František Trstenský

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
František Trstenský
spišský diecézny biskup
František Trstenský
Erb František Trstenský
Abba Pater![1]
Abba Otče!
Štát pôsobeniaSlovensko
Funkcie a tituly
spišský diecézny biskup
21. október 2023 –
Predchodca Štefan Sečka
Kežmarský dekan
12. jún 2020 – 21. október 2023
Predchodca Ján Kuboš
Biografické údaje
Narodenie13. marec 1973 (50 rokov)
Trstená, ČSSR (dnes Slovensko)
Svätenia
Cirkevrímskokatolícka
Kňaz
Kňazská vysviacka21. jún 1997 (24 rokov)
Tvrdošín
Andrej Imrich
spišský pomocný biskup
Biskup
Menovanie8. september 2023 (50 rokov)
František
Konsekrácia21. október 2023 (50 rokov)[2]
Katedrála svätého Martina [2]
SvätiteľBernard Bober[3]
košický arcibiskup-metropolita
SpolusvätiteliaNicola Girasoli
apoštolský nuncius na Slovensku
Andrej Imrich
emeritný spišský pomocný biskup
Odkazy
František Trstenský na catholic-hierarchy.org angl.
Spolupracuj na Commons František Trstenský

Mons. Prof. ThDr. PaedDr. SSLic. František Trstenský, PhD. (* 13. marec 1973, Trstená) je diecézny biskup Spišskej diecézy, vysokoškolský profesor, odborník na biblické vedy, teológ a publicista. Pred biskupskou vysviackou bol farárom vo farnosti Kežmarok, rektorom tamojšej Baziliky svätého Kríža, dekanom Kežmarského dekanátu a dekanom – moderátorom Podtatranských dekanátov Kežmarok, Poprad a Spišský Štiavnik. Ako vysokoškolský profesor zároveň prednáša v kňazskom seminári v Spišskej Kapitule-Spišskom Podhradí, kde je spolugarantom študijného odboru katolícka teológia. V Spišskej diecéze je členom Kňazskej rady, Liturgickej komisie a Komisie pre posvätné rády a ministériá. Je autorom množstva literatúry predovšetkým s biblickým zameraním. Žilinský samosprávny kraj udelil prof. Trstenskému v roku 2019 Pamätnú plaketu[4] za šírenie poznatkov o Biblii medzi mladými ľuďmi. Je hosťom v reláciách katolíckej televízie Lux a katolíckeho rádia Lumen najmä s biblickou tematikou. Na webstránke farnosti Kežmarok pravidelne zverejňuje svoje podcasty Kairos a Božie Slovo medzi nami.[5] Je taktiež autorom pravidelných zamyslení Modlitba s evanjeliom.[6]

Životopis[upraviť | upraviť zdroj]

Rodák z Oravy pochádza z Medvedzia, ktoré je v súčasnosti mestskou časťou Tvrdošína. Po absolvovaní Gymnázia Martina Hattalu v Trstenej pokračoval v rokoch 19911997 v štúdiu na Teologickom inštitúte v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí, ktorý bol v tom čase súčasťou Univerzity Komenského. Kňazskú vysviacku prijal 21. júna 1997 vo Farskom kostole Najsvätejšej Trojice v Tvrdošíne z rúk biskupa Mons. Andreja Imricha a stal sa kňazom pre Spišskú diecézu.

Krátky čas pôsobil ako kaplán v Spišských Vlachoch (júl – september 1997) a potom tri roky ako kaplán v Dolnom Kubíne (október 1997 – jún 2000). Odtiaľ odišiel na ďalšie štúdiá do zahraničia, ktoré v rokoch 20002004 absolvoval v Jeruzaleme so zameraním na biblické vedy a archeológiu. Študoval na Fakulte biblických vied a archeológie (Studium Biblicum Franciscanum). Išlo predovšetkým o štúdium biblických jazykov (hebrejčina, gréčtina, aramejčina), ďalších semitských jazykov (sýrčina, akkadčina), metód exegézy Starého a Nového zákona, biblickej exegézy a teológie Starého a Nového zákona a biblickej archeológie, keď okrem Izraela absolvoval archeologické exkurzie v Egypte, Jordánsku a na Sinaji. Jeden rok prednášok absolvoval taktiež na École biblique et archéologique francaise de Jérusalem, kde študoval ugaritský jazyk, Knihu proroka Jeremiáša, kumránske zvitky a archeológiu lokality Kumránu. Licenciátsku prácu z biblických vied napísal na tému: Exegeticko-teologická analýza Dt 30, 1 – 10. Jeho školiteľom bol Pierbattista Pizzaballa, ktorý je v súčasnosti arcibiskupom a patriarchom Latinského patriarchátu Svätej zeme. Medzi jeho profesorov patrili napr. Michele Piccirillo, Alviero Niccacci, Pietro Kaswalder, Claudio Bottini, Frédéric Manns, Marcello Buscemi, Jean-Baptiste Humbert, Jean-Michel de Tarragon, Émile Puech a ďalší. Do Izraela opakovane prichádza predovšetkým za štúdiom a spoznávaním biblických miest.

