Expresívny akcent

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Expresívny akcent je funkčný aspekt frazémy, keď sa jednoznačne do popredia dostávajú nie vecné, ale najmä výrazne subjektívne zložky vo význame frazémy, pričom môže dochádzať ku krajným (napr. aj spoločensky neprijateľným, tabuizovaným) vyjadreniam. Súvisí s aktuálnou situáciou a komunikačnou aktivitou hovoriaceho. Porov. aj expresívnosť frazémy.

Článok pôvodne čerpal z diela ĎURČO, Peter (ed.). Frazeologická terminológia (1995) uverejneného na webe Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied.