Elán (časopis)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Titulný list mesačníku Elán.

Elán bol jeden z najvýznamnejších a najvplyvnejších kultúrnych a spoločenských časopisov počas prvej Česko‐slovenskej republiky a prvej Slovenskej republiky.

Časopis Elán bol reprezentačný literárny a umelecký mesačník, ktorý združoval všetkých literárnych a umeleckých pracovníkov. Vychádzal v náklade 2600 exemplárov. Poslaním časopisu bolo propagovať slovenskú literatúru doma i v zahraničí, umelecká výchova a zvyšovanie kultúrnej úrovne. Okrem poézie a prózy uverejňoval štúdie z literárnej teórie a histrórie, literárno - kritické príspevky. Elán sledoval aj otázky vedeckého života. Slovenskú literatúru a umenie zapájal do inonárodných súvislostí a naopak.

Vznikol v roku 1930, založil a redigoval ho slovenský básnik, vitalista, Ján Smrek. Počas svojej existencie uverejnil veľké množstvo významných článkov, ktoré hýbali slovenských kultúrnym životom. Smrek publikoval prvotiny nastupujúcej slovenskej kultúrnej elity, ktoré potom následne vydával v pražskom vydavateľstve Ladislava Mazáča ako Edíciu mladých slovenských autorov. Robil to na pomerne širokej programovej základni a často konvergentne s pokrokovými prúdmi v slovenskom medzivojnovom kultúrnom a politickom dianí. Pri Eláne vznikla aj tzv. Komorná knižnicu Elánu. Elán bol zakázaný v roku 1947 počas nástupu komunistickej totality ako nepohodlný, pokrokový časopis. Jeho editorovi Jankovi Smrekovi bolo až do odmäku v šesťdesiatych rokoch 20. storočia zakázané (okrem tvorby pre deti) publikovať.

Rubriky[upraviť | upraviť zdroj]

 • Divadlo
 • Film
 • Hudba
 • Výtvarné umenie
 • Architektúra
 • Rubrika SSS
 • Knihy

Redaktor a vydavateľ[upraviť | upraviť zdroj]

 • zodpovedný redaktor : Ján Čietek Smrek
 • vydavateľ : Leopold Mazáč
 • tlač : Jaromír Dolanský

Periodicita[upraviť | upraviť zdroj]

 • 1930/31 - roč. I. - 10 čísiel - po 8-16 s.
 • 1931/32 - roč. II. - 10 č. - po 8-12 s.
 • 1932/33 - roč. III. - 10 č. - po 8-10 s.
 • 1933/34 - roč. IV. - 10 č. - po 8-10 s.
 • 1934/35 - roč. V. - 10 č. - po 8-12 s.
 • 1935/36 - roč. VI. - 10 č. - po 8-12 s.
 • 1936/37 - roč. VII. - 10 č. - po 8-12 s.
 • 1937/38 - roč. VIII. - 10 č. - po 8-12 s.
 • časopis vychádzal aj po r. 1938.

Časopis v elektronickej podobe[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

 • ELÁN. In: Bibliografia slovenských a inorečových novín a časopisov z rokov 1919 - 1938. Zost. Kipsová et al. Martin : Matica slovenská, 1968. 1074 s.