Hemipteroidný hmyz

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Hemipteroidný hmyz

bzdocha zelenkastá (Palomena prasina Linnaeus, 1761)
Vedecká klasifikácia
Vedecký názov
Paraneoptera
Vedecká klasifikácia prevažne podľa tohto článku
Symbol rozcestia O iných významoch výrazu hemipteroidný hmyz pozri Hemipteroidea.

Hemipteroidný hmyz (lat. Paraneoptera, Hemiptero(i)dea, Acercaria; iné slovenské a latinské názvy pozri nižšie) je veľký taxón (hodnotený napríklad ako kohorta či subdivízia) z taxónu novokrídlatce (Neoptera).

Názvy[upraviť | upraviť zdroj]

Slovenské názvy tohto taxónu sú:

 • hemipteroidný hmyz v širšom zmysle[1][2][3]; menej formálne alebo ak nie je istá monofyletickosť taxónu: hemipteroidné rady (hmyzu)v širšom zmysle[4][5], hemipteroidná skupina (radov/hmyzu) v širšom zmysle[6][7][8], hemipteroidný komplex v širšom zmysle (angl. Hemipteroid complex alebo Hemipteroid assemblage) [9][8][10][11][12][13][14] [Tieto názvy sú v podstate ekvivalent latinského názvu Hemipteroidea a v užšom zmysle označujú Hemiptera či Condylognatha - pozri Hemipteroidea ];
 • paraneoptérny hmyz[15], paraneopterný hmyz[16], paraneoptéry[17] [Tieto názvy sú v podstate ekvivalent latinského názvu Paraneoptera];
 • homopteroidný hmyz[pozn 1][21],
 • nesprávne: hymenopteroidný hmyz[pozn 2].

Vedecké (latinské) názvy tohto taxónu sú: Paraneoptera, Acercaria[24], Hemipterodea[25], Hemipteroidea v najširšom zmysle[26]; menej často: Panhomoptera, Parametabola, Anurota, Acercarida, Hemineoptera, Hemipteradelphia[24], Psocoidea v najširšom zmysle[27][28][29], Clareocercaria (pozri nižšie uvedenú systematiku), Hypoperlidea v najširšom zmysle[30], (obyčajne vrátane časti vyhynutých druhov z taxónov Paleoptera a Polyneoptera:) Cimiciformes v najširšom zmysle[31][32][33].

Charakteristika[upraviť | upraviť zdroj]

Od taxónu ortopteroidný hmyz (Polyneoptera) sa hemipteroidný hmyz (Paraneoptera) líši len dvoma stabilnými znakmi: zjednodušená, niekedy extrémne odvodená žilnatina krídel a neprítomnosť cerkusov. Ďalšie znaky sú skôr trendmi:

 • ústne orgány sú hryzavé len u primitívnych radov (pavši v užšom zmysle, švoly), kým u prevažnej väčšiny taxónov pozorujeme tendencie k vzniku bodavocicavého ústneho ústrojenstva;
 • chodidlo je zložené z najviac troch článkov;
 • častá je brachyptéria až aptéria;
 • vývin je u pôvodnejších foriem paurometabolia, kým u odvodených typov je to už neometabolia s náznakom pokojového štádia – pakukly (pseudopupa) (strapky [Thysanoptera], Aleyrodinea, Coccinea). Vývin časti hemipteroidného hmyzu tak hemipteroidný hmyz stavia do pozície prirodzenej hraničnej skupiny medzi hemimetabolným hmyzom (Hemimetabola, Exopterygota) a holometabolným hmyzom (Holometabola, Endopterygota).[34]

Systematika[upraviť | upraviť zdroj]

hemipteroidný hmyz (Paraneoptera/Acercaria) v širšom zmysle/Clareocercaria:[34][35][36][37][38][39][40]

V minulosti sa do Paraneoptera niekedy zahŕňal aj (dodnes problematický) taxón zoraptery (Zoraptera); názov Acercaria potom spravidla špecificky označoval Parenoptera bez zorapter.

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

Poznámky[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Tento ojedinelý slovenský názov je pomerne podivný, pretože medzinárodne sa názvom homopteroidný hmyz označuje len časť paraneoptér, a to buď taxón rovnakokrídlovce (Homoptera) alebo taxón polokrídlovce (Hemiptera/Homopteroidea). Možno ide len o omyl a správne má byť hemipteroidný hmyz.[18][19][20]
 2. Názvom hymenopteroidný hmyz sa Paraneoptera označuje v minimálne dvoch slovenských textoch (majúcich pravdepodobne spoločný zdroj)[22][23]. Tento názov je v tomto význame zjavne použitý nesprávne, pretože názov hymenopteroidný hmyz v skutočnosti označuje buď blanokrídlaté (Hymenopteroidea) alebo blanokrídlovce (Hymenoptera), čo sú taxóny, ktoré nemajú s taxónom Paraneoptera nič spoločné a patria do holometabolného hmyzu

