Eliáš Galajda

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Eliáš Galajda
slovenský spisovateľ ukrajinskej národnosti
Eliáš Galajda
Narodenie1. august 1931
Čertižné, Slovensko
Úmrtie10. august 2017 (86 rokov)
Košice, Slovensko

Eliáš Galajda (ukr. Ілля Галайда – Ilľa Halajda; * 1. august 1931, Čertižné – † 10. august 2017, Košice) bol slovenský spisovateľ ukrajinskej národnosti.

Vzdelanie[upraviť | upraviť zdroj]

Ľudovú školu navštevoval v rodnej obci, stredoškolské vzdelanie absolvoval na osemročnom Štátnom ruskom gymnáziu v Humennom kde zmaturoval roku 1951 a kde rok pôsobil ako pedagóg. Odtiaľ odišiel študovať ruštinu a ukrajinčinu (1952-1953) na Filozofickú fakultu Karlovej univerzity v Prahe. Po prvom ročníku ho vyslali na štúdium do Saratova na Filologickú fakultu Štátnej univerzity N. G. Černyševského (rus. Саратовский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского) (1953-1955) a na Filologickú fakultu Moskovskej štátnej univerzity M. V. Lomonosova v Moskve (1955-1958). V roku 1968 získal vysokoškolský titul PhDr., v roku 1972 mu bol udelený vedecký titul CSc. za kandidátsku dizertačnú prácu Puškinove rozprávky. K problému realizmu rozprávok[1] a v roku 1976 mu bol priznaný titul doc. za habilitačnú prácu Ruská autorská rozprávka v druhej polovici 18. storočia a prvej polovici 19, storočia.

Práca[upraviť | upraviť zdroj]

Roku 1958 začal pracovať v redakcii ukrajinských časopisov Dukľa a Družno vpered[2] v Prešove ako redaktor. V rokoch 1960-1999 postupne ako asistent, odborný asistent a docent pôsobil na Katedre ruského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty v Prešove Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorá bola od roku 1997 spolu s ďalšími fakultami oddelená a zriadená Prešovská univerzita v Prešove. Tam sa v rámci pedagogickej činnosti venoval výučbe disciplín: úvod do literárnej vedy, dejiny ruskej kultúry, folklór a dejiny starej ruskej literatúry, ruská literatúra 19. storočia. Bol spoluautorom učebníc Ruská literatúra pre 1. - 4. ročník stredných škôl (1974 - 1975). Do svojej smrti, po krátkej ťažkej chorobe v košickej nemocnici, žil a tvoril aj po odchode na dôchodok v Prešove. Pochovaný je na Mestskom cintoríne v Prešove [3].

Členstvo v profesných organizáciách[upraviť | upraviť zdroj]

Dielo[upraviť | upraviť zdroj]

Poézia[upraviť | upraviť zdroj]

 • 1963 – Ôsmi (Vosmero, 1963)[4] vstup do literatúry začiatkom 60. rokov cyklom básní uverejnených v kolektívnom zborníku
 • 1974 – Vzplanutie (Spalachy)[5] úspešný debut rozsiahlou básnickou zbierkou
 • 1981Smäd srdca a zeme (Spraha sercia i zemli)[6] v tejto zbierke a nasledujúcich sa výrazne prejavilo poetické dozrievanie až zrelosť
 • 1986 - Nespavosť (Bezsońa)[7] - básnická zbierka
 • 1991 - Balada o troch slnkách (Balada pro try soncia)[8]

V básňach sa venuje rodnému kraju, spomienkam na detstvo a témam, v ktorých básnik konfrontuje svoj vnútorný svet s drsnou realitou.

V nasledujúcich dvoch zbierkach sa značne prehĺbilo lyrické (emotívne) rozjímanie nad osudom i perspektívou človeka.

