Energetická náročnosť

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Energetická náročnosť je spotreba energie pripadajúca na jednu jednotku produkcie resp. v širšom zmysle podiel spotreby energie na pridanej hodnote vytvorenej podnikom, sektorom či ekonomikou. V prípade ekonomiky sa pridaná hodnota meria spravidla ako hrubý domáci produkt (HDP).

Energetická náročnosť ekonomiky[upraviť | upraviť zdroj]

Energická náročnosť ekonomiky (spotreba energie/HDP) sa zvyčajne počíta pre spotrebu primárnych energetických zdrojov, niekedy však aj pre konečnú spotrebu energie. Je najbežnejším agregátnym ukazovateľom, ktorý umožňuje hodnotiť opatrenia vedúce k lepšiemu hospodáreniu s energiou počas dlhšieho časového obdobia.

Energetická náročnosť budov[upraviť | upraviť zdroj]

Energetická náročnosť budov predstavuje v bilancii potreby a spotreby energetického komplexu v národnom hospodárstve každého vyspelého štátu druhý najväčší potenciál úspor. Ich komplexná energetická náročnosť je súhrnom celkových investičných vstupov k zabezpečeniu tepelnej ochrany a ročných prevádzkových nárokov jednotlivých energetických systémov budovy počas ich doby životnosti. Bytoý fond na Slovensku je vytvorený z viac ako 1,6 milióna bytov realizovaných v bytových a rodinných domoch. V bytových domoch sa nachádza takmer 840 tisíc bytov a znich viac ako 95% je vykurovaných dodávkou tepla riešenou tak, že zdroj tepla je umiestnený mimo bytu. V súčasnosti, charakterizovanej transformačným prechodom z ekonomiky plánovanej na ekonomiku trhovú, sú krok za krokom zrejmé nové trendy aj v oblasti tzv. energetiky budov. Napriek rôznym druhom budov a širokej škále ich využitia, možno konštatovať, že energia v nich sa spotrebováva dominantne vo forme tepla, menej v podobe elektrickej energie. Inými slovami, energie - najmä teplo, sú čoraz viac tovaromtovarom, ktorý má svoju cenu, ale i svojho odberateľa.

Znižovanie energetickej náročnosti budov[upraviť | upraviť zdroj]

Zníženie energetickej náročnosti budov môžeme zabezpečiť:

Financovanie[upraviť | upraviť zdroj]

Pri financovaní zatepľovania sa žiadať o poskytnutie dotácie na odstránenie systémových porúch bytových domov v zmysle výnosu V-1/2007 Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja. Požadavky sú dodanie vypracovanej projektovej dokumentácie, odborného posudku


Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]