Hadrón

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Hadrón je subatomárna častica zložená z kvarkov alebo antikvarkov.

Hadróny sú zložené buď z troch kvarkov (qqq), alebo z kvarku a antikvarku. Napríklad protón je tvorený dvoma kvarkami u a jedným d (uud), zatiaľčo neutrón jedným kvarkom u a dvoma d (udd). V každom baryóne sú tri kvarky. Každý kvark vnútri baryónu si neustále vymieňa farebné náboje s ďalšími kvarkami v tomto baryóne. Baryón ako celok (a všeobecne každý hadrón) však má farebný náboj nula, pretože jednotlivé farebné náboje sa navzájom vyrušia. Baryóny majú poločíselný spin (1/2, 3/2, …) správajú sa teda ako fermióny. Ku každému baryónu existuje partner z antihmoty (antibaryón), skladajúci sa z odpovedajúcich troch antikvarkov.

Mezóny majú tiež farebný náboj nulový, lebo pozostávajú z kvarku (s farbou) a antikvarku (s príslušnou antifarbou).

Delenie hadrónov[upraviť | upraviť zdroj]

Vlastnosti[upraviť | upraviť zdroj]

Hadróny sú častice, ktoré reagujú na silnú interakciu.

Hadrón ako celok má farebný náboj rovný nule, pretože jednotlivé farebné náboje sa vzájomne vyrušia.

V každom hadróne sa okrem uvedených kvarkov v každom okamihu tiež nachádzajú gluóny a páry kvark-antikvark. Všetky kvarky vnútri hadrónu si neustále vymieňajú farebné náboje s ďalšími kvarkami v tom istom hadróne.

Ku každému hadrónu existuje zodpovedajúca antičastica skladajúca sa zo zodpovedajúcich antikvarkov.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]