Hinokitiol

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Hinokitiol (β-thujaplicín) je prírodná látka, ktorú možno nájsť v stromoch čeľade cyprusovité (Cupressaceae). Ide o derivát tropolónu a jeden z thujaplicínov.[1] Hinokitiol je bežne používaný v oblasti orálnej hygieny a ošetrujúcich prípravkov pre jeho široké spektrum antivírusových, antimikrobiálnych[2] a protizápalových[3] účinkov. Hinokitiol je ionofor zinku a železa, dodatočne odsúhlasený ako doplnok stravy.[4]

Názov hinokitiol pochádza z faktu, že bol pôvodne izolovaný z taiwanského stromu hinoki v roku 1936.[5] V skutočnosti ho možno nájsť v japonskom hinoki iba v nepatrných množstvách, na druhej strane vysokú koncentráciu (približne 0,04 % objemu jadra) možno nájsť v druhu Juniperus cedrus, dreve tujovky japonskej (Thujopsis dolabrata) a v tuji riasnatej (Thuja plicata). Je možné ho extrahovať z cédrového dreva pomocou rozpúšťadla a ultrasonikácie.[6]

Hinokitiol je štruktúrou príbuzný tropolónu, u ktorého absentuje izopropylový substituent. Tropolóny sú známymi chelatačnými činidlami. Hinokitiol štruktúrne súvisí s tropolom, ktorému chýba izopropylová náhrada. Tropolóny sú zložky, ktoré sa používajú na ošetrenie otravy kovmi tlmením kovov v dobre známom krvnom obehu.[7]

Antimikrobiálne účinky[upraviť | upraviť zdroj]

Hinokitiol má širokú škálu biologických účinkov, z ktorých mnohé boli preskúmané a opísané v literatúre. Prvým a najznámejším z nich je silný antimikrobiálny účinok, pôsobiaci na mnohé baktérie a huby, nezávisle od ich odolnosti voči antibiotikám.[8][9] Špecificky sa ukázal hinokitiol byť efektívnym voči baktériám Streptococcus pneumoniae, Streptococcus mutans a Staphylococcus Aureus, bežným ľudským patogénom.[10][11] Okrem toho má hinokitiol inhibičné účinky voči Chlamydia trachomatis a môže byť klinicky využívaný ako topické liečivo.[12][13]

Antivírusové účinky[upraviť | upraviť zdroj]

Novšie štúdie preukázali, že u hinokitiolu možno pozorovať aj antivírusové účinky pri jeho skombinovaní so zlúčeninami zinku proti viacerým ľudským vírusom, vrátane rhinovírusov, coxsackievírusov a mengovírusov.[14] Liečenie virálnych infekcií z neho robí potenciál pre značný ekonomický zisk a stal sa do značnej miery dôležitým aj pre globálne inštitúcie ako napríklad Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Oslabením spracovávania virálnych polyproteínov znemožňuje hinokitiol virálnu replikáciu – táto schopnosť je však do značnej miery závislá od dostupnosti iónov dvojmocných kovov, nakoľko je hinokitiol sám o sebe chelátor.[15] Prítomnosť zinku v kombinácií s hinokitiolom podporuje tieto schopnosti, ako je rozvinuté nižšie.

Iné účinky[upraviť | upraviť zdroj]

Okrem širokého spektra antimikrobiálnych účinkov má hinokitiol aj protizápalové a protitumorové účinky, opísané v množstve in vitro štúdiách na bunkách a in vivo pokusoch na zvieratách. Hinokitiol potláča hlavné ohniská a cesty šírenia zápalov ako napríklad TNF-a alebo NF-kB a jeho potenciál pre liečenie chronických zápalov alebo autoimunitných stavov je stále predmetom výskumu. Hinokitiol preukázateľné uvoľňuje cytotoxicitu do viacerých výrazných rakovinových bunkových línií podporou autofagických procesov.[16][17]

Výskum v súvislosti s koronavírusom[upraviť | upraviť zdroj]

Potenciálne antivírusové účinky hinokitiolu pochádzajú z jeho pôsobenia ako ionoforu zinku. Hinokitiol umožňuje prienik iónov zinku do buniek, čo zabraňuje funkcií replikačného mechanizmu RNA vírusov a následne inhibuje replikáciu vírusu. Z RNA vírusov stojí za zmienku vírus ľudskej chrípky a SARS.[18] Ióny zinku sú schopné znateľne inhibovať replikáciu vírusov v bunkách a je preukázané, že tento účinok je závislý od prítoku zinku. Táto štúdia bola prevedená s ionoforom pyritiónu zinočnatého, ktorý sa správa veľmi podobne ako hinokitiol.[19]

V bunkových kultúrach potláča hinokitiol delenie ľudského rhinovírusu, coxsackievírusu a mengovírusu. Hinokitiol bráni spracovávaniu virálnych polyproteínov a zabraňuje replikácií picornavírusu. Hinokitiol zabraňuje replikácií picornavírusov prostredníctvom poškodenia spracovávania virálnych polyproteínov, jeho účinok je ale závislý od dostupnosti iónov zinku.[20]

Ionofor železa[upraviť | upraviť zdroj]

Hinokitiol preukázane obnovuje produkciu hemoglobínu u hlodavcov. Hinokitiol účinkuje ako ionofor železa pre presmerovávanie železa do buniek,[21][22] čím zvyšuje úroveň intracelulárneho obsahu železa. Zhruba 70% železa v ľudskom tele sa nachádza v červených krvinkách, presnejšie v proteíne hemoglobín. Železo je životne dôležité pre takmer všetky živé organizmy a je kritickým prvkom pre viacero anatomických funkcií, ako napríklad systém transportu kyslíku, syntéza kyseliny deoxyribonukleovej (DNA) a transport elektrónov, nedostatok železa preto môže viesť k ochoreniam krvi ako napríklad anémií, ktorá môže mať značný negatívny vplyv na fyzickú aj mentálnu výkonnosť.[23]

Synergizmus so zinkom[upraviť | upraviť zdroj]

Hinokitiol je ionofór zinku a táto schopnosť údajne inhibuje replikáciu vírusov. V skratke, ako ionofór zinku pomáha hinokitiol transportovať molekuly do buniek cez plazmovú membránu alebo intracelulárnu membránu, čím zvyšuje intracelulárnu koncentráciu špecifickej molekuly (napr. zinku). Preto s pomocou antivírusových vlastností zinku v kombinácií s hinokitiolom môže byť príjem zinku zvýšený.[24]

Výskum v súvislosti s rakovinou[upraviť | upraviť zdroj]

V bunkových kultúrach a štúdiách pokusov na zvieratách bol hinokitiol preukázateľne schopný inhibovať metastázu a mal antiproliferačné účinky na rakovinové bunky.[25][26][27][28][29][30]

Nedostatok zinku[upraviť | upraviť zdroj]

Nedostatok zinku bol preukázaný v niektorých rakovinových bunkách a obnovenie optimálnej úrovne intracelulárneho zinku môže viesť k zastaveniu rastu tumorov. Hinokitiol je zdokumentovaný ako ionofor zinku, pre zistenie efektívnych koncentrácií spôsobov spôsobu podávania hinokitiolu a zinku je však stále potrebný ďalší výskum.

 • Dôsledky zaradenia zinku do diéty na rast melanóm a experimentálnu metastázu...[31]
 • Nedostatku zinku v diéte podporuje vznik esofagiálnej rakoviny podporou zreteľnej zápalovej aktivity...[32]
 • Prepojenie medzi úrovňami zinku a rakovinou pľúc, meta-analýza observačných štúdií...[33]
 • Pokrok vo výskume vzťahu medzi nedostatkom zinku, mikroRNA a esofagiálnych karcinómoch...[34]

Produkty obsahujúce hinokitiol[upraviť | upraviť zdroj]

Skóre na stupnici EWG

Hinokitiol je používaný v celej škále spotrebiteľských produktov zahŕňajúcej: kozmetiku, zubné pasty, orálne spreje, opaľovacie krémy a krémy pre podporu rastu vlasov. Jednou z hlavných značiek ponúkajúcich produkty s hinokitiolom je Hinoki Clinical. Hinoki Clinical (zal. 1956)[35] bola založená krátko po tom, čo začala prvá „priemyselná operácia pre extrakciu Hinokitiolu“ v roku 1955. Hinoki v súčasnosti vlastní 18 rôznych línií produktov s obsahom Hinokitiolu. Ďalšia značka, konkrétne „Relief Life“, sa môže pochváliť miliónom predajov s ich zubnou pastou „Dental Series“[36] s obsahom Hinokitiolu. Iní známi producenti produktov s obsahom Hinokitiolu sú Otsuka Pharmaceuticals, Kobayashi Pharmaceuticals, Taisho Pharmaceuticals, SS Pharmaceuticals. Mimo Ázie začína spoločnosť Swanson Vitamins® používať Hinokitiol v spotrebiteľských produktoch na trhoch ako USA[37] a Austrália[38] v podobe antioxidačného séra a iných produktov.

V roku 2006 bol hinokitiol kategorizovaný na zozname domestických látok v Kanade ako rozložiteľný, nebioakumulatívny a netoxický pre vodné organizmy.[39] The Environmental Working Group (EWG), americká aktivistická skupina venovala stránku Hinokitiolu na ktorej indikuje, že je „málo nebezpečný“ v oblastiach ako „Alergie a imunotoxicita“, „Rakovina“ a „Vývojová a reprodukčná toxicita“,[40] pričom Hinokitiol bol ohodnotený skóre 1-2.

Na rozdiel s hodnotením hinokitiolu bol napríklad propylparabén, zložka predávaná v rôznych zubných pastách, vyhodnotený ako predmet rozsiahlych podozrení z toxicity a nebezpečenstva. Propylparabén bol vyhodnotený Európskou komisiou pre narušenie hormonálnej rovnováhy ako endokrinný disruptor u ľudí, okrem iných obáv.[41] Vďaka tomu dostal na stránke EWG skóre 4-6.

Dr. ZinX[upraviť | upraviť zdroj]

2. apríla 2020 zadala spoločnosť Advance Nanotek, austrálsky producent oxidu zinočnatého, žiadosť o spoločný patent so spoločnosťou AstiVita Limited,[42], vzťahujúci sa na antivírusovú zlúčeninu, obsahujúcu viaceré produkty pre orálnu starostlivosť[43] obsahujúce hinokitiol ako jeden z hlavných komponentov. Značka teraz zahŕňa nový vynález s názvom Dr ZinX a pravdepodobne v roku 2020 vypustí na trh kombináciu zinok + Hinokitiol.[44][45] 18. mája 2020 publikovali Dr.Zinx výsledky testov pre „Kvantitatívny suspenzný test na vyhodnotenie virucidnej aktivity v medicínskej oblasti“,[46][47] ktorý preukázall „3.25 log“ redukciu (99.9% redukciu) v čistej koncentrácií za 5 minút voči náhrade COVID-u 19, mačaciemu koronavírusu. Zinok je esenciálny doplnok stravy a stopový prvok v tele. Globálne sa predpokladá, že 17,3% populárne má nedostatočný prísun zinku.[48][49]

Sľubná budúcnosť[upraviť | upraviť zdroj]

Počínajúc okolo roku 2000 začali vedci vnímať hodnotu, ktorú by hinokitiol mohol mať pre farmaceutický priemysel, hlavne z hľadiska inhibície baktérií Chlamydia trachomatis.

Chemik Martin Burke, spolu s kolegami z University of Illinois v Urbana–Champaign a iných inštitúcií objavili značný rozsah medicínskeho využitia hinokitiolu. Burkeovým cieľom bolo vyliečiť problémy s nepravidelným transportom železa u zvierat. Nedostatky viacerých proteínov môžu viesť k nedostatku železa v bunkách (anémia) alebo opačnému efektu, hemochromatóze.[50] Za použitia geneticky ochudobnených kvasinkových kultúr ako náhrady skúmali vedci malú vzorku drobných biomolekúl pre stopy transportu železa spôsobujúceho rast buniek. Hinokitiol sa ukázal ako prvok, ktorý obnovil funkciu bunky. Ďalším skúmaním objavil tím mechanizmus, pomocou ktorého dodáva alebo odstraňuje hinokitiol železo do a z buniek.[51] Následne svoju štúdiu preniesli na cicavce a zistili, že hlodavce, ktoré boli geneticky naprogramované pre absenciu „proteínov železa“ získali pri kŕmení hinokitiolom znovu schopnosť prijímať železo cez žalúdok.[52] V podobnej štúdií obnovila molekula tvorbu hemoglobínu v  papuľovcoch priečnopruhých (zebrafish).[53] Komentár na prácu Burkeho a spol. pomenoval hinokitiol „Iron Man molekula“. Toto je do istej miery trefné, pretože krstné meno Burka možno do angličtiny voľne preložiť ako „muž zo železa“.

