Elongácia (astronómia)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Elongácia je termín označujúci uhol medzi Slnkom a planétou pri pozorovaní zo Zeme.

Ak je vnútorná planéta pozorovateľná po západe Slnka, je blízko svojej maximálnej východnej elongácie. Ak je pozorovateľná pred východom Slnka, je blízko svojej najväčšej západnej elongácie.

Hodnota maximálnej západnej alebo východnej elongácie pri Merkúre je od 18° do 28°, pri Venuši je to od 45° do 47°.