František Trstenský

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
František Trstenský
slovenský teológ a publicista
František Trstenský
Narodenie13. marec 1973 (49 rokov)
Trstená, ČSSR
Alma materUniverzita Komenského v Bratislave
Studium Biblicum Franciscanum, Jeruzalem
Papieska Akademia Teologiczna, Krakov
Katolícka univerzita v Ružomberku
Profesiakatolícky kňaz a teológ

prof. ThDr. PaedDr. SSLic. František Trstenský, PhD. (* 13. marec 1973, Trstená) je katolícky kňaz Spišskej diecézy, vysokoškolský profesor, odborník na biblické vedy, teológ a publicista. V súčasnosti je farárom vo farnosti Kežmarok, rektorom tamojšej Baziliky svätého Kríža, dekanom Kežmarského dekanátu a dekanom – moderátorom Podtatranských dekanátov Kežmarok, Poprad a Spišský Štiavnik. Ako vysokoškolský profesor zároveň prednáša v Kňazskom seminári v Spišskej Kapitule - Spišskom Podhradí, kde je spolugarantom študijného odboru katolícka teológia. V Spišskej diecéze je členom Kňazskej rady, Liturgickej komisie a Komisie pre posvätné rády a ministériá. Je autorom množstva literatúry predovšetkým s biblickým zameraním. Žilinský samosprávny kraj udelil prof. Trstenskému v roku 2019 Pamätnú plaketu[1] za šírenie poznatkov o Biblii medzi mladými ľuďmi. Je hosťom v reláciách katolíckej televízie Lux a katolíckeho rádia Lumen najmä s biblickou tematikou. Na webstránke farnosti Kežmarok pravidelne zverejňuje svoje podcasty Kairos a Božie Slovo medzi nami.

Životopis[upraviť | upraviť zdroj]

Rodák z Oravy pochádza z Medvedzia, ktoré je v súčasnosti mestskou časťou Tvrdošína. Po absolvovaní Gymnázia Martina Hattalu v Trstenej pokračoval v rokoch 19911997 v štúdiu na Teologickom inštitúte v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí, ktorý bol v tom čase súčasťou Univerzity Komenského. Kňazskú vysviacku prijal 21. júna 1997 vo Farskom kostole Najsvätejšej Trojice v Tvrdošíne z rúk biskupa Mons. Andreja Imricha a stal sa kňazom pre Spišskú diecézu.

Krátky čas pôsobil ako kaplán v Spišských Vlachoch (júl – september 1997) a potom tri roky ako kaplán v Dolnom Kubíne (október 1997 – jún 2000). Odtiaľ odišiel na ďalšie štúdiá do zahraničia, ktoré v rokoch 20002004 absolvoval v Jeruzaleme so zameraním na biblické vedy a archeológiu. Študoval na Fakulte biblických vied a archeológie (Studium Biblicum Franciscanum). Išlo predovšetkým o štúdium biblických jazykov (hebrejčina, gréčtina, aramejčina), ďalších semitských jazykov (sýrština, akadština), metód exegézy Starého a Nového zákona, biblickej exegézy a teológie Starého a Nového zákona a biblickej archeológie, keď okrem Izraela absolvoval archeologické exkurzie v Egypte, Jordánsku a na Sinaji. Jeden rok prednášok absolvoval taktiež na École biblique et archéologique francaise de Jérusalem, kde študoval ugaritský jazyk, Knihu proroka Jeremiáša, kumránske zvitky a archeológiu lokality Kumránu. Licenciátsku prácu z biblických vied napísal na tému: Exegeticko-teologická analýza Dt 30, 1 – 10. Jeho školiteľom bol Pierbattista Pizzaballa, ktorý je v súčasnosti arcibiskupom a patriarchom Latinského patriarchátu Svätej zeme. Medzi jeho profesorov patrili napr. Michele Piccirillo, Alviero Niccacci, Pietro Kaswalder, Claudio Bottini, Frédéric Manns, Marcello Buscemi, Jean-Baptiste Humbert, Jean-Michel de Tarragon, Émile Puech a ďalší. Do Izraela opakovane prichádza predovšetkým za štúdiom a spoznávaním biblických miest.

Po návrate na Slovensko začal od roku 2004 učiť ako odborný asistent na Teologickom inštitúte v Spišskom Podhradí. Doktorát z katolíckej teológie so zameraním na Sväté písmo získal v Krakove v roku 2006 na terajšej Pápežskej univerzite Jána Pavla II. (predtým Pápežská teologická akadémia). Dizertačnú prácu napísal na tému: „Zmluva v krajine Moab Dt 29-30“. V roku 2008 habilitoval na docenta v odbore katolícka teológia na Teologickej fakulte v Košiciach, ktorá je súčasťou Katolíckej univerzite v Ružomberku. Témou jeho habilitačnej práce bolo: „Rozumieť Matúšovmu evanjeliu“. V roku 2015 bol menovaný za vysokoškolského profesora v odbore katolícka teológia. Prednáša novozákonné evanjeliá, Pavlove listy a biblickú gréčtinu.

V rokoch 2011 až 2014 bol prodekanom Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku so zodpovednosťou za oblasť organizácie zahraničných mobilít. V rokoch 2014 až 2018 bol prorektorom pre zahraničné vzťahy Katolíckej univerzity v Ružomberku. V rokoch 2016 až 2019 bol členom predsedníctva Federácie katolíckych univerzít Európy (FUCE).

