Felix Wankel

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Prof.hc.Dr.Ing.e.h. Felix Heinrich Wankel (* 13. august 1902, Lahr – † 9. október 1988, Heidelberg) bol nemecký mechanik a konštruktér. Je po ňom pomenovaný Wankelov motor.

Felix Wankel bol konštruktér bez vyššieho vzdelania. Zaoberal sa problémom utesnenia strojových častí, ktoré sa pohybujú v prostredí s vysokým tlakom a teplotou. Napriek nedostatku vzdelania sa v tomto odbore stal špecialistom.

V období medzi prvou a druhou svetovou vojnou vyrástla v Lindau jeho súkromná dielňa v ozajstný závod, ktorý niesol názov Wankel-Versuchs-Werkstätten (Wankelove pokusné dielne). V tomto závode prebiehal v spolupráci s leteckým ústavom počas druhej svetovej vojny vývoj rozvodových posúvačov leteckých motorov. Rotačný posúvač, ktorý Wankel navrhol, umožňoval lepšie plnenie motora a zvýšenie jeho otáčok a výkonu. Koniec vojny a pokles záujmu o piestové spaľovacie motory v letectve bol príčinou prerušenia prác.

Wankel sa zaoberal aj motormi s rotujúcimi piestami, ktoré čelia ťažkostiam súvisiacim s utesnením ich piesta v skrini motora. Dokladom jeho záujmu sú patenty z rokov 1929 a 1934. Ku koncu druhej svetovej vojny bol Wankelov závod zničený.

Princíp fungovania Wankelovho motora

O niekoľko rokov po vojne bol za podpory Združenia nemeckých priemyselníkov vybudovaný v meste Lindau nový ústav a Wankela poverili jeho vedením. Od roku 1951 došlo ku kontaktom medzi Wankelovým ústavom a firmou NSU Motorenwerke. Výsledkom spoločného vývoja je aj Wankelov motor