Ekoterorizmus

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Ekoterorizmus alebo zelený terorizmus je násilie páchané s úmyslom podporiť ekologickú alebo environmentálnu činnosť či záležitosť v oblasti práv zvierat. Hranice medzi ekoterorizmom, poškodzovaním cudzieho majetku a spoločensky akceptovateľnou mierou protestu sú vnímané rozdielne a použitie pojmu ekoterorizmus je preto rozporuplné. Za najznámejšie celosvetové ekoteroristické skupiny sa považuje Earth First!, Animal Liberation Front a Earth Liberation Front (ELF).

Na začiatku osemdesiatych rokov dvadsiateho storočia sa začali vytvárať aj ozbrojené skupiny. V tomto prípade možno ekoterorizmus chápať ako násilie alebo vyhrážanie sa násilím, ktoré má povahu trestného činu. Je namierené proti určitým ľuďom a ich majetku a je páchané ekologicky orientovanými skupinami ľudí a z ekologicko-politických dôvodov. Cieľom je zastrašiť majiteľov a zamestnancov firiem a konzumentov, alebo upútať pozornosť verejnosti na istý ekologický problém, pričom čin má často symbolickú povahu. Najznámejšie z takýchto skupín sú Animal Rights Militia (ARM), Justice Department (JD), Animal Liberation Brigade (RCALB).

S ekoterorizmom sa často nesprávne stotožňuje pojem ekofašizmus. K ekofašizmu sa najčastejšie prirovnávajú hnutia Gaia Liberation Front (GLF) a Church of Euthanasia (CoE).

Literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

  • Edward Abbey (1975): The Monkey Wrench Gang. Slovenské vydanie: Gang obrancov Zeme
  • Dave Foreman (1991): Confessions of an Eco-warrior. Slovenské vydanie: Spoveď ekobojovníka
  • Peter Singer (1975): Animal Liberation. České vydanie: Osvobození zvířat
  • anonym (2009) The Secret World of Terijian. Slovenské vydanie: Tajomný svet Terijiánu

Filmy[upraviť | upraviť zdroj]

  • Zal Batmanglij (2013): The East
  • Kelly Reichardt (2013): Night Moves
  • Jérôme Lescure (2012): A.L.F. (Animal Liberation Front)
  • Piercarlo Paderno (2011): Aurora: Il sogno della liberazione
  • Denis Hennelly (2010): Bold Native
  • Scott Cardinal (2008): Saints & Angels