Guvernér Južnej Karolíny

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Pečať guvernéra Južnej Karolíny

Guvernér štátu Južná Karolína, skrátene guvernér Južnej Karolíny (angl. The Governor of the State of South Carolina,[1] skrátene Governor of South Carolina) je hlavou štátuhlavou vlády Južnej Karolíny, ako to vyplýva z Ústavy štátu Južná Karolína. Guvernér je zároveň ex officio vrchným veliteľom Národnej gardy Južnej Karolíny, pokiaľ táto nie je nasadená na federálnej úrovni. Medzi jeho povinnosti patrí podávanie každoročnej správy o stave štátu pred Valným zhromaždením Južnej Karolíny, podávanie správ o rozpočte vlády a kontrola vymožiteľnosti štátnych zákonov.

Súčasným, 117. guvernérom Južnej Karolíny je republikán Henry McMaster (od 24. januára 2017), ktorý z pozície viceguvernéra nahradil Nikki Haleyovú po tom, čo 24. januára 2017 odstúpila z funkcie guvernérky, aby sa mohla ujať funkcie veľvyslankyne Spojených štátov pri Organizácii Spojených národov.

Dejiny[upraviť | upraviť zdroj]

Podmienky voliteľnosti[upraviť | upraviť zdroj]

Podmienky voliteľnosti guvernéra upravuje čl. 4 ods. 2 Ústavy Južnej Karolíny. Kandidát podľa neho musí:

 • dovŕšiť vek aspoň 30 rokov v deň voľby,
 • byť občanom Spojených štátov a byť trvalým obyvateľom Južnej Karolíny aspoň päť rokov pred dňom voľby,
 • nepopierať existenciu „Najvyššej bytosti“ (Supreme Being).[2]

Posledná z podmienok bola spochybnená rozhodnutím Najvyššieho súdu Spojených štátov v prípade Torcaso v. Watkins (1961), podľa ktorého sú náboženské podmienky na držbu verejného úradu porušením 14. dodatku Ústavy Spojených štátov.[3] Napriek tomu ostáva súčasťou znenia Ústavy Južnej Karolíny, hoci v praxi nie je vynucovaná.

Voľba[upraviť | upraviť zdroj]

Guvernér je volený na obdobie štyroch rokov, ktoré začína na obed v prvú sobotu po druhom utorku v januári nasledujúcom po dni voľby a končí na obed v prvú stredu po druhom utorku v januári o štyri roky neskôr.[4] Jedna osoba môže byť zvolená do funkcie guvernéra nanajvýš na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.[5]

Právomoci a povinnosti[upraviť | upraviť zdroj]

Do právomocí a povinností guvernéra prislúcha:

 • výkon najvyššej exekutívnej (vládnej) štátnej moci,[1]
 • vymenovanie riaditeľov 14 ministerstiev (departmentov), v spolusúčinnosti s Valným zhromaždením,
 • vrchné velenie nad Národnou gardou Južnej Karolíny a súčasne aj vrchné velenie nad Štátnou gardou Južnej Karolíny, ktorá je pomocnou zložkou Národnej gardy,[6]
 • udelenie milosti v prípade trestu smrti a jeho zmiernenie na trest doživotného odňatia slobody,[7]
 • zvolanie mimoriadneho zasadnutia Valného zhromaždenia Južnej Karolíny v prípade mimoriadnych okolností,[8]
 • odročenie zasadnutia Valného zhromaždenia,[8]
 • právo (suspenzívneho) veta,[9]
 • dohľad nad dodržiavaním zákonov štátu,[10]
 • ex officio predsedníctvo v správnych radách všetkých štátnych univerzít,[11]
 • podávanie správy o stave štátu Valnému zhromaždeniu ,[12]
 • vymenovanie senátora v prípade, pokiaľ sa funkcia senátora uvoľní do nasledujúcich volieb,
 • vymenovanie šerifa okresu v prípade, pokiaľ sa funkcia uvoľní do nasledujúcich volieb.[13]

Prísaha[upraviť | upraviť zdroj]

Prísaha guvernéra, uvedená v čl. 6 ods. 5 Ústavy Južnej Karolíny, v preklade do slovenčiny znie: „Slávnostne prisahám (alebo sľubujem), že som podľa Ústavy štátu plne kvalifikovaný vykonávať funkcie úradu, do ktorého som bol zvolený (alebo vymenovaný) a že podľa svojich schopností zachovávať, strážiť a brániť Ústavu štátu a Ústavu Spojených štátov. Nech mi v tom pomáha Boh.“[14]

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. a b Constitution of the State of South Carolina, Article IV, Section 1.
 2. Constitution of the State of South Carolina, Article IV, Section 2.
 3. Pozri Torcaso v. Watkins § Opinion of the Court
 4. Constitution of the State of South Carolina, Article IV, Section 4.
 5. Constitution of the State of South Carolina, Article IV, Section 3.
 6. Constitution of the State of South Carolina, Article IV, Section 13.
 7. Constitution of the State of South Carolina, Article IV, Section 14.
 8. a b Constitution of the State of South Carolina, Article IV, Section 19.
 9. Constitution of the State of South Carolina, Article IV, Section 21.
 10. Constitution of the State of South Carolina, Article IV, Section 15.
 11. Board of Trustees Members. Columbia, South Carolina : University of South Carolina, [2017] [cit. 2017-07-24].
 12. Constitution of the State of South Carolina, Article IV, Section 18.
 13. S.C. Code Ann. § 23-11-40.
 14. Constitution of the State of South Carolina, Article VI, Section 5. “I do solemnly swear (or affirm) that I am duly qualified, according to the Constitution of this State, to exercise the duties of the office to which I have been elected, (or appointed), and that I will, to the best of my ability, discharge the duties thereof, and preserve, protect, and defend the Constitution of this State and of the United States. So help me God.”

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

Preklad[upraviť | upraviť zdroj]