Frazeologický kalk

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Frazeologický kalk je frazéma, ktorá vznikla doslovným prekladom z iných jazykov, tzv. kalkovaním. Pri kalkovaní sa úplne alebo čiastočne nahrádzajú komponenty cudzej frazémy ich domácimi ekvivalentmi, pričom sa úplne alebo čiastočne kopíruje aj jej syntaktická konštrukcia. Niekedy sa rozlišujú presné frazeologické kalky, ktoré vznikli presným prekladom komponentov cudzej jednotky a presným kopírovaním jej syntaktickej konštrukcie (modrá pančucha z angl. blue stocking, živá mŕtvola z rus. živoj trup, labutia pieseň z gréc. kikneia asma, bludný kruh z lat. circulus vitiosus) a nepresné frazeologické kalky, kedy dochádza pri preklade komponentov cudzej frazémy a pri kopírovaní jej syntaktickej konštrukcie k istým odchýlkam (byť ako na ihlách z franc. etre sur des épines - dosl. byť na ihlách, z celého srdca z franc. de tout mon coeur, dosl. z celého môjho srdca) (Šanskij, l985). Presné a nepresné kalky sa nazývajú aj úplné kalky (Nazarian, l976), ktoré sa dávajú do protikladu polokalkom. Porov. polokalky, adaptované kalky, preberanie frazeologických jednotiek, prevzatá frazeológia.

Literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

  • N. M. Šanskij, l985; A. G. Nazarian 1976; A. M. Babkin, l97O; E. M. Soloducho, l982.
Článok pôvodne čerpal z diela ĎURČO, Peter (ed.). Frazeologická terminológia (1995) uverejneného na webe Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied.