Henri de Lubac

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Henri de Lubac (* 20. február 1896, Cambrai – † 4. september 1991, Paríž) bol francúzsky katolícky teológ a jezuita. Pápež Ján Pavol II. ho vymenoval za kardinála.

Život[upraviť | upraviť zdroj]

Biografia[upraviť | upraviť zdroj]

Henri de Lubac vstúpil do Spoločnosti Ježišovej 9. októbra 1913. V roku 1927 bol vysvätený za kňaza. Od roku 1929 do roku 1961 bol profesorom fundamentálnej teológie a dejín náboženstva na Institut catholique v Lyone. Počas druhej svetovej vojny bol istý čas v dôsledku svojej spolupráce s francúzskym odbojom v úzadí. V roku 1938 vydal svoje programové dielo Catholicisme, ktoré nanovo zdôrazňuje univerzálny spásonosný význam cirkvi. V roku 1950 mu bolo na 8 rokov zakázané vyučovať – bol to dôsledok jeho náuky o milosti (formulovanej predovšetkým v knihe Surnaturel z roku 1946). Počas tohto obdobia publikoval tri knihy o budhizme. Napriek tomu si ho kardinál Pierre-Marie Gerlier, arcibiskup z Lyonu, vybral za svojho teologického poradcu na Druhom vatikánskom koncile. Dňa 2. februára 1983 ho pápež Ján Pavol II. vymenoval za kardinála-diakona (Henri de Lubac nikdy nebol vysvätený za biskupa) s titulárnym chrámom Santa Maria in Dominica, aby vyjadril svoje uznanie jeho celoživotnému teologickému dielu.

Význam[upraviť | upraviť zdroj]

Henri de Lubac je považovaný spolu s Marie-Dominique Chenu, Jeanom Daniélou a Yvesom Congar za priekopníka tzv. nouvelle théologie. Novým spôsobom sa postavili k problému nemeniteľnosti a dejinnosti pravdy, chceli nanovo premyslieť možnosť poznateľnosti Boha, vzťah medzi prirodzenosťou a milosťou, ako aj vzťah k nekresťanským náboženstvám. Okrem iného si za cieľ vytýčili aj dialóg s marxizmom. Tým boli mimochodom vytýčené témy Druhého vatikánskeho koncilu.

Spomínaní teológovia však nikdy nechápali svoju teológiu v takom zmysle, že by mala prispieť k strate významu cirkevnej tradície a že rozumná teológia je možná len v hraniciach súčasného vedeckého poznania. Práve naopak, samotný Lubac často zdôrazňoval, že katolícka dogma podporuje jednotu, spoločenstvo, communio.

Henri de Lubac ovplyvnil v nemecky hovoriacom priestore viacerých významných teológov ako Karla Rahnera, Hansa Ursa von Balthasara, Josepha Ratzingera, Karla Lehmanna, Erharda Kunza či Waltera Kaspera. Lubac bol známy a uznávaný aj mimo odborných teologických kruhov, predovšetkým v medievalistike. Tu sa preslávil svojim monumentálnym kompendiom k dejinám tzv. štvorakého chápania Sv. Písma (lat. quatuor sensus scripturae): Exégèse médiévale: les quatre sens de l’écriture (Paris 1959–1964), ktoré naväzuje ešte na diela spred roka 1940.

Pokoncilová kríza podnietila Lubaca znova a jasne argumentovať v prospech Tradície.


Dielo[upraviť | upraviť zdroj]

 • Krise zum Heil: eine Stellungnahme zur nachkonziliaren Traditionsvergessenheit. Dt. Übers. von Karlhermann Bergner. 2., überarb. Ausg. Berlin: Morus 2002. (L’église dans la crise actuelle) ISBN 3-87554-372-6
 • Die göttliche Offenbarung: Kommentar zum Vorwort und zum ersten Kapitel der dogmatischen Konstitution „Dei verbum“ des Zweiten Vatikanischen Konzils. Freiburg: Johannes-Verl. Einsiedeln 2001. (Theologia Romanica; 26) (La révélation divine) ISBN 3-89411-369-3
 • Typologie, Allegorie, geistiger Sinn: Studien zur Geschichte der christlichen Schriftauslegung. Aus dem Französ. übertr. und eingel. von Rudolf Voderholzer. Freiburg: Johannes 1999. (Theologia Romanica; 23) ISBN 3-89411-357-X
 • Meine Schriften im Rückblick. Mit e. Vorw. von Christoph Schönborn. Übertr. von Manfred Lochbrunner u.a. Einsiedeln, Freiburg: Johannes 1996. (Theologia Romanica; 21) (Mémoire sur l’occasion de mes écrits) ISBN 3-89411-337-5
 • Corpus mysticum: Kirche und Eucharistie im Mittelalter; eine historische Studie. Übertr. von Hans Urs von Balthasar. Freiburg, Einsiedeln: Johannes 1995. ISBN 3-89411-161-5
 • Schleiermacher, Fichte, Hölderlin Übers. von Alexander G[arcía] Düttmann. In: Typologie. Internat. Beiträge zur Poetik. Frankfurt am Main, 1988. - S. 338–356 (Zuerst in: La postérité spirituelle de Joachim de Flore Teil 1: De Joachim à Schelling - Paris [u.a.], 1979. - S. 327–342
 • Glauben aus der Liebe. Catholicisme (2. dt. Auflage des frz. Werks von 1938, Einsiedeln 1970), 3. Aufl. Einsiedeln: Johannes 1992.
 • Geist aus der Geschichte. Das Schriftverständnis des Origines. Übertr. und Eingeleitet von Hans Urs von Balthasar. Einsiedeln: Johannes 1968.
 • frz. Literaturverzeichnis
 • Die Tragödie des Humanismus ohne Gott: Feuerbach-Nietzsche-Comte und Dostojewskij als Prophet. Dt. Übers. von Eberhard Steinacker. Salzburg: Otto Müller Verlag 1950. (Le Drame De L’Humanisme Athée)

Literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

 • Donath Hercsik: Jesus Christus als Mitte der Theologie von Henri de Lubac. Frankfurt a.M.: Knecht 2001. (Frankfurter theologische Studien; 61) ISBN 3-7820-0858-8
 • Peter Reifenberg u.a.(Hg.): Gott für die Welt: Henri de Lubac, Gustav Siewerth und Hans Urs von Balthasar in ihren Grundanliegen. Festschrift für Walter Seidel. Mainz: Matthias-Grünewald-Verl. 2001. ISBN 3-7867-2319-2
 • Rudolf Voderholzer: Henri de Lubac begegnen. Augsburg: Sankt-Ulrich-Verl. 1999. (Zeugen des Glaubens) ISBN 3-929246-44-9
 • Rudolf Voderholzer: „Ein Genie der Freundschaft“ - Henri de Lubac (1896–1991). In: Die theologische Hintertreppe: die grossen Denker der Christenheit. Hrsg. v. Michael Langer u. Józef Niewiadomski. München: Pattloch 2005 ISBN 3-629-01670-7, S. 9–21.
 • Ulrich Kuther: Kirchliche Tradition als geistliche Schriftauslegung. Zum theologischen Schriftgebrauch in Henri de Lubacs „Die Kirche. Eine Betrachtung“. Münster: LIT, 2001. (Studien zur Traditionstheorie; 5) ISBN 3-8258-5563-5
 • Šablóna:BBKL

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]