Preskočiť na obsah

Fotometria (astronómia)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Fotometria je meranie množstva dopadajúceho svetla pomocou fotometra. Prijímačom svetla môže byť ľudské oko, fotografická doska alebo fotoelektrický fotometer.

Metóda vizuálnej fotometrie spočíva vo vizuálnom porovnávaní jasnosti skúmanej a porovnávacej hviezdy so známou jasnosťou (Argelanderova metóda, Pogsonova metóda). Namiesto porovnávacej hviezdy možno použiť umelý zdroj (umelá hviezda); svetlo porovnávacieho zdroja sa merateľným spôsobom zoslabuje, kým sa jasnosť obidvoch hviezd nevyrovná. Na zos1abovanie svetla možno použiť napr. fotometrický klin.

Metóda fotografickej fotometrie spočíva vo vyfotografovaní hviezdneho poľa a v meraní hustoty sčernania fotografickej emulzie v miestach, kde sú naexponované hviezdy, alebo v premeraní naexponovaných kotúčikov hviezd.

Najprogresívnejšia je fotoelektrická fotometria. Každý fotometer je citlivý na určitú oblasť vlnových dĺžok; v tejto oblasti možno vymedziť filtrom užšiu oblasť vlnových dĺžok, v ktorých treba zistiť hviezdnu veľkosť (farebný systém). Meraním hviezdnych veľkostí v rôznych oblastiach spektra sa zaoberá viacfarebná fotometria, meraním celkového množstva energie, ktoré zdroj vyžiari, absolútna fotometria, meraním rozloženia intenzity žiarenia v rôznych vlnových dĺžkach sa zaoberá spektrálna fotometria.

Encyklopédia astronómie Tento článok alebo jeho časť obsahuje heslo z Encyklopédie astronómie s láskavým dovolením autorov a podporou SZA.