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Veľká kniha živočíchov: od jednobunkovcov po cicavce. Bratislava: Ikar. 2019. S. 126
 2. SLOVENSKÁ KOMISIA BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY IUVENTA - Biologická olympiáda, kategória E (Poznaj a chráň), odbornosť zoológia METODICKÝ LIST ŽIVOČÍCHY ĽUDSKÝCH SÍDLISK platný pre školské roky 2011/2012, 2016/2017 a 2021/2022 [1]
 3. WILSON, Harley Frost; DONER, Melvin Hazelton. The Historical Development of Insect Classification. [s.l.] : Planographed by John S. Swift Company, Incorporated, 1937. 133 s. Dostupné online. ISBN 978-0-598-60483-5. S. 105.
 4. Veľká kniha živočíchov. Bratislava: Ikar. S. 100
 5. GILLOTT, Cedric. Entomology. [s.l.] : Springer Science & Business Media, 2005. 832 s. Dostupné online. ISBN 978-1-4020-3183-0. S. 199 a nasl..
 6. WILLE, A. The phylogeny and relationships between the Insect orders. 1960 [2], S. 107, 108, 117, 119
 7. GILLOTT, Cedric. Entomology. [s.l.] : Springer Science & Business Media, 2005. 832 s. Dostupné online. ISBN 978-1-4020-3183-0. S. 199.
 8. a b The Hemipteroid Group [online]. projects.ncsu.edu, [cit. 2022-08-01]. Dostupné online. [nefunkčný odkaz]
 9. KMENT, P. Heteroptera Ploštice. Národní museum, Praha. [3] snímka 13
 10. Schwanwitsch 1949 [4]
 11. Zoologische Beiträge. [s.l.] : Duncker & Humblot, 1993. 534 s. Dostupné online. S. 93.
 12. GULLAN, P. J.; CRANSTON, P. S.. The Insects (An Outline of Entomology). [s.l.] : John Wiley & Sons, 2009. 528 s. ISBN 978-1-4051-4457-5. S. 191.
 13. Paraneoptera. In: A Dictionary of Entomology. [s.l.] : CABI, 2011. 1526 s. ISBN 978-1-84593-542-9. S. 1009.
 14. lecture5.html [online]. people.iab.uaf.edu, [cit. 2022-08-01]. Dostupné online.
 15. IBV Zvončín „Pri hájiku“ - Technická infraštruktúra Zámer podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 2020 [5]
 16. JASIČ, J. Entomologický náučný slovník. 1984, S. 141 (citát: "sú Hemiptera rad či nadrad paraneopterného hmyzu")
 17. JASIČ, Ján. Entomologický náučný slovník. [s.l.] : Príroda, 1984. 674 s. S. 320. (citát: "z uvedenej charakteristiky paraneoptér")
 18. entnemdept.ufl.edu, [cit. 2022-07-31]. Dostupné online.
 19. OBENBERGER, Jan. Systematiká cást 1 : I. Podtřída Apterygota, II. Potřída Pterygota, A. Heterometabola, V. Rad Grylloblattodea, XVI Rad Zoraptera. [s.l.] : Přírodovědecké vydavatelství, 1952. 1081 s. S. 190.
 20. Brodsky 1994 [6]
 21. TIRJAKOVÁ, Eva; VĎAČNÝ, Peter; KOCIAN, Ľudovít. Systém eukaryotických jednobunkovcov a živočíchov [online]. Bratislava: Katedra zoológie, Prírodovedecká fakulta UK, 2015
 22. Insecta. In: Encyklopédia medicíny
 23. Systém živej prírody 2008 [7]
 24. a b [8]; [9]
 25. Pozri zdroje uvedené v článku Hemipterodea
 26. CAPINERA, John L.. Encyclopedia of Entomology. [s.l.] : Springer Science & Business Media, 2008. 4346 s. Dostupné online. ISBN 978-1-4020-6242-1. S. 926.
 27. VANDEL, A.. Biospeleology (The Biology of Cavernicolous Animals). [s.l.] : Elsevier, 2013. 552 s. ISBN 978-1-4831-8513-2. S. 182 a nasl..
 28. Fossil Arthropods: Reprints. [s.l.] : [s.n.], 1963. 650 s. Dostupné online. S. 71. (pod názvom Psocoid insects)
 29. CRAMPTON, H. C. A phylogenetic study of the head capusle in certain ...In: Bulletin of the Brooklyn Entomological Society Vol.xxvil Feb. 1932 [10] S. 29, 30 (pod názvom Psocoid insects)
 30. Paraneoptera. In: Variety of Life [11]
 31. A.P. Rasnitsyn; QUICKE, Donald L.. History of Insects. [s.l.] : Springer Science & Business Media, 2007. 517 s. ISBN 978-1-4020-0026-3. S. 104 a nasl..
 32. RASNITSYN, A. P. The origin and evolution of Hymenoptera 1980/1981 (preklad z ruštiny) [12] S. 30
 33. SINEV, S. J. ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СИСТЕМЕ КЛАССА НАСЕКОМЫХ. In: Труды Зоологического института РАН Приложение No 2, 2013, c. 155–173 [13] S. 160
 34. a b PaedDr. Valerián Franc CSc.: Systém a fylogenéza živočíchov – bezchordáty – zdroj, z ktorého (pôvodne) úplne alebo čiastočne čerpal tento článok.
 35. [14]
 36. Prokop, J., Pecharová, M., Garrouste, R. et al. Redefining the extinct orders Miomoptera and Hypoperlida as stem acercarian insects. BMC Evol Biol 17, 205 (2017). https://doi.org/10.1186/s12862-017-1039-3
 37. Hemipteroid Assemblage. In: Tree of Life [15]
 38. [16] (resp. pôvodne [17] Archivované 2010-10-24 na Wayback Machine)
 39. [18] (resp. pôvodne [19] Archivované 2010-10-24 na Wayback Machine)
 40. KÖNIGSMANN, E. Zur Phylogenie der Parametabola unter besonderer Berücksichtigung der Phthiraptera. 1960 [20]