Rozsiahly výskum bol vykonaný aj v oblasti orálnej aplikácie hinokitiolu, na základe zvýšeného dopytu po orálnych produktoch s obsahom hinokitiolu. Jedna štúdia, spojená s 8 rôznymi inštitúciami v Japonsku s názvom „Antibakteriálne účinky hinokitiolu proti patogénnym baktériám rezistentným na antibiotiká a patogénom, ktoré prevládajú v ústnej dutine a horných dýchacích cestách dospela k záveru, že „Hinokitiol preukazuje antibakteriálne účinky proti širokému spektru baktérií a má nízku cytotoxicitu voči ľudským epitelovým bunkám“.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. β-Thujaplicin at Sigma-Aldrich
 2. CHEDGY, Russell J.; LIM, Young Woon; BREUIL, Colette. Effects of leaching on fungal growth and decay of western redcedar. Canadian Journal of Microbiology, 2009-05, roč. 55, čís. 5, s. 578–586. PMID: 19483786. Dostupné online [cit. 2020-08-07]. ISSN 1480-3275. DOI10.1139/w08-161.
 3. KRENN, B. M.; GAUDERNAK, E.; HOLZER, B.. Antiviral activity of the zinc ionophores pyrithione and hinokitiol against picornavirus infections. Journal of Virology, 2009-01, roč. 83, čís. 1, s. 58–64. PMID: 18922875 PMCID: PMC2612303. Dostupné online [cit. 2020-08-07]. ISSN 1098-5514. DOI10.1128/JVI.01543-08.
 4. INAMORI, Y.; SHINOHARA, S.; TSUJIBO, H.. Antimicrobial activity and metalloprotease inhibition of hinokitiol-related compounds, the constituents of Thujopsis dolabrata S. and Z. hondai MAK. Biological & Pharmaceutical Bulletin, 1999-09, roč. 22, čís. 9, s. 990–993. PMID: 10513629. Dostupné online [cit. 2020-08-07]. ISSN 0918-6158. DOI10.1248/bpb.22.990.
 5. YE, J.; XU, Y.-F.; LOU, L.-X.. Anti-inflammatory effects of hinokitiol on human corneal epithelial cells: an in vitro study. Eye (London, England), 2015-07, roč. 29, čís. 7, s. 964–971. PMID: 25952949 PMCID: PMC4506343. Dostupné online [cit. 2020-08-07]. ISSN 1476-5454. DOI10.1038/eye.2015.62.
 6. MERIN, R. G.. The role of biotransformation in the action of drugs affecting the sympathetic nervous system. International Anesthesiology Clinics, 1975, roč. 13, čís. 4, s. 117–125. PMID: 1347. Dostupné online [cit. 2020-08-07]. ISSN 0020-5907. DOI10.1097/00004311-197513040-00009.
 7. MURATA, Ichiro; ITÔ, Shô; ASAO, Toyonobu. Tetsuo Nozoe: chemistry and life. Chemical Record (New York, N.Y.), 2012-12, roč. 12, čís. 6, s. 599–607. PMID: 23242794. Dostupné online [cit. 2020-08-07]. ISSN 1528-0691. DOI10.1002/tcr.201200024.
 8. SHIH, Yin-Hua; CHANG, Kuo-Wei; HSIA, Shih-Min. In vitro antimicrobial and anticancer potential of hinokitiol against oral pathogens and oral cancer cell lines. Microbiological Research, 2013-06-12, roč. 168, čís. 5, s. 254–262. PMID: 23312825. Dostupné online [cit. 2020-08-07]. ISSN 1618-0623. DOI10.1016/j.micres.2012.12.007.
 9. CHEDGY, Russell J.; DANIELS, C.R.; KADLA, John. Screening fungi tolerant to Western red cedar (Thuja plicata Donn) extractives. Part 1. Mild extraction by ultrasonication and quantification of extractives by reverse-phase HPLC. Holzforschung, 2007-03-01, roč. 61, čís. 2, s. 190–194. Dostupné online [cit. 2020-08-07]. ISSN 0018-3830. DOI10.1515/HF.2007.033.
 10. WANG, Tong-Hong; HSIA, Shih-Min; WU, Chi-Hao. Evaluation of the Antibacterial Potential of Liquid and Vapor Phase Phenolic Essential Oil Compounds against Oral Microorganisms. PloS One, 2016, roč. 11, čís. 9, s. e0163147. PMID: 27681039 PMCID: PMC5040402. Dostupné online [cit. 2020-08-07]. ISSN 1932-6203. DOI10.1371/journal.pone.0163147.
