Preskočiť na obsah

Halogenovodík

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Halogenovodíkydvojatómové anorganické zlúčeniny, ktoré fungujú ako Arrheniove kyseliny. Skladajú sa z atómu vodíka viazaného na atóm halogénu. Ich vzorec je HX, kde X je halogén (fluór, chlór, bróm, jód, astát alebo tenés).[1] Všetky známe halogenovodíky sú pri štandarnej teplote a tlaku plyny.[2] Vo vodnom roztoku z nich vznikajú halogenovodíkové kyseliny.

Zlúčenina Chemický vzorec Dĺžka väzby

d(H−X) / pm (plynná fáza)

3D model Dipólový moment

μ / D

Príslušná kyselina Hodnota pKa vo vodnom roztoku
fluorovodík HF 1.86 kyselina fluorovodíková 3.1
chlorovodík HCl 1.11 kyselina chlorovodíková -3.9
bromovodík HBr 0.788 kyselina bromovodíková -5.8
jodovodík HI 0.382 kyselina jodovodíková -10.4 [3]
astatovodík HAt −0.06 kyselina astatovodíková ?
tenesovodík HTs predpokladaná 197 pm[4] predpokladaný −0.24[4] kyselina tenesovodíková ?

Halogenovodíkové kyseliny[upraviť | upraviť zdroj]

V plynnom stave halogenovodíky zvyčajne neionizujú (i keď kvapalný fluorovodík je polárne rozpúšťadlo podobné vode). V chémii sa teda rozlišujú halogenovodíky od halogenovodíkových kyselín. Halogenovodíky sú plyny pri izbovej teplote, ktoré reagujú s vodou (respektíve sa v nej rozpúšťajú) za vzniku halogenovodíkových kyselín. Po vytvorení kyseliny sa diatómová molekula regeneruje len veľmi ťažko, bežnou destiláciou to nie je možné. Názvy a vzorce nie sú jasne rozlíšené a v bežnom použití (napr. v laboratóriu) sa pod HCl myslí kyselina chlorovodíková a nie plynný chlorovodík.

Výskyt[upraviť | upraviť zdroj]

Chlorovodík je v podobe kyseliny chlorovodíkovej hlavnou zložkou žalúdočnej kyseliny.[5]

Fluorovodík, chlorovodík a bromovodík sú súčasťou vulkanických plynov.[6]

Syntéza[upraviť | upraviť zdroj]

Fluorovodík a chlorovodík je možné pripraviť priamou reakciou vodíka s fluórom a chlórom. Tieto plyny sa však priemyselne vyrábajú pôsobením kyseliny sírovej na soli halogenidov. Bromovodík vzniká z vodíka a brómu pri vysokých teplotách v prítomnosti platinového katalyzátora. Najmenej stabilný halogenovodík, jodovodík, sa pripravuje nepriamo, a to reakciou jódu so sulfánom a hydrazínom.[1]

Fyzické vlastnosti[upraviť | upraviť zdroj]

Porovnanie bodu varu halogenovodíkov a chalkogenovodíkov. Fluorovodík a voda sa vymykajú trendu kvôli tvorbe vodíkových väzieb.

Halogenovodíky sú pri štandardných podmienkach bezfarebné plyny. Fluorovodík vrie pri 19 °C. Fluorovodík ako jediný halogenovodík tvorí vodíkové väzby medzi molekulami, takže má najvyššie teploty varu a topenia spomedzi halogenovodíkov. Bod varu rastie od HCl k HI.[7] Tento trend sa pripisuje rastúcej sile intermolekulárnych van der Waalsových síl, ktoré korelujú s počtom elektrónov v molekulách. Koncentrované roztoky halogenovodíkových kyselín vypúšťajú viditeľné biele výpary.

Reakcie[upraviť | upraviť zdroj]

Po rozpustení vo vode, čo je veľmi exotermická reakcia, vznikajú príslúšné halogenovodíkové kyseliny. Tieto kyseliny sú veľmi silné, čo odráža ich schopnosť ionizovať vo vodných roztokoch za vzniku hydrónia (H3O+). S výnimkou kyseliny fluorovodíkovej sú to silné kyseliny, ktorých sila sa zvyšuje s rastúcim protónových číslom. Popis správania kyseliny fluorovodíkovej je zložitejší a závisí na jej koncentrácií, pretože dochádza k homoasociácii. V nevodných roztokoch, napríklad v acetonitrile, sú halogenovodíky len mierne silné kyseliny.

Halogenovodíky reagujú s amoniakom, čím vznikajú amónne halogenidy:

HX + NH3 → NH4X

Halogenovodíky reagujú aj s inými zásadami, čím dochádza k neutralizácii.

V organickej chémii sa používa hydrohalogenácia na prípravu ogranohalogenidov. Napríklad chlóretán sa pripravuje hydrochloráciou etylénu:[8]

C2H4 + HCl → CH3CH2Cl

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. a b GREENWOOD, Norman N.; EARNSHAW, Alan. Chemistry of the Elements. 2. vyd. [s.l.] : Butterworth-Heinemann, 1997. ISBN 978-0-08-037941-8.
  2. The Acidity of the Hydrogen Halides. (2020, August 21). Retrieved May 5, 2021, from https://chem.libretexts.org/@go/page/3699
  3. J. Chem. Educ. 2001, 78, 1, 116 Publication Date:January 1, 2001 https://doi.org/10.1021/ed078p116
  4. a b Estimation of some physical properties for tennessine and tennessine hydride (TsH). Chemical Physics Letters, January 2017, s. 1–3. DOI10.1016/j.cplett.2016.11.023.
  5. The Role of HCL In Gastric Function And Health | Clinical Education [online]. [Cit. 2022-07-19]. Dostupné online. (po anglicky)
  6. Volcanic gases can be harmful to health, vegetation and infrastructure | U.S. Geological Survey [online]. www.usgs.gov, [cit. 2022-07-19]. Dostupné online.
  7. The Chemistry of the Halogens - 3 [online]. wwwchem.uwimona.edu.jm, [cit. 2022-07-19]. Dostupné online.
  8. ROSSBERG, Manfred; LENDLE, Wilhelm; PFLEIDERER, Gerhard. Chlorinated Hydrocarbons. Weinheim, Germany : Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2006-07-15. DOI: 10.1002/14356007.a06_233.pub2. Dostupné online. ISBN 978-3-527-30673-2. DOI:10.1002/14356007.a06_233.pub2 S. a06_233.pub2. (po anglicky)

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Hydrogen halide na anglickej Wikipédii.