Geobotanika

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Geobotanika môže byť:

  • veda, ktorá sa zaoberá štúdiom fytocenóz (rastlinných spoločenstiev) – ich štruktúrou, ekologickými väzbami, dynamikou a rozšírením
  • odbor študujúci vzťahy medzi rastlinami aj vegetáciou a povrchom Zeme, prípadne vonkajším prostredím