Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia (skr. FBLR, angl. spravidla physical medicine and rehabilitation) je medicínsky "špecializačný odbor, ktorý komplexne využíva prostriedky svojich odborov na prevenciu, diagnostiku, liečbu a výskum porúch zdravia a ich následkov s cieľom maximálnej možnej obnovy a zachovania, respektíve zlepšenia telesných, duševných a sociálnych funkcií a pracovných schopností." (Výnos MZd SR č. 04765/2006 - SL)

Pododbory, ktoré pod tento odbor patria, sú:

  • fyziatria- zaoberá sa vplyvom a využívaním fyzikálnych podnetov na ľudský organizmus
  • balneológia - náuka o vplyve a využívaní prírodných liečebných prostriedkov
  • liečebná rehabilitácia- skúma a využíva prostriedky liečebnej telesnej výchovy, pracovnej, psychosociálnej a výchovnej rehabilitácie v prevencii, diagnózy a liečby chorôb.

Cieľom je maximálna možná obnova, zachovanie, resp. zlepšenie telesných, duševných, sociálnych funkcií, pracovných zručností a schopností zameraných na urýchlenie reintegrácie pacienta do domáceho prostredia a ak je možné do pracovného zaradenia. Fyzioterapia je jednou z oblastí rehabilitácie.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

  • http://www.szu.sk/userfiles/priloha c_1.pdf (Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 04765/2006 - SL zo dňa 12. apríla 2006, ktorým sa ustanovujú vzorové špecializačné študijné programy a vzorové certifikačné študijné programy)
  • [1]
  • Nariadenie vlády 296/2010 Z.z.
  • Vestník MZ SR čiastka 14 – 15/1995, číslo SLP-1406/95, zo dňa 28. júna 1995: Koncepcia odboru fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (uvádza vyššie uvedené definície troch pododborov)
  • http://www.gckosice.sk/gckosice/userfiles/vyrocne_spravy/VS.pdf