Ferozliatina

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Ferovanád

Ferozliatina je špeciálne surové železo – zliatina s obsahom železa od 4 do 50 %, uhlíkom a jedným alebo viacerými prvkami. Ferozliatiny obvykle nie sú kujné. Vyrábajú sa vo vysokých peciach – tzv. vysokopecné ferozliatiny alebo v oceliarskych elektrických peciach. Vyrábajú sa v rôznych formách, napríklad vo forme bochníkov, ingotov alebo kusov, v tvaroch získaných kontinuálnym liatím, vo forme granúl, prášku alebo aglomerované.

Použitie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Používajú sa ako prísady (legúry) pri výrobe legovaných ocelí, legovaných liatin a ostatných zliatin vrátane farebných kovov.
  2. Ďalej sa používajú ako odkysličovadlá (redukčné činidlá) a odsírovacie činidlá alebo na podobné účely v hutníctve železa a ocele.
  3. V chemickom priemysle pri výrobe chemikálií.
  4. Niektoré sa vďaka svojim špeciálnym vlastnostiam používajú na špeciálne účely, napríklad ferocér ako zdroj pre výrobu iskier.

Zloženie[upraviť | upraviť zdroj]

Jednotlivé prvky, ak sú vo ferozliatine prítomné, musia dosiahnuť aspoň tieto minimálne podiely:

Výnimkou je meď, ktorej obsah nesmie prevýšiť 10 %.

Rozdelenie podľa zloženia[upraviť | upraviť zdroj]

Ferozliatiny sa delia podľa počtu prvkov prevyšujúcich vyššie uvedené minimálne podiely (prítomnosť uhlíka sa do úvahy neberie) na:

  1. binárne ferozliatiny – sú zliatiny železa s jedným prvkom prekračujúcim uvedený minimálny podiel. Sú to najmä:
  2. ternárne ferozliatiny – sú zliatiny železa s dvoma prvkami prekračujúcimi uvedený minimálny podiel. Sú to najmä:
  3. quaternárne ferozliatiny – sú zliatiny železa s troma s tromi prvkami prekračujúcimi uvedený minimálny podiel. Sú to najmä:

Niektoré ferozliatiny nemusia byť pomenované špecificky podľa obsahu prvkov.

Výroba[upraviť | upraviť zdroj]

Z výrobného hľadiska sa ferozliatiny delia do dvoch skupín:

  • veľkoobjemovo vyrábané ferozliatiny (masové) – vyrábané prevažne v elektrických oblúkových peciach. Patria sem ferochróm, ferosilícium, feromangán a ferosilikomangán. Využívajú sa hlavne pri výrobe ocele (v roku 1994 viac ako 97 % ich produkcie). Na Slovensku je ich výrobcom OFZ, a. s. Istebné.
  • špeciálne ferozliatiny – väčšina ostatných. Ich využitie je rozmanitejšie a význam neustále rastie. V roku 1994 sa z nich využilo pre výrobu ocele len viac ako 20 %, v zlievarňach 18 %, v metalurgii hliníka 37 % a pri výrobe chemikálií 16 %.

V nasledujúcej tabuľke je uvedené odhadované množstvo celosvetovej produkcie ferozliatin v miliónoch ton.[1]

rok 1993 1994 1995 1996 1997
objem výroby (mil. t) 15,7 16,3 17,7 17,9 17,6

Suroviny pre výrobu[upraviť | upraviť zdroj]

Suroviny pre výrobu ferozliatin sú:

Nerastné zdroje sú rozdelené nerovnomerne. Ruda obsahujúca chróm (chromit) pochádza z Južnej Afriky a Kazachstanu. Menšie ložiská sa nachádzajú aj v Európe: vo Fínsku, Turecku, Albánsku a Grécku. Rudy s obsahom mangánu sa nachádzajú v Južnej Afrike, na Ukrajine, v Gabone a Austrálii. Menšie ložiská sú v Brazílii, Indii, Mexiku a Mjanmarsku. Rudy s obsahom molybdénu sa nachádzajú v Severnej Amerike, Čile a Číne. Rudy s obsahom nióbu sa nachádzajú v Brazílii.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. The European IPPC Bureau [online]. [Cit. 2007-06-07]. Dostupné online. Archivované 2009-07-09 z originálu.