Exemplum

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Exemplum je krátky epický žáner svetského obsahu, ktorý sa vyskytuje v stredovekých kázňach. Exemplá objasňovali určitý morálny pojem alebo problém so zámerom vychovávať veriacich. Význam tohto žánru spočíva v tom, že namiesto bezduchého moralizátorstva kládol na prvé miesto rozprávanie príbehu, ktorý opisoval príkladné správanie, alebo poukazoval na činy svetského človeka zasluhujúce odsúdenie. Exemplá bezprostredne súviseli so životom a k príbehu sa iba pripájali náboženské poučenia, komentáre alebo moralizácie. Mali viacero podôb. Jestvovali vo forme bájok, anekdot a niektoré už obsahovali aj základné vlastnosti poviedky. Tým sa stali prvým zdrojom vzniku novodobej epiky. Exemplá sa zachovali aj v samostatných zbierkach. Exemplá sú dôkazom nielen obsahovej rozmanitosti žánru, ale aj ústupu náboženských prvkov a posilnenia zábavnej povahy textu.