Ebolavirus

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Ebolavirus (elektrónová mikrofotografia)

Ebolavirus (staršie alebo nepresné názvy: Ebola-vírus, Ebola, Sudan-Zaire-vírus[1][2]) je rod vírusov (staršie sa zaraďoval nie ako rod, ale ako skupina druhov alebo druh z rodu Filovirus) z čeľade filovírusy (Filoviridae). Spôsobuje chorobu ebola.

Charakteristika[1][3][4][5][6][upraviť | upraviť zdroj]

Ebolavirus je obalený RNA vírus s priemerom 80 nm (staršie zdroje uvádzajú trochu menší priemer). Spravidla má dlhý, vláknitý tvar, vlákno môže byť aj rozvetvené; priemerná dĺžka je 790 – 980 nm, maximálna dĺžka je 14000 nm. Vírus však môžu mať aj tvar U, tvar 6 alebo tvar kruhu. Na povrchu Ebolavirusu sú 15 nm dlhé výbežky.

Genóm je tvorený jedným vláknom nesegmentovanej RNA negatívnej polarity s Mr 4.106. Helixový kapsid má priemer 50 nm. Virióny obsahujú najmenej sedem bielkovín, štyri z nich sú spojené s vírusovým nukleoproteínovým komplexom, jediný glykoproteín je vložený do obalu.

Ebolavirus je geneticky najviac príbuzný s vírusmi z čeľade filovírusy (Filoviridae), t.j. s vírusmi z rodu Marburgvirus (objavený v roku 1967, spôsobuje marburskú vírusovú chorobu) a rodu Cuevavirus (popísaný v roku 2011). Vzdialenejšie je Ebolavirus najviac príbuzný s paramyxovírusmi (tie spôsobujú mumps a osýpky).

Pokiaľ ide o jednotlivé druhy vírusu, vývojovo od seba najvzdialenejšie sú Zaire ebolavirus a Reston ebolavirus. Príbuzné sú naopak Sudan Ebolavirus a Reston ebolavirus na jednej strane a Tai Forest ebolavirus, Bundibuyo ebolavirus a Zaire ebolavirus na strane druhej.

Inaktivovať vírus možno polhodinovým účinkom teploty 60 °C, ultrafialovým a gama žiarením, 1% roztokom formalínu alebo betapropiolaktónom.

Ďalej pozri článok o chorobe – choroba vyvolaná vírusom Ebola.

Systematika[7][8][9][10][3][11][upraviť | upraviť zdroj]

ICTV 2016[upraviť | upraviť zdroj]

Rod Ebolavirus:

Databáza NCBI uvádza okrem toho niekoľko incertae sedis.

Staršia systematika[upraviť | upraviť zdroj]

ICTV[upraviť | upraviť zdroj]

Od roku 1987 sa dnešný rod Ebolavirus klasifikoval ako druh „Ebola virus“ (v slovenčine spravidla „Ebola“ alebo „Ebola-vírus“) patriaci do rodu „Filovirus“ (do ktorého patril aj druh „Marburg virus“).

V roku 1995 bol druh „Ebola virus“ nahradený troma druhmi „Ebola virus Reston“, „Ebola virus Sudan“ a „Ebola virus Zaire“, ktoré naďalej patrili pod rod „Filovirus“ (do ktorého stále patril – teraz už ako v poradí štvrtý druh – druh „Marburg virus“).

V roku 1998 bol rod Filovirus zrušený a nahradený dvoma rodmi:

 • rod „Ebola-like viruses“, do ktorého patrili vyššie uvedené tri druhy eboly plus pribudol nový druh „Ebola virus Cote d‘Ivoire”
 • a rod „Marburg-like viruses“, do ktorého patril „Marburg virus“.

V roku 1999 došlo k miernemu premenovaniu vyššie uvedených druhov na „Reston Ebola virus“, „Sudan Ebola virus“, „Zaire Ebola virus“ a „Cote d‘Ivoire Ebola virus”.

V roku 2002 bol vyššie uvedený rod „Ebola-like viruses“ premenovaný na „Ebolavirus“ a vyššie uvedené druhy boli premenované na „Reston ebolavirus“, „Sudan ebolavirus“, „Zaire ebolavirus“ a „Ivory Coast ebolavirus“. (Podobne bol rod Marburg-like viruses premenovaný na Marburgvirus a druh Marburg virus na „Lake Victoria marburgvirus“, ktorý bol neskôr premenovaný na „Marburg marburgvirus“)

V roku 2005 bol „Ivory Coast ebolavirus“ premenovany na „Cote d‘Ivoire ebolavirus” a v roku 2009 na „Tai Forest ebolavirus“.