 11. DOMON, Hisanori; HIYOSHI, Takumi; MAEKAWA, Tomoki. Antibacterial activity of hinokitiol against both antibiotic-resistant and -susceptible pathogenic bacteria that predominate in the oral cavity and upper airways. Microbiology and Immunology, 2019-06, roč. 63, čís. 6, s. 213–222. PMID: 31106894. Dostupné online [cit. 2020-08-03]. ISSN 1348-0421. DOI10.1111/1348-0421.12688.
 12. DOMON, Hisanori; HIYOSHI, Takumi; MAEKAWA, Tomoki. Antibacterial activity of hinokitiol against both antibiotic-resistant and -susceptible pathogenic bacteria that predominate in the oral cavity and upper airways. Microbiology and Immunology, 2019-06, roč. 63, čís. 6, s. 213–222. PMID: 31106894. Dostupné online [cit. 2020-08-07]. ISSN 1348-0421. DOI10.1111/1348-0421.12688.
 13. YAMANO, Hiroaki; YAMAZAKI, Tsutomu; SATO, Kozue. In Vitro Inhibitory Effects of Hinokitiol on Proliferation of Chlamydia trachomatis. Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 2005-06, roč. 49, čís. 6, s. 2519–2521. Dostupné online [cit. 2020-08-07]. ISSN 0066-4804. DOI10.1128/AAC.49.6.2519-2521.2005. (po anglicky)
 14. CHEDGY, RUSSELL.. Secondary metabolites of western red cedar (Thuja plicata) : their biotechnological applications and role in conferring natural durability. Saarbrucken, Germany : Lambert Academic Publishing, 2010. Dostupné online. ISBN 978-3-8383-4661-8.
 15. KRENN, B. M.; GAUDERNAK, E.; HOLZER, B.. Antiviral activity of the zinc ionophores pyrithione and hinokitiol against picornavirus infections. Journal of Virology, 2009-01, roč. 83, čís. 1, s. 58–64. PMID: 18922875 PMCID: PMC2612303. Dostupné online [cit. 2020-08-07]. ISSN 1098-5514. DOI10.1128/JVI.01543-08.
 16. LEE, Tae Bok; JUN, Jin Hyun. Can Hinokitiol Kill Cancer Cells? Alternative Therapeutic Anticancer Agent via Autophagy and Apoptosis. The Korean Journal of Clinical Laboratory Science, 2019-06-30, roč. 51, čís. 2, s. 221–234. Dostupné online [cit. 2020-08-07]. ISSN 1738-3544. DOI10.15324/kjcls.2019.51.2.221. (po anglicky)
 17. KRENN, B. M.; GAUDERNAK, E.; HOLZER, B.. Antiviral activity of the zinc ionophores pyrithione and hinokitiol against picornavirus infections. Journal of Virology, 2009-01, roč. 83, čís. 1, s. 58–64. PMID: 18922875 PMCID: PMC2612303. Dostupné online [cit. 2020-08-07]. ISSN 1098-5514. DOI10.1128/JVI.01543-08.
 18. JAYAKUMAR, Thanasekaran; LIU, Chao-Hong; WU, Guan-Yi. Hinokitiol Inhibits Migration of A549 Lung Cancer Cells via Suppression of MMPs and Induction of Antioxidant Enzymes and Apoptosis. International Journal of Molecular Sciences, 2018-03-22, roč. 19, čís. 4. PMID: 29565268 PMCID: PMC5979393. Dostupné online [cit. 2020-08-07]. ISSN 1422-0067. DOI10.3390/ijms19040939.
 19. TE VELTHUIS, Aartjan J. W.; VAN DEN WORM, Sjoerd H. E.; SIMS, Amy C.. Zn(2+) inhibits coronavirus and arterivirus RNA polymerase activity in vitro and zinc ionophores block the replication of these viruses in cell culture. PLoS pathogens, 2010-11-04, roč. 6, čís. 11, s. e1001176. PMID: 21079686 PMCID: PMC2973827. Dostupné online [cit. 2020-08-07]. ISSN 1553-7374. DOI10.1371/journal.ppat.1001176.
