takéto podložie tvorené ultrabázickými horninami sa viažu špecifické rastlinné druhy – serpentinofyty. V prírodnej rezervácii rastú dva najvzácnejšie druhy týchto rastlín a to slezinník hadcový (Asplenium cuneifolium) a slezinník pravý (Asplenium adulterinum). Ďalej tu bol zistený výskyt sladiča obyčajného. Všetky tieto papradiny rastú v štrbinách skál vystupujúcej hadcovej horniny. Zánik tejto špecifickej flóry by mohla spôsobiť sukcesia borovice v chránenom území.[4]

História[upraviť | upraviť zdroj]

Podľa miestneho, šarišského názvoslovia, oblasť tejto lokality miestni poznajú najmä pod pomenovaním „Kamena“. Čo hneď, už na prvý pohľad, výstižne charakterizuje tento kamenný kopec.[5]

Prvá zdokumentovaná zmienka o tejto lokalite siaha až do roku 1869, keď tam v rámci výskumu a geologického mapovania, vykonal prvý vedecký výskum významný slovenský geológ 19. storočia Dionýz Štúr. V neskoršom období sa výskumu tohto telesa venoval B. Cambel.

Náučný chodník[upraviť | upraviť zdroj]

Náučný chodník Panel č.1

Náučný chodník, ktorý bol odovzdaný do užívania v roku 2011, má osem stanovísk. Jeho prevýšenie je asi 70 metrov a dĺžka 2300 až 2400 metrov. Chodník prechádza územím prírodnej rezervácie, ktoré je aj územím európskeho významu. Preto tu pri ochrane prírody a krajiny platí štvrtý a tretí stupeň jej ochrany. Z toho dôvodu sa návštevník tejto lokality smie pohybovať iba po vyznačenej trase a nesmú sa tam zberať lesné plody, rastliny živočíchy ani žiadne horniny.

Po celej trase sú umiestnené panely. Panel č. 1 obsahuje základné údaje. Panel č. 2 všeobecné údaje o obci Sedlice. Panel č. 3 je venovaný ochrane prírody. Panel č. 4 je venovaný botanike krajiny. Panel č. 5 približuje okolitú krajinu. Panel č. 6 je zameraný na zoológiu a les. Panel č. 7 približuje geológiu územia. Panel č. 8 poďakovanie návštevníkom.

Katalógový list chráneného územia[upraviť | upraviť zdroj]

 • Názov: Dunitová skalka
 • Evidenčné číslo: 527
 • Kategória: prírodná rezervácia
 • V pôsobnosti: ŠOP - regionálna správa Prešov
 • Lokalizácia chráneného územia: Kraj: Prešovský; okres: Prešov; Obec: Sedlice; Kataster: Sedlice
 • Príslušnosť k VCHÚ: nie je súčasťou VCHU.
 • Mapový list ZM50: 37-22
 • Výmera CHÚ: 0,3507 ha
 • Rok vyhlásenia: 1964
 • Právny predpis: Rozh. Komisie SNR pre ŠaK č. 30 z 21.8.1964, Úpr.č.58906/64-osv./25 z 21.8.1964, 4. st. Vyhláška KÚŽP v Prešove č. 5/2004 zo 14.5.2004 - ú. od 15.5.2004.
 • Zriaďovateľ: Slovenská národná rada.
 • Predmet ochrany :PR predstavuje neobyčajne vzácne nálezisko povrchového výskytu dunitu na Slovensku. PR sa využíva ako vedeckovýskumný objekt.

Poznámka[upraviť | upraviť zdroj]

Dunitová skalka sa už stala atraktívnou aj pre hľadačov GPS skrýš. Ide o športovo turistickú založenú skupinu ľudí, ktorí popularizujú málo známe, ale významné zemepisné miesta. Každá skrýša má na internete svoju stránku, kde je opis miesta a spravidla súradnice GPS, podľa ktorých ju potom hľadači hľadajú. Geocacher - hľadač teda potrebuje na nájdenie GPS prijímač a prístup na internet. Skrýša je hovorovo niekedy nazývaná aj cache či keška.[6]

Náučný chodník - fotogaléria[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Dunitová skalka. In: Zoznam osobitne chránených častí prírody SR [online]. Banská Bystrica: Štátna ochrana prírody SR. Dostupné online.
 2. Cambel, B., 1951, Ultrabázická hornina od Sedlíc a hadce blízkeho okolia. Geologický zborník Slovenskej akadémie vied, 2, s. 91-105
 3. Gnojek, I., Kubeš, P., 1991, Svědectví magnetometrie o ultrabázickém tělese u Sedlic. Mineralia Slovaca, 23, 4, s. 161-164
 4. Urbanistická štúdia obce Sedlice, rok 2008 str. 16
 5. Kotulič, Rastislav a Kotulič, Jozef: Sedlice podhorská obec Šarišskej vrchoviny, 2007, s. 5. Dostupné online
 6. http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=b144403b-8dd1-42e1-9e5e-c4f567ab4c94&log=y&decrypt=

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

Literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]