Po návrate na Slovensko začal od roku 2004 učiť ako odborný asistent na Teologickom inštitúte v Spišskom Podhradí. Doktorát z katolíckej teológie so zameraním na Sväté písmo získal v Krakove v roku 2006 na terajšej Pápežskej univerzite Jána Pavla II. (predtým Pápežská teologická akadémia). Dizertačnú prácu napísal na tému: „Zmluva v krajine Moab Dt 29-30“. V roku 2008 habilitoval na docenta v odbore katolícka teológia na Teologickej fakulte v Košiciach, ktorá je súčasťou Katolíckej univerzite v Ružomberku. Témou jeho habilitačnej práce bolo: „Rozumieť Matúšovmu evanjeliu“. V roku 2015 bol menovaný za vysokoškolského profesora v odbore katolícka teológia. Prednáša novozákonné evanjeliá, Pavlove listy a biblickú gréčtinu.

V rokoch 20112014 bol prodekanom Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku so zodpovednosťou za oblasť organizácie zahraničných mobilít. V rokoch 2014 až 2018 bol prorektorom pre zahraničné vzťahy Katolíckej univerzity v Ružomberku. V rokoch 20162019 bol zvolený za člena predsedníctva Federácie katolíckych univerzít Európy (FUCE).

V roku 2016 kázal na Trnavskej novéne na tému: Náboženské poznanie ako predpoklad výchovy mladého človeka k milosrdenstvu.V roku 2022 opäť kázal na Trnavskej novéne na tému: Boží plán stvorenia človeka z lásky a pre lásku.[7]

Diecézny biskup Štefan Sečka vymenoval 2. júna 2020 Františka Trstenského za farára v Kežmarku, rektora tamojšej Baziliky svätého Kríža, dekana Kežmarského dekanátu a dekana – moderátora Podtatranských dekanátov (Kežmarok, Poprad a Spišský Štiavnik). Od 17. januára do 28. februára 2023 Trstenský dočasne spravoval excurrendo farnosť Bušovce.

Biskup[upraviť | upraviť zdroj]

8. septembra 2023 ho pápež František vymenoval za diecézneho biskupa Spišskej diecézy.[8] Biskupskú vysviacku prijal 21. októbra 2023 o 10.00h v Katedrále svätého Martina na Spišskej Kapitule. Hlavným svätiteľom bol košický arcibiskup Bernard Bober, spolusvätitelia boli Nicola Girasoli, apoštolský nuncius na Slovensku a Andrej Imrich, emeritný spišský pomocný biskup.[9][10]

Činnosť[upraviť | upraviť zdroj]

Je členom viacerých domácich a zahraničných biblických a teologických združení. Odbornej i laickej verejnosti je známy početnými publikáciami s biblickým zameraním. Spolupracuje s rádiom Lumen a televíziou LUX pri príprave relácií s biblickou tematikou. Od roku 2020 publikuje každý týždeň novú epizódu svojho vlastného podcastu, ktorý nesie názov KAIROS a ponúka v ňom zamyslenia na témy Svätého písma, tajomstiev viery a Cirkvi.

Spolupodieľa sa na vydávaní časopisu Nové Horizonty, časopisu pre teológiu, kultúru a spoločnosť a pôsobí v redakčnej rade biblického časopisu Studia biblica slovaca. V rámci Spišskej diecézy pracuje predovšetkým v oblasti šírenia poznania Svätého písma a biblického apoštolátu. Z poverenia diecézneho biskupa je cenzorom pre literatúru s biblickým zameraním. Už niekoľko rokov odborne a tematicky garantuje organizovanie Biblickej olympiády pre žiakov základných a stredných škôl a stojí za vznikom podujatia „Noc čítania Biblie“, ktoré pre farnosti a školy organizuje Katolícke pedagogické a katechetické centrum. Je jedným z autorov tém pre Národné stretnutie mládeže v Poprade (P15) a v Prešove (P18). Od roku 2019 je členom Liturgickej komisie Spišskej diecézy a členom Komisie pre posvätné rády a ministériá Spišskej diecézy.

Absolvoval viaceré zahraničné pobyty, predovšetkým na University of Notre Dame (Indiana, USA) a Saint John's University (Minnesota, USA). Z moderných jazykov ovláda anglický, taliansky, francúzsky a poľský jazyk. Ďalej ovláda biblickú hebrejčinu, biblickú gréčtinu a cirkevnú latinčinu.