V roku 2011 pribudol nový (teda piaty) druh „Bundibugyo ebolavirus“; objavený bol v roku 2008.

Iné[upraviť | upraviť zdroj]

Ak sa taxón Ebolavirus klasifikuje podľa staršieho systému ako druh (a teda nie ako rod), tak jeho „časti” (t.j. Reston ebolavirus, Sudan ebolavirus atď.) sa klasifikujú ako kmene alebo subtypy (a teda nie ako druhy). Tieto kmene/subtypy sa často nazývajú jednoducho „Ebola Reston“, „Ebola Sudan“ a „Ebola Zaire“ a „Ebola Côte d‘Ivoire” (namiesto „Reston ebolavirus” atď.).

Okrem toho (napr.) Encyklopédia medicíny klasifikovala dnešný taxón „Reston ebolavirus“ ako samostatný vírus Reston príbuzný Ebole.

Kuhn 2011[11] (a 2010)[12] navrhli, aby sa na rozdiel od systému ICTV, ktorý bol v čase zverejnenia ich článku platný, terminologicky odlíšil názov druhu od názvu vírusu patriaceho do tohto druhu. Konkrétne navrhli, aby sa vírusy na rozdiel od druhov volali tak, ako sa pôvodne volali druhy v systéme ICTV (čo podľa nich zahŕňa aj premenovanie vírusu „Zaire ebolavirus” naspäť na „Ebola virus”, teda vylúčenie slova Zaire z názvu konkrétneho vírusu). Okrem toho sa názov druhu od názvu vírusu má odlíšiť aj tak, že názov druhu sa má písať kurzívou a názov vírusu normálnym písmom. Výsledkom ich návrhu je teda takýto systém pomenovaní:

 • druh Bundibugyo ebolavirus - vírus Bundibugyo virus (dovtedajší názov pre vírus bol: Bundibugyo ebolavirus)
 • druh Reston ebolavirus - vírus Reston virus (dovtedajší názov pre vírus bol: Reston ebolavirus)
 • druh Sudan ebolavirus – vírus Sudan virus (dovtedajší názov pre vírus bol: Sudan ebolavirus)
 • druh Tai Forest ebolavirus – vírus Tai Forest virus (dovtedajší názov pre vírus bol: Tai Forest ebolavirus alebo Cote d‘Ivoire ebolavirus)
 • druh Zaire ebolavirus - vírus Ebola virus [v užšom zmysle] (dovtedajší názov pre vírus bol: Zaire ebolavirus)

Autori odlišovanie názvov vírusov a druhov zdôvodňujú nutnosťou jasne rozlišovať medzi druhom a vírusom, pretože podľa ich názoru druh je niečo abstraktné a vírus niečo konkrétne. De facto však autori len klasifikujú vírus ako ďalšiu taxonomickú (a teda abstraktnú) úroveň patriacu pod taxonomickú úroveň druh, pretože „vírus“ vždy stanovujú (definujú) rovnakým spôsobom ako „druh“, iba s tým rozdielom, že definícia daného vírusu je vždy oproti definícii príslušného druhu doplnená o jednu dodatočnú požadovanú vlastnosť (definícia vírusu je teda podmnožinou definície druhu).

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. a b horúčka Ebola. In: Encyklopédia medicíny.
 2. Ebola. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 2003. 702 s. ISBN 80-224-0761-5. Zväzok 3. (Č – Eg).
 3. a b SMITH, Tara C. Ebola. Infobase Publishing, 2009. ISBN 9781438101392. [1]
 4. SÜLIOVÁ, Judita. Smrtiaci vírus Ebola. Vesmír, 11 1995, roč. 74. Dostupné online [cit. 2014-10-15]. ISSN 1214-4029.
 5. EBOLAVIRUS [online]. Public Health Agency of Canada, rev. 2014-08-22. Dostupné online. (po anglicky)
 6. http://www.plospathogens.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.ppat.1000212
 7. ICTV 2013
 8. http://ictvonline.org/taxonomyReleases.asp
 9. http://ictvonline.org/taxonomyHistory.asp?taxnode_id=19910235&taxa_name=Ebola%20virus
 10. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?id=186536
 11. a b Proposal for a revised taxonomy of the family Filoviridae: classification, names of taxa and viruses, and virus abbreviations
 12. Clarification and guidance on the proper usage of virus and virus species names

Ďalšia literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

 • RAJČÁNI, Július; ČIAMPOR, Fedor. Lekárska virológia. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2006. 574 s. ISBN 80-224-0911-1. S. 492 – 496.

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

 • Spolupracuj na Commons Commons ponúka multimediálne súbory na tému Ebolavirus
 • Spolupracuj na Wikidruhoch Wikidruhy ponúkajú informácie na tému Ebolavirus

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]