 20. KRENN, B. M.; GAUDERNAK, E.; HOLZER, B.. Antiviral activity of the zinc ionophores pyrithione and hinokitiol against picornavirus infections. Journal of Virology, 2009-01, roč. 83, čís. 1, s. 58–64. PMID: 18922875 PMCID: PMC2612303. Dostupné online [cit. 2020-08-07]. ISSN 1098-5514. DOI10.1128/JVI.01543-08.
 21. GRILLO, Anthony S.; SANTAMARIA, Anna M.; KAFINA, Martin D.. Restored iron transport by a small molecule promotes absorption and hemoglobinization in animals. Science (New York, N.Y.), 05 12, 2017, roč. 356, čís. 6338, s. 608–616. PMID: 28495746 PMCID: PMC5470741. Dostupné online [cit. 2020-08-07]. ISSN 1095-9203. DOI10.1126/science.aah3862.
 22. SERVICE, Robert. Iron Man molecule restores balance to cells. Science, 2017-05-11. Dostupné online [cit. 2020-08-07]. ISSN 0036-8075. DOI10.1126/science.aal1178.
 23. ABBASPOUR, Nazanin; HURRELL, Richard; KELISHADI, Roya. Review on iron and its importance for human health. Journal of Research in Medical Sciences: The Official Journal of Isfahan University of Medical Sciences, 2014-02, roč. 19, čís. 2, s. 164–174. PMID: 24778671 PMCID: PMC3999603. Dostupné online [cit. 2020-08-07]. ISSN 1735-1995.
 24. "Ionophores - an overview | ScienceDirect Topics". www.sciencedirect.com. Retrieved 2020-06-25.
 25. JAYAKUMAR, Thanasekaran; LIU, Chao-Hong; WU, Guan-Yi. Hinokitiol Inhibits Migration of A549 Lung Cancer Cells via Suppression of MMPs and Induction of Antioxidant Enzymes and Apoptosis. International Journal of Molecular Sciences, 2018-03-22, roč. 19, čís. 4. PMID: 29565268 PMCID: PMC5979393. Dostupné online [cit. 2020-08-07]. ISSN 1422-0067. DOI10.3390/ijms19040939.
 26. "Hinokitiol reduces tumor metastasis by inhibiting heparanase via extracellular signal-regulated kinase and protein kinase B pathway". www.medsci.org. Retrieved 2020-06-17.
 27. LEE, Tae Bok; JUN, Jin Hyun. Can Hinokitiol Kill Cancer Cells? Alternative Therapeutic Anticancer Agent via Autophagy and Apoptosis. The Korean Journal of Clinical Laboratory Science, 2019-06-30, roč. 51, čís. 2, s. 221–234. Dostupné online [cit. 2020-08-07]. ISSN 1738-3544. DOI10.15324/kjcls.2019.51.2.221. (po anglicky)
 28. TU, Dom-Gene; YU, Yun; LEE, Che-Hsin. Hinokitiol inhibits vasculogenic mimicry activity of breast cancer stem/progenitor cells through proteasome-mediated degradation of epidermal growth factor receptor. Oncology Letters, 2016-04, roč. 11, čís. 4, s. 2934–2940. PMID: 27073579 PMCID: PMC4812586. Dostupné online [cit. 2020-08-07]. ISSN 1792-1074. DOI10.3892/ol.2016.4300.
 29. ZHANG, Guangya; HE, Jiangping; YE, Xiaofei. β-Thujaplicin induces autophagic cell death, apoptosis, and cell cycle arrest through ROS-mediated Akt and p38/ERK MAPK signaling in human hepatocellular carcinoma. Cell Death & Disease, 03 15, 2019, roč. 10, čís. 4, s. 255. PMID: 30874538 PMCID: PMC6420571. Dostupné online [cit. 2020-08-07]. ISSN 2041-4889. DOI10.1038/s41419-019-1492-6.
 30. HUANG, Chien-Hsun; JAYAKUMAR, Thanasekaran; CHANG, Chao-Chien. Hinokitiol Exerts Anticancer Activity through Downregulation of MMPs 9/2 and Enhancement of Catalase and SOD Enzymes: In Vivo Augmentation of Lung Histoarchitecture. Molecules (Basel, Switzerland), 2015-09-25, roč. 20, čís. 10, s. 17720–17734. PMID: 26404213 PMCID: PMC6332280. Dostupné online [cit. 2020-08-07]. ISSN 1420-3049. DOI10.3390/molecules201017720.