Štúdium[upraviť | upraviť zdroj]

Prednáškové a výskumné pobyty[upraviť | upraviť zdroj]

 • Univerzita v Ľubľane, Slovinsko (Erasmus – prednášky, apríl 2016)
 • Teologický inštitút v Rige, Lotyšsko (afiliované pracovisko Pápežskej Lateránskej univerzity) (Prednášky z Nového zákona a biblickej archeológie, 1. – 9. apríl 2014)
 • Saint John's University, USA (výsk. pobyt, 5. november 2013 – 28. február 2014)
 • University of Notre Dame, USA (výsk. pobyt, 29. júl – 29. august 2013)
 • École biblique et archéologique francaise de Jeruzalem, Izrael (výskumný pobyt, 1. – 30. september 2012)
 • Teologický inštitút v Rige, Lotyšsko (afiliované pracovisko Pápežskej Lateránskej univerzity) (Prednášky z Nového zákona a bibl. archeológie, 4. – 8. 4. 2011; 25. – 30. 10. 2011; 18. – 22. 3. 2013)
 • University of Notre Dame, USA (výskumný pobyt, 1. – 30. jún 2011; 2. máj – 3. jún 2012)
 • Univerzita v Ľubľane, Slovinsko (Erasmus – prednášky, marec 2012)
 • University of Edinburgh, Škótsko (výskumný pobyt, august – október 2009)
 • Aristotle University of Thessaloniki, Grécko (Kurz modernej gréčtiny a gréckej kultúry, 5. – 31. júl 2009)
 • Katholieke Universiteit, Leuven, Belgicko (Erazmus – prednášky, 27. január – 10. február 2008)

Pôsobenie[upraviť | upraviť zdroj]

 • od 21. októbra 2023 – biskup Spišskej diecézy
 • 20202023 – farár vo farnosti Kežmarok, rektor tamojšej Baziliky svätého Kríža, dekan Kežmarského dekanátu a dekan – moderátor Podtatranských dekanátov Kežmarok, Poprad a Spišský Štiavnik
 • 20162019 – člen predsedníctva Federácie katolíckych univerzít Európy (FUCE)
 • od roku 2015 – profesor v odbore katolícka teológia
 • 20142018 – prorektor pre zahraničné vzťahy Katolíckej univerzity v Ružomberku
 • 20112014 – prodekan pre mobility a rozvoj na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku (TF KU)
 • 20082015 – docent na Katedre histórie a biblických vied na TF KU
 • 20042009 – odborný asistent na TF KU (Katedra biblických vied a archeológie)
 • od roku 2007 – člen The Catholic Biblical Association of America
 • od roku 2007 – člen Slovenskej sekcie európskej spoločnosti pre katolícku teológiu a člen Slovenskej spoločnosti pre katolícku teológiu
 • od roku 2006 – člen Society of Biblical Literature (USA)
 • od roku 2005 – člen redakčnej rady vedeckého časopisu Studia biblica slovaca

Dielo[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Heslom novovymenovaného spišského biskupa bude veta Abba, Otče. tkkbs.sk, 2023-09-27. Dostupné online [cit. 2023-09-29].
 2. a b Kňaz František Trstenský prijme biskupskú vysviacku 21. októbra v Spišsskej Kapitule. tkkbs.sk, 2023-09-11. Dostupné online [cit. 2023-09-11].
 3. VYZNANIE VIERY A PRÍSAHA VERNOSTI NOVÉHO BISKUPA. kapitula.sk, 2023-10-04. Dostupné online [cit. 2023-10-05].
 4. Žilinský samosprávny kraj ocenil významné osobnosti [online]. zilinskazupa.sk, [cit. 2023-09-08]. Dostupné online. Archivované 2019-12-16 z originálu.
 5. Blog » Farnosť Kežmarok [online]. fara-kezmarok.sk, 2020-08-30, [cit. 2023-09-08]. Dostupné online.
 6. TRSTENSKÝ, František. Modlitba s evanjeliom – 3. veľkonočná nedeľa [online]. fara-kezmarok.sk, 2023-04-22, [cit. 2023-09-08]. Dostupné online.
 7. Trnavská novéna 2022 [PDF]. ABU, [cit. 2023-09-08]. Dostupné online.
 8. Svätý Otec vymenoval za nového spišského biskupa Františka Trstenského [online]. Bratislava: TK KBS, 2023-09-08, [cit. 2023-09-08]. Dostupné online.
 9. TASR. Spišská diecéza sa pripravuje na biskupskú vysviacku F. Trstenského. teraz.sk (Bratislava: TASR), 2023-10-19. Dostupné online [cit. 2023-10-19].
 10. KBS, TK. Biskupská vysviacka / V Spišskej Kapitule vysvätili nového spišského biskupa Františka Trstenského [online]. www.postoj.sk, [cit. 2023-10-21]. Dostupné online.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]