Environmentálny determinizmus

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Environmentálny determinizmus je presvedčenie, že kultúru určuje fyzické prostredie, a nie sociálne podmienky. Ak je fyzické prostredie zredukované len na podnebie nazýva sa aj klimatický determinizmus, ktorý v extrémnej podobe hovorí, že vyspelosť štátu je priamo úmerná jeho vzdialenosti od rovníka.

Podľa zástancov tohto názoru sú ľudia definovaní výlučne modelom stimul-odozva a nikdy sa od neho neodchyľujú.

Hlavným argumentom sú aspekty fyzickej geografie, hlavne podnebie, ktoré ovplyvňuje psychické rozpoloženie ľudí, a tým aj kultúru spoločnosti. Napr. tropická klíma vedie k lenivosti, promiskuite, zatiaľ čo veľká variabilita počasia stredných zemepisných šírok vedie k viac pracovitým etnikám.

V minulosti grécky geograf Strabón napísal, že podnebie ovplyvňuje psychiku rôzných rás. Hlavný neskorší zástancovia sú: Carl Ritter, Ellen Churchill Semple, Ellsworth Huntington, Thomas Griffith Taylor a Jared Diamond