Dvojhláska

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Dvojhláska alebo diftong (z gr. δίφθογγος / difthongos; „dvojzvuk“) je spojenie dvoch vokalických alebo sonórnych prvkov do jednej slabiky. Dvojhláska funguje ako jedna (dlhá) samohláska.

Dvojhlásky obvykle pozostávajú z jednej (jednoduchej) samohlásky a jednej polosamohlásky, ktorá sa vyznačuje nižšou mierou sonority ako samohláska. Polosamohláska môže byť buď na prvej (všetky slovenské dvojhlásky) alebo na druhej pozícii.

V slovenčine máme nasledujúce dvojhlásky: ie (predná), iu (vysoká), ia (stredná), ô (zadná).