Európska organizácia pre využívanie meteorologických satelitov

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Členské štáty

Európska organizácia pre využívanie meteorologických satelitov (angl. European Meteorological Satellite Organisation skr. EUMETSAT) je medzivládna organizácia zodpovedná za vývoj, vypúšťanie a prevádzku meteorologických družíc dvoch typov: geostacionárne (Meteosat 1 až 10) a s polárnou dráhou letu (družice METOP A,B,C).

V súčasnosti má 29 členských štátov:

Rakúsko, Belgicko, Chorvátsko, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Island, Taliansko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovínsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Turecko a Veľká Británia. Štatút spolupracujúcej krajiny majú: Bulharsko a Srbsko.

Slovensko sa stalo členom v roku 2006.