Preskočiť na obsah

Gay-Lussacov zákon

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Gay-Lussacov zákon alebo Zákon objemových zlučovacích pomerov je termodynamický vzťah pre izobarický dej prebiehajúci v ideálnom plyne. Definoval ho francúzsky chemik a fyzik Joseph Louis Gay-Lussac.

Podiel objemu a termodynamickej teploty je konštantný.

alebo inak

Medzi objemom a teplotou plynu existuje lineárna závislosť ak tlak plynu je konštantný, za súčasného predpokladu konštantného látkového množstva plynu.

Objemy plynov, ktoré sa spolu zlučujú, ako aj objemy vzniknutých látok v plynnom skupenstve, sú pri rovnakej teplote a rovnakom tlaku v takom vzájomnom pomere, že ich možno vyjadriť malými celými číslami.

Gay-Lussacov zákon je vyjadrený rovnicou

kde je objem plynu a je jeho termodynamická teplota a je konštanta.

alebo tiež

Pre p = konšt:

kde je objem plynu a je jeho termodynamická teplota.

Konštanta na pravej strane rovnice sa označuje ako teplotná rozpínavosť.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]