Elektrický prúd (pohyb častíc)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
O veličine pozri Elektrický prúd (veličina).

Elektrický prúd je usporiadaný pohyb nosičov elektrického náboja (elektrónov, iónov) v látkach v plynnom, kvapalnom alebo v tuhom skupenstve (prípadne aj vo vákuu). Podmienkou vzniku elektrického prúdu v látke je prítomnosť nosičov elektrického náboja (voľných častíc s elektrickým nábojom) a utvorenie elektrického poľa v tejto látke. Keď vodičom tečie elektrický prúd, vodič sa zohrieva a môžu v ňom nastať aj chemické zmeny; v jeho okolí vzniká magnetické pole. Intenzitu elektrického prúdu udáva rovnomenná veličina - pozri elektrický prúd (veličina).

Rozlišuje sa:

  • Jednosmerný prúd, t.j. prúd, ktorý v čase nemení ani veľkosť, ani smer.
  • Striedavý prúd, t.j. prúd, ktorého veľkosť sa v čase mení s určitou periódou, pričom jeho stredná hodnota je nulová. Časový priebeh (tvar) prúdu môže byť ľubovoľný, najčastejšie sa môžeme stretnúť so sínusovým priebehom. Ďalšími typmi priebehu môžu byť pílovité, obdĺžnikové alebo ľubovoľné iné.

V praxi sa môžu vyskytovať prúdy, ktoré majú aj striedavú aj jednosmernú zložku.

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]