Fototropizmus

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Fototropizmus alebo heliotropizmus (v najširšom zmysle) je tropizmus v závislosti od svetla. Presnejšie ide o ohyb (pohyb) orgánov alebo buniek zakorenených rastlín v závislosti od smeru dopadajúceho svetla, a to prostredníctvom diferenciálneho rastu (t.j. nerovnomerného rastu jednotlivých častí rastliny) alebo prostredníctvom turgorových reakcií protiľahlých bokov orgánov. „Opakom“ fototropizmu je jednak fototaxia (pohyb voľne pohyblivých organizmov, vrátane nezakorenených rastlín - napr. rias -, podľa svetla ) a jednak fotonastia (nastia v dôsledku svetla, teda pohyb rastlín vyvolaný svetlom, ale nezávislý od smeru dopadu tohto svetla)[1][2][3][4]

Rozlišuje sa[5][2]:

  • pozitívny fototropizmus = ohyb smerom k zdroju svetla; príklady: koleoptily tráv, stonky mnohých vyšších rastlín, plodnice húb z rodu hnojník
  • negatívny fototropizmus = ohyb smerom preč od zdroja svetla; príklad: korene niektorých rastlín, hypokotyl imela
  • transverzálny fototropizmus = ohyb šikmo alebo kolmo na dopadajúce svetlo; príklad: listy mnohých rastlín

Tradične bol fototropizmus vnímaný ako jednoduchá či lineárna fyziologická reakcia. Ukazuje sa však, že fototropizmus je skôr komplexná biologická reakcia, ktorá zahŕňa interakciu viacerých fotoreceptorov, viacerých hormónov a viacerých signalizačných ciest, ktoré sú spolu príčinou diferenciálneho rastu rastliny.[6]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Z našej prírody : rastlíny, horniny, minerály, skamenelíny. 2. dopl. vyd. Bratislava : Príroda, 1984. 401 s. S. 122.
  2. a b Phototropismus. In: Lexikon der Biologie. [CD-ROM] München : Elsevier, Spektrum, Akad. Verl., 2005. ISBN 3-8274-0342-1.
  3. fototropismus. In: Malá československá encyklopedie II D-CH. 1. vyd. Praha : Academia, 1985. 969 s. S. 488.
  4. fototaxia, fototropizmus, fotonastia. In: Pyramída, str. 1018.
  5. fototropizmus. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 2005. 698 s. ISBN 80-224-0847-6. Zväzok 4. (Eh – Gala), s. 538.
  6. Craig W. Whippo: Phototropism: Bending towards Enlightenment, The Plant Cell May 2006 vol. 18 no. 5 1110-1119