Ergonómia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Ergonómia (z gréčtiny .: ergon´= práca + nomos = zákony) je veda zaoberajúca sa vzťahmi vznikajúcimi medzi človekom a prostredím, ktoré ho obklopuje. Či už sa jedná o tvary, materiály, osvetlenie, rozmery a pod. Cieľom je príslušným odborníkom (architekt, dizajnér a pod.) pripraviť materiál na základe ktorého je možné vytvoriť také pracovné podmienky, ktoré podporujú optimálny výkon človeka a jeho pohodu. V ergonómii sa používajú poznatky z antropológie, biomechaniky, fyziológie a taktiež psychológie.

Prvé poznatky boli naznačené už v čase prvej egyptskej ríše a o prvú „príručku“ pre rozloženie pracovného prostredia pre chirurga sa pokúsil Hippokratés.

Až s priemyselnou revolúciou dochádza k prepracovanejšiemu prístupu k optimalizácii pracovného prostredia. Za zakladateľa sa považuje Frederic Winslow Taylor a jeho „vedecký management“. Ide o publikáciu z r.1911 The principals of Scientific Management. Išlo o spôsob, ako nájsť optimálny spôsob vykonávania danej úlohy. Napr.: Znížením hmotnosti pracovného nástroja je zamestnanec schopný urobiť daný úkon viac krát v pracovnom čase.

Neskôr na jeho tézy nadviazal Frank a Lillian Gilberthovci. Jeho prínos spočíval hlavne v optimalizácii pohybov jednotlivých pracovníkov. Teda zaoberal sa prostredím a vzťahmi človek a vzdialenosti medzi pracoviskami.

Tento výskum napadol Vladimir Michajlovič Bechterev a Vladimir Nikolajevič Mjasičev (na Prvej konferencii o vedeckej organizácii práce r. 1926 ), ktorý tvrdili, že daný systém robí z ľudí stroje. Oni naopak tvrdili, že je nutné zvyšovať organizáciu práce, znižovať stresový faktor, znižovať na najnižšiu možnú úroveň stereotypnosť v práci a pod.

Tak ako to opísal aj Charlie Chaplin vo filme Modern times (Nové časy)

https://www.youtube.com/watch?v=DfGs2Y5WJ14

Každopádne ako prvý Taylorové a Gilberthové zásady závadza do svojej výroby Henry Ford. Práve kvôli tomu je možné aj ľudom strednej a nižšej triedy si kúpiť „luxuxsný“ tovar - Ford model T.

Teda prvým „ergonomicky“ ( na základe Gilbertha/Forda ) vyrábaným výrobkom je Ford Model T.