Hasičská stanica

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Hasičská stanica na Požiarnickej ulici v Prešove
Hasičská stanica z roku 1912 na Vermilyea Avenue v New Yorku

Hasičská stanica je budova určená na stálu službu hasičskej jednotky, umiestnenie hasičskej techniky a výstroja, príp. aj na ďalšie činnosti súvisiace so zabezpečením činnosti hasičskej jednotky (výcvik, školenia, údržba atď.).

Definície[upraviť | upraviť zdroj]

Na Slovensku oficiálne definície upravujú právne predpisy a slovenské technické normy (STN), ktoré schvaľuje a vydáva Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky v súlade s medzinárodnými a európskymi štandardmi. Kvôli úplnosti sú uvedené doslovné citácie z príslušných dokumentov.

 • § 2 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení zákona č. 37/2014 Z. z. (zákon o ochrane pred požiarmi): „Hasičská stanica je budova s technickým zariadením určená na zabezpečenie stálej služby hasičskej jednotky, umiestnenie hasičskej techniky, vecných prostriedkov a na vykonávanie odbornej prípravy a výcviku.“[1]
 • Slovenská technická norma (STN) 73 5710: „Objekt určený na nepretržitú službu hasičskej jednotky, príp. na ďalšie účely ochrany pred požiarmi (cvičenia, školenia, údržba, opravy, skladovanie a pod.).“[2]
 • STN ISO 8421-8 (92 0002): „Stavebný objekt, v ktorom sa nachádzajú automobily hasičskej jednotky, zariadenia a personál.“[3][pozn 1]

Typológia[upraviť | upraviť zdroj]

Na základe STN 73 5710 sa na Slovensku rozlišuje:

 • hlavná hasičská stanica: „Hasičská stanica vybavená základnou, pomocnou a špeciálnou hasičskou technikou; riadi činnosť vedľajších hasičských staníc a poskytuje im služby.“[2]
 • vedľajšia hasičská stanica: „Hasičská stanica podriadená hlavnej hasičskej stanici; je vybavená základnou, pomocnou, príp. i špeciálnou hasičskou technikou v stanovenom rozsahu; slúži spravidla jednotlivým zónam sídelných útvarov.“[2]

Vedľajšou hasičskou stanicou je napr. hasičská stanica Šahy[4] a hasičská stanica Želiezovce[5] (pre okres Levice). Hlavnou hasičskou stanicou k nim je hasičská stanica Levice.[6]

Poznámky[upraviť | upraviť zdroj]

 1. V origináli ISO 8421-8: 1990, Fire protection. Vocabulary. Part 8: Terms specific to fire-fighting, rescue services and handling hazardous materials. Fire station: „Building housing fire brigade appliances, equipment and personnel.“

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. § 2 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení zákona č. 37/2014 Z. z.
 2. a b c STN 73 5710 (73 5710) Archivované 2014-12-10 na Wayback Machine: 1990, Požiarne stanice, požiarne zbrojnice a požiarne bunky. Do novembra 2006 norma platná aj v Česku ako ČSN 73 5710 (73 5710): 1990, Požární stanice, požární zbrojnice a požární buňky
 3. STN ISO 8421-8 (92 0002) Archivované 2014-10-13 na Wayback Machine: 2001, Požiarna ochrana. Slovník. Časť 8: Termíny pre hasenie požiarov, záchranné služby a zaobchádzanie s nebezpečnými materiálmi.
 4. Hasičská stanica Šahy, Protipožiarne.sk, http://www.protipoziarne.sk/stanice-zobraz-22-hasicska-stanica-sahy.html, dost. 2014-11-10 
 5. Hasičská stanica Želiezovce, Protipožiarne.sk, http://www.protipoziarne.sk/stanice-zobraz-52-hasicska-stanica-zeliezovce.html, dost. 2014-11-10 
 6. Hasičská stanica Levice, Protipožiarne.sk, http://www.protipoziarne.sk/stanice-zobraz-26-hasicska-stanica-levice.html, dost. 2014-11-10 

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]