Funkčná asymetria hemisfér

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Funkčná asymetria hemisfér je jav opisovaný modernou neuroanatómiou s významnými dôsledkami pre učenie a vyučovanie. Obidve hemisféry (pologule) ľudského mozgu pracujú odlišným spôsobom a jednotlivé funkcie myslenia sú v mozgu lokalizované:

  • Dominantná (u pravákov obyčajne ľavá) mozgová hemisféra pracuje sériovo, spracováva informácie oddelene - digitálne, je nositeľom myslenia lineárneho, viazaného na verbálne pojmy, zovšeobecňuje, dedukuje, analyzuje, uskutočňuje numerické operácie.
  • Nedominantná (obyčajne pravá) hemisféra naopak pracuje paralelne, analógovo, celistvo, intuitívne, spracováva predstavy neverbálne - priestorové, vizuálne, je schopná postihnúť komplexnosť javu, syntetizuje, je nositeľom tvorivosti, emotivity.

Niekedy sa vzhľadom na túto veľkú rozdielnosť hemisfér hovorí o dvoch mozgoch.

Pedagogika[upraviť | upraviť zdroj]

Vyučovanie sa nemá sústreďovať iba na dominantnú hemisféru (iba abstraktne logické ponímanie látky), ale má komunikovať (porov. analógová komunikácia) aj s nedominantnou hemisférou žiaka, napr. používaním metafor, niekedy aj paradoxov, zapojením emocionálnej zložky osobnosti a pod.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.