Farba (kvantová fyzika)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Farba je vnútorné kvantové číslo, vlastnosť kvarkov a gluónov, ktorá sa týka silnej interakcie v rámci kvantovej chromodynamiky (QCD).

Farba je trochu podobná elektrickému náboju častíc, no vzhľadom na svoj dosah a silu pôsobenia má odlišný charakter. Farba kvarkov a gluónov nemá nič spoločné so zrakovým vnímaním farby. Pojem farba bol zavedený z teoretických dôvodov, aby sa dodržal Pauliho vylučovací princíp. Experimenty však poukazujú na správnosť hypotézy. Kvantové číslo farba môže zaujímať tri hodnoty: červená, modrá a zelená, resp. antikvarky môžu nadobúdať antifarby.