fstab

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

fstab (angl. file systems table, tabuľka súborových systémov) je súbor, ktorý sa bežne nachádza v Unixe a unixových operačných systémoch, napríklad v Linuxe a je súčasťou konfigurácie systému. Obyčajne obsahuje zoznam všetkých diskov a diskových oddielov a určuje, akým spôsobom sa používajú a ako sú začlenené do celkového súborového systému.

Programy tento súbor obyčajne používajú iba na čítanie. Niektoré moderné systémové nástroje ho dokáže editovať a správajú sa ako grafické editory pre tento súbor. Vytvorenie a správa tohto súboru je povinnosťou systémových administrátorov.

Súbor môže mať aj iné názvy v závislosti od varianty systému Unix, napríklad v systéme Solaris je to súbor /etc/vfstab.

Príklad[upraviť | upraviť zdroj]

Príklad súboru fstab v systéme Red Hat Linux:

# device name mount point fs-type options dump-freq pass-num
LABEL=/         /            ext3  defaults    1 1
none          /dev/pts        devpts gid=5,mode=620 0 0
none          /proc          proc  defaults    0 0
none          /dev/shm        tmpfs  defaults    0 0

# výmenné disky
/dev/cdrom       /mnt/cdrom       udf,iso9660 noauto,owner,kudzu,ro 0 0
/dev/fd0        /mnt/floppy       auto  noauto,owner,kudzu 0 0

# oddiel NTFS Windows XP
/dev/hda1        /mnt/WinXP       ntfs  ro,defaults   0 0

/dev/hda6        swap          swap  defaults    0 0

# zdieľaný oddiel
/dev/hda7        /mnt/shared       vfat  umask=000    0 0
 • kudzu je možnosť špecifická pre Red Hat a Fedora Core
 • prvý stĺpec označuje názov zariadenia alebo umiestnenie diskového oddielu
 • druhý stĺpec označuje kam do súborového systému sa namontuje dané zariadenie alebo oddiel
 • tretí stĺpec označuje typ súborového systému alebo spôsob, ako interpretovať súborový systém
 • štvrtý stĺpec sú možnosti a voľby
 • piaty stĺpec označuje plánovanie archivovania, čo sa používa pri dumpe
 • šiesty stĺpec označuje poradie, v akom nástroj fsck kontroluje oddiely
 • hodnota 0 v niektorom z posledných dvoch stĺpcov vypína danú možnosť