 • 1990 - Hory modré, hory (Hory syni, hory)[9]
 • 1994 - Smútok môj každodenný (Moja pečaľ povsjakdenná)[10] - básnická zbierka
 • 1998 - Volanie žeriavov (Žuravlynnyj klyč)[11] bibliofília, ktorú vydal Zväz Rusínov-Ukrajincov Slovenskej republiky k 40. výročiu jeho tvorby
 • 2001 - Nepokojom sa cesta stelie (Trivohami doroha steliťsia)[12] - básnická zbierka[13]
 • 2006 - Verše zo zabudnutých zošitov (Virši iz zabutych zošitiv)[14] - básnická zbierka[15]
 • 2011 - Jesenné reflexie (Osinni refleksii)[16] - básnická zbierka

Próza[upraviť | upraviť zdroj]

 • 1980 - Keď idú dažde (Koly iduť došči)[17]
 • 1989 - Ešte spieva škovránok (Šče spivaje žajvoronok)[18]

Antológie[upraviť | upraviť zdroj]

 • 1977 - Soňačni krynyci[19] Antológia poézie ukrajinských spisovateľov na Slovensku
 • 2007 - Z vyhne času (Iz kuzni času)[20] - Antológia súčasnej slovenskej poézie preloženej do ukrajinčiny autorom.[21]
 • 2012 - Dotyky slova - tvorba desiatich súčasných ukrajinských básnikov na Slovensku [22]

Preklad[upraviť | upraviť zdroj]

Preklady autorových diel a výber z tvorby[upraviť | upraviť zdroj]

 • 1982 - Srdce ako slnce[25] - kolektívny zborník v ktorom boli uverejnené jeho básne v slovenskom preklade
 • 1983 - Ráno pod Karpatami[26] - český zborník
 • 1988 - A Karpátok éneke[27] - zborník, krátke prózy a básne v maďarskom preklade
 • 1990 - Korene[28] - antológia krátkej prózy autorov ukrajinskej národnosti v ČSSR aj s ukážkami z jeho tvorby
 • 2002 - Sú také chvíle[29] - slovenský preklad, kolektívny zborník
 • 2016 - Eliáš Galajda, Vybrané diela, (Ilja Galajda, Vibrany tvori) Poézia, próza a literárna kritika [30]

Ocenenia[upraviť | upraviť zdroj]

Literárny Fond Slovenska ocenil Eliáša Galajdu niekoľkokrát Cenou Ivana Franka za literárnu činnosť:

 • 1994- za pôvodnú tvorbu v ukrajinskom jazyku za zbierku Môj smútok každodenný
 • 2006- za preklad zbierky básní Jozefa Leikerta: Pominuteľnosť (Nedovhovičnisť) do ukrajinčiny[31]
 • 2007- za preklad antológie Z vyhne času [32]
 • 2011- za básnickú zbierku Jesenné reflexie [33]

a prémiou:

 • 2001 - Prémia za pôvodné dielo v ukrajinskom jazyku [34]

Taktiež mu bola udelená časopisom Sobornisť (ukr. Соборність (часопис)) Medzinárodná literárna cena Ivana Košelivca (ukr. Міжнародна літературна премія імені Івана Кошелівця) za rok 2010[35] za poviedku Slovo pro žajvoronkiv.

Záujmy[upraviť | upraviť zdroj]

Venoval sa aj sochárstvu (mal tri samostatné výstavy plastík upravených zo samorastov)[36] a prekladaniu slovenskej a českej poézie a prózy do ukrajinčiny a ruštiny. Prispieval do rôznych periodík,[37], spieval ľudové piesne.[38]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Eliáš Galajda: Skazki Pushkina: k probleme realizma skazok, Bratislava, Slovenske pedagogické nakladateľstvo, 1975
 2. . Dostupné online.
 3. Pohreby - utorok 15. augusta [online]. Petit Press, 15.8.2017, [cit. 2017-08-19]. Dostupné online.
 4. Vos'mero. 1. vyd. Prešov: Slov. pedagog. nakl., 1963. 321 s.
 5. Spalachy. Prešov: Slov. pedagog. nakl., 1974. 80 s.
 6. Galajda, Illja. Spraha sercja i zemli: Virši. 1. vyd. Bratislava: Slov. pedagog. nakl., 1981. 95 s.
 7. Halajda, Illja. Bezsonnja. 1. vyd. Bratislava: Slov. pedahoh. vydav., 1986. 133 s.
 8. Halajda, Illja. Balada pro try soncja. 1. vyd. Bratislava: Slov. pedahoh. vydav., 1991. 126 s.
 9. Hory syni, hory. Bratislava : Slovatske pedahohichne vyd., Viddil ukr. lit. v Priashevi, 1990.
 10. Eliáš Galajda: Moja pečal' povsjakdenna. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1994. 109 s.
 11. Halajda, Illja a Bobak, Milan, ed. Žuravlynyj klyč. Prjašiv: Sojuz rusyniv-ukrajinciv Slov. Res. vyd. Cuper, 1998. 8 s. ISBN 80-967748-4-0
 12. Illia Halajda: Tryvohamy doroha stelytʹsia. Vyd. 1 Priashiv: Vyd. EXCO, 2001
 13. . Dostupné online.
 14. Galajda Eliáš, Virši iz zabutych zošitiv. Prešov: Cuper, 2006, 75 s. ISBN 808889039X
 15. . Dostupné online.
 16. Eliáš Galajda: Osinni refleksii. 1. vyd, Spilka ukrajinskych pysmennykiv Slovaččyny, Prjašiv, 2011, 121 s. ISBN 9788097028824
 17. Halajda, Illja. Koly jdut' došči: Opovidannja. Bratislava: Slov. ped. vydav., viddil ukr. literatury v Prjaševi, 1980. 151 s.
 18. Illja Halajda: Šče spivaje žajvoronok. Slovacke pedahohične vydavnyctvo, Prjašiv, 1989, 125 s.
 19. Illja Halajda: Sonjačni krynyci. Bratislava: Slov. pedahoh. vyd., Viddil ukraïn. lit v Prjaševi 1977. 171 S.
 20. Ìz kuznì času: antolohìja sučasnoji slovac'koji poezìji. Užhorod: Vydavnyctvo "Zakarpattja", 2007. 196 s. ISBN 966-347-044-5
 21. Obálka publikácie
 22. Milan Bobák: Dotyky slova, Prešov - Spolok ukrajinských spisovateľov Slovenska, 2012, 126 s. ISBN 978-80-970288-5-5
 23. Bernardo Guimaraes: Isaura, prekladatel: Ilja Galajda ARTpress, Prešov, 1995, 149 stran, ISBN 8071190446
 24. Jozef Leikert: Pominuteľnosť, preklad Iľja Galajda, ilustrácie Ľudovít Hološka vyd. Veselka, Kyjev, 2006
 25. Srdce ako slnce: antológia poézie básnikov ukrajinskej národnosti v ČSSR, Autor: Fedor Kováč, Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1982.
 26. Ráno pod Karpatami : Výber z poezie a prózy ukrajinských spisovatelů východního Slovenska od roku 1945, Autor: J. Kabíček; M. Roman; V. Židlický Praha : Čs. spis., 1983
 27. A kárpátok éneke, Autor: Roman Mihajlo, László Barak, Vyd.: Bratislava: Madách, 1988, 213 s
 28. Korene: antológia krátkej prózy autorov ukrajinskej národnosti v ČSSR, Juraj Andričík, Bratislava: Slovenský spisovatel, 1990
 29. Jackanin, Ivan, and Ladislav Cuper. Sú Také Chvíle...: Antológia Ukrajinskej Poézie Na Slovensku. 1. vyd. Prešov: Cuper, vydavateľstvo, 2002. ISBN 80-88890-27-6
 30. D. M. Fedaka: Eliáš Galajda Vybrané diela, - Užhorod: TIMPANI, 2016, 635 s. ISBN 978-966-8904-99-8
 31. . Dostupné online.
 32. . Dostupné online.
 33. . Dostupné online.
 34. . Dostupné online.
 35. . Dostupné online.
 36. Iľja Galajda: Samorasty, autor: Bycko Michal, 4 s. 1993 katalógová pozvánka
 37. Príspevky do tlačovín: Duklja, Druzhno vpered, Neve zhittja a i.
 38. Spivaje Illja Halajda, Vydavateľ Medzilaborce: Hudobné štúdio pri Spoločnosti Andyho Warhola a Múzeu moderného umenia Andyho Warhola, 2001, elektronický kompaktný

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]