Glosár

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Glosár (< lat. < gr.) je zbierka glos, presnejšie:

 • v antike: zbierka problematických (nezrozumiteľných, neobvyklých či nárečových) slov spolu s ich výkladom, pozri pod glosa (poznámka)
 • v stredoveku: slovník (úplný alebo výberový pre problematické slová), najmä odborný, terminologický slovník alebo slovník dvojjazyčný prekladajúci (najmä z latinčiny/gréčtiny) do národného jazyka (viaceré stredoveké slovníky mali slovo glosár priamo v názve), pozri pod glosa (poznámka) a slovník
 • dnes:
  • abecedný stručný slovník (pripojený k nejakému textu alebo úplne samostatný) vykladajúci málo známe, zastarané, neobvyklé, odborné, technické, nárečové či iné výrazy týkajúce sa určitého predmetu, odboru či textu/-ov určitého autora, pričom tento výklad môže byť nahradený či doplnený ekvivalentmi v ďalšom jazyku/ďalších jazykoch, pozri pod výkladový slovník
  • dvojjazyčný alebo viacjazyčný odborný slovník menšieho rozsahu s jednoduchou štruktúrou hesiel
  • (abecedný) zoznam všetkých alebo len významovo nepriezračných slov doložených v starej literárnej pamiatke (často ako príloha k jej edícii), často s vysvetleniami, pozri glosár (stará pamiatka)
  • abecedný zoznam slov (napr. nejakého jazyka)
  • zbierka vtipných polemických komentárov, pozri pod glosa (žurnalistika)

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]