V roku 2016 kázal na Trnavskej november na tému: Náboženské poznanie ako predpoklad výchovy mladého človeka k milosrdenstvu.

Diecézny biskup Štefan Sečka vymenoval 2. júna 2020 Františka Trstenského za farára v Kežmarku, rektora tamojšej Baziliky svätého Kríža, dekana Kežmarského dekanátu a dekana – moderátora Podtatranských dekanátov (Kežmarok, Poprad a Spišský Štiavnik). Od 17. januára 2023 na základe rozhodnutia diecézneho administrátora Spišskej diecézy Mons. Jána Kuboša bol František Trstenský menovaný za farského správcu dočasne - excurrendo - farnosti Bušovce.

Činnosť[upraviť | upraviť zdroj]

Je členom viacerých domácich a zahraničných biblických a teologických združení. Odbornej i laickej verejnosti je známy početnými publikáciami s biblickým zameraním. Spolupracuje s rádiom Lumen a televíziou LUX pri príprave relácií s biblickou tematikou. Od roku 2020 publikuje každý týždeň novú epizódu svojho vlastného podcastu, ktorý nesie názov KAIROS a ponúka v ňom zamyslenia na témy Svätého písma, tajomstiev viery a Cirkvi.

Spolupodieľa sa na vydávaní časopisu Nové Horizonty, časopisu pre teológiu, kultúru a spoločnosť a pôsobí v redakčnej rade biblického časopisu Studia biblica slovaca. V rámci Spišskej diecézy pracuje predovšetkým v oblasti šírenia poznania Svätého písma a biblického apoštolátu. Z poverenia diecézneho biskupa je cenzorom pre literatúru s biblickým zameraním. Už niekoľko rokov odborne a tematicky garantuje organizovanie Biblickej olympiády pre žiakov základných a stredných škôl a stojí za vznikom podujatia „Noc čítania Biblie“, ktoré pre farnosti a školy organizuje Katolícke pedagogické a katechetické centrum. Je jedným z autorov tém pre Národné stretnutie mládeže v Poprade (P15) a v Prešove (P18). Od roku 2019 je členom Liturgickej komisie Spišskej diecézy a členom Komisie pre posvätné rády a ministériá Spišskej diecézy.

Absolvoval viaceré zahraničné pobyty, predovšetkým na University of Notre Dame (Indiana, USA) a Saint John's University (Minnesota, USA). Z moderných jazykov ovláda anglický, taliansky, francúzsky a poľský jazyk. Ďalej ovláda biblickú hebrejčinu, biblickú gréčtinu a cirkevnú latinčinu.

Štúdium[upraviť | upraviť zdroj]

Prednáškové a výskumné pobyty[upraviť | upraviť zdroj]

 • Univerzita v Ľubľane, Slovinsko (Erasmus - prednášky, apríl 2016)
 • Teologický inštitút v Rige, Lotyšsko (afiliované pracovisko Pápežskej Lateránskej univerzity) (Prednášky z Nového zákona a bibl. archeológie, 1. – 9. 4. 2014)
 • Saint John's University, USA (výsk. pobyt, 5. november 2013 - 28. február 2014)
 • University of Notre Dame, USA (výsk. pobyt, 29. 7.- 29. 8. 2013)
 • École biblique et archéologique francaise de Jeruzalem, Izrael (výsk. pobyt, 1. – 30. 9. 2012)
 • Teologický inštitút v Rige, Lotyšsko (afiliované pracovisko Pápežskej Lateránskej univerzity) (Prednášky z Nového zákona a bibl. archeológie, 4. – 8. 4. 2011; 25. – 30. 10. 2011; 18. – 22. 3. 2013)
 • University of Notre Dame, USA (výsk. pobyt, 1. – 30. 6. 2011; 2. 5. – 3. 6. 2012)
 • Univerzita v Ľubľane, Slovinsko (Erasmus - prednášky, marec 2012)
 • University of Edinburgh, Škótsko (výsk. pobyt, august-október 2009)
 • Aristotle University of Thessaloniki, Grécko (Kurz modernej gréčtiny a gréckej kultúry, 5. – 31. 7. 2009)
 • Katholieke Universiteit, Leuven, Belgicko (Erazmus - prednášky, 27. 1. – 10. 2. 2008)

Pôsobenie[upraviť | upraviť zdroj]

 • od roku 2020 – farár vo farnosti Kežmarok, rektor tamojšej Baziliky svätého Kríža, dekan Kežmarského dekanátu a dekan – moderátor Podtatranských dekanátov Kežmarok, Poprad a Spišský Štiavnik
 • v rokoch 20162019 - člen predsedníctva Federácie katolíckych univerzít Európy (FUCE)
 • od roku 2015 – profesor v odbore katolícka teológia
 • v rokoch 20142018 – prorektor pre zahraničné vzťahy Katolíckej univerzity v Ružomberku
 • v rokoch 20112014 – prodekan pre mobility a rozvoj na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku (TF KU)
 • v rokoch 20082015 – docent na Katedre histórie a biblických vied na TF KU
 • v rokoch 20042009 – odborný asistent na TF KU (Katedra biblických vied a archeológie)
 • od roku 2007 – člen The Catholic Biblical Association of America
 • od roku 2007 – člen Slovenskej sekcie európskej spoločnosti pre katolícku teológiu a člen Slovenskej spoločnosti pre katolícku teológiu
 • od roku 2006 – člen Society of Biblical Literature (USA)
 • od roku 2005 – člen redakčnej rady Studia biblica slovaca

Dielo[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]