 31. Editorial Board. Cancer Letters, 1995-11-27, roč. 98, čís. 1, s. ii–iii. Dostupné online [cit. 2020-08-03]. ISSN 0304-3835. DOI10.1016/0304-3835(95)90195-7.
 32. TACCIOLI, C.; CHEN, H.; JIANG, Y.. Dietary zinc deficiency fuels esophageal cancer development by inducing a distinct inflammatory signature. Oncogene, 2012-10-18, roč. 31, čís. 42, s. 4550–4558. PMID: 22179833 PMCID: PMC3310953. Dostupné online [cit. 2020-08-07]. ISSN 1476-5594. DOI10.1038/onc.2011.592.
 33. TACCIOLI, C.; CHEN, H.; JIANG, Y.. Dietary zinc deficiency fuels esophageal cancer development by inducing a distinct inflammatory signature. Oncogene, 2012-10-18, roč. 31, čís. 42, s. 4550–4558. PMID: 22179833 PMCID: PMC3310953. Dostupné online [cit. 2020-08-03]. ISSN 1476-5594. DOI10.1038/onc.2011.592.
 34. WANG, Ying; SUN, Zhengyi; LI, Aipeng. Association between serum zinc levels and lung cancer: a meta-analysis of observational studies. World Journal of Surgical Oncology, 2019-05-06, roč. 17, čís. 1, s. 78. PMID: 31060563 PMCID: PMC6503426. Dostupné online [cit. 2020-08-03]. ISSN 1477-7819. DOI10.1186/s12957-019-1617-5.
 35. ADU-BREDU, STEPHEN; HAGIHARA, AKIO. Long-term carbon budget of the above-ground parts of a young hinoki cypress (Chamaecyparis obtusa ) stand. Ecological Research, 2003-03, roč. 18, čís. 2, s. 165–175. Dostupné online [cit. 2020-08-03]. ISSN 0912-3814. DOI10.1046/j.1440-1703.2003.00544.x.
 36. "Dental Series Product Page". Rakuten. Retrieved 19 May2020.
 37. "Antioxidant Serum". Swanson Vitamins US. Retrieved 19 May 2020.
 38. "Antioxidant Serum AU". Swanson Vitamins Australia. Retrieved 19 May 2020
 39. Secretariat, Treasury Board of Canada; Secretariat, Treasury Board of Canada. "Detailed categorization results of the Domestic Substances List - Open Government Portal". open.canada.ca. Retrieved 2020-06-17.
 40. "EWG Skin Deep® | What is HINOKITIOL". EWG. Retrieved 2020-06-17.
 41. "EWG Skin Deep® | What is PROPYLPARABEN". EWG. Retrieved 2020-06-26.
 42. "Health And Beauty | AstiVita". Health And Beauty | AstiVita. Retrieved 2020-05-20
 43. "IP Australia: AusPat". Australian Government - IP Australia. Retrieved 2020-05-20.
 44. "Patent Update AstiVita" (PDF). Australian Stock Exchange. 20 May 2020
 45. 1. "Zinc + Hinokitiol". Dr ZinX. Retrieved 2020-05-20.
 46. Barrett M (18 May 2020). "AstiVita - Testing Results for Dr Zinx Zinc + Hinokitiol Combination" (PDF). ASX (Australian Stock Exchange). Retrieved 20 May 2020.
 47. Barrett M (18 May 2020). "Dr ZinX Test Results". Dr Zinx Oral Spray. Retrieved 20 May 2020.
 48. Wessells KR, Brown KH (2012-11-29). "Estimating the global prevalence of zinc deficiency: results based on zinc availability in national food supplies and the prevalence of stunting". PloS One. 7 (11):
 49. Ervin RB, Kennedy-Stephenson J (November 2002). "Mineral intakes of elderly adult supplement and non-supplement users in the third national health and nutrition examination survey". The Journal of Nutrition. 132 (11): 3422–7. doi:10.1093/jn/132.11.3422. PMID 12421862.
 50. 1. "Hinokitiol". American Chemical Society. Retrieved 2020-05-20.
 51. Grillo AS, SantaMaria AM, Kafina MD, Cioffi AG, Huston NC, Han M, et al. (May 2017). "Restored iron transport by a small molecule promotes absorption and hemoglobinization in animals