Graetzov mostík

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Schéma zapojenia Graetzovho mostíka

Graetzov mostík niekedy tiež usmerňovací alebo diodový mostík je elektrické zapojenie fungujúce ako usmerňovač toku elektrického prúdu.

Ručne pájkovaný diodový mostík vytvorený zo 4 diód. Strieborný pruh značí katodu diody. Farebný kód drôtikov: •Žltá - vstup striedavého napätia, •Modrá - výstup jednosmerného napätia -, •Červená - výstup jednosmerného napätia +

Zapojenie štyroch usmerňovacích diód vytvorí dvojbrán, na ktorého vstup je možné priviesť striedavé napätie. Na výstupnej dvojici vývodov sa objaví jednosmerné napätie meniacej sa veľkosti podobne, ako ukazuje ilustračný obrázok. Graetzov mostík zachováva frekvenciu, amplitúdu aj tvar výstupneho napätia, zápornú polvlnu priebehu však preklápa nad časovú os. Na výstupe Graetzovho mostíka je teda absolútna hodnota vstupného napätia.

Oproti konvenčnému jednodiódovému usmerňovaču má Graetzov mostík výhodu v tom, že aj počas zápornej polvlny vstupného harmonického napätia je na výstupe kladné napätie, teda tento usmerňovač vykazuje vyššiu účinnosť. Ak sa navyše spojí Graetzov mostík s trojfázovým zdrojom napätia, vznikne 12-pulzný zdroj kolísavého jednosmerného napätia, u ktorého je však kolísanie napätia len v malom rozmedzí hodnôt a vyžaduje preto len malú snahu pre vyhladenie výstupného napätia.