Heptán

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Heptán
Heptán
Heptán
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec CH3(CH2)5CH3 (C7H16)
Synonymá N-heptán
Vzhľad Bezfarebná kvapalná látka
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 100,2 u
Molárna hmotnosť 100,21 g/mol
Teplota topenia −90,61 °C/183,15 K
Teplota varu 98,42 °C/371,15 K (1 013 hPa)
Hustota 0,684 g/cm3
Rozpustnosť vo vode:
0,22 mg/100 ml (25 °C)
Teplota vzplanutia −4 °C
Teplota vznietenia 285 °C
Medze výbušnosti 1,1 až 6,7 %
Termochemické vlastnosti
Štandardná entropia 328,57 J K−1 mol−1
Merná tepelná kapacita 224,64 J K−1 mol−1
Bezpečnosť
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
02 - horľavá látka07 - dráždivá látka08 - látka nebezpečná pre zdravie09 - látka nebezpečná pre životné prostredie
Vety H H225, H304, H315, H336, H410
Vety EUH žiadne vety EUH
Vety P P210, P261, P273, P301+310, P302+352, P331, P403+235
Európska klasifikácia látok
Hrozby
Veľmi horľavá látka Škodlivá látka Nebezpečná pre životné prostredie
Veľmi
horľavá
(F)
Škodlivá
látka
(Xn)
Nebezpečná pre
životné prostredie
(N)
Vety R R11, R38, R65, R67, R50/53
Vety S S2, S9, S16, S29, S33, S60, S61, S62
NFPA 704
NFPA 704.svg
3
1
0
Ďalšie informácie
Číslo CAS 142-82-5
Číslo UN 1206
EINECS číslo 205-563-8
Číslo RTECS MI7700000
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.
ADR tabuľka

Heptán (C7H16, presnejšie n-heptán) je za bežných podmienok kvapalným uhľovodíkom zo skupiny alkánov. S jeho pomocou je definovaná stupnica ktorá určuje oktánové číslo paliva do spaľovacích motorov.

Izoméry a enantioméry[upraviť | upraviť zdroj]

Existuje deväť izomérov heptánu, prípadne jedenásť počítajúc v to aj enantioméry chirálnych zlúčenín:

  • Heptán (n-heptán), CH3CH2CH2CH2CH2CH2CH3 je priamy reťazec siedmich atómov uhlíka
  • 2-metylhexán (Izoheptán), CH3CH(CH3)CH2CH2CH2CH3: je priamy reťazec šiestich atómov uhlíka, s jednou metylovou skupinou na druhej pozícii
  • 3-metylhexán, CH3CH2C*H(CH3)CH2CH2CH3 (chirálny): je priamy reťazec šiestich atómov uhlíka, s jednou metylovou skupinou na tretej pozícii
  • 2,2-dimetylpentán (Neoheptán), CH3C(CH3)2CH2CH2CH3: je priamy reťazec piatich atómov uhlíka, s dvoma metylovými skupinami na druhej pozícii
  • 2,3-dimetylpentán, CH3CH(CH3)C*H(CH3)CH2CH3 (chirálny): je priamy reťazec piatich atómov uhlíka, s jednou metylovou skupinou na druhej a tretej pozícii
  • 2,4-dimetylpentán, CH3CH(CH3)CH2CH(CH3)CH3: je priamy reťazec piatich atómov uhlíka, s jednou metylovou skupinou na druhej a štvrtej pozícii
  • 3,3-dimetylpentán, CH3CH2C(CH3)2CH2CH3: je priamy reťazec piatich atómov uhlíka, s dvoma metylovými skupinami na druhej pozícii
  • 3-etylpentán, CH3CH2CH(CH2CH3)CH2CH3: je priamy reťazec piatich atómov uhlíka, s jednou etylovou skupinou na tretej pozícii
  • 2,2,3-trimetylbután, CH3C(CH3)2CH(CH3)CH3: je priamy reťazec štyroch atómov uhlíka s dvoma metylovými skupinami na druhej a s jednou na tretej pozícii

Výskyt v prírode[upraviť | upraviť zdroj]

Heptán sa prirodzene vyskytuje v živici stromov ako jedno z rozpúšťadiel. Veľmi vysoký obsah heptánu v živici má napr. borovica Jeffreyova z ktorej bol v minulosti izolovaný pre stanovovanie oktánového čísla. Malé množstvo heptánu sa vyskytuje napr. v silici lipy malolistej.

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Heptan na českej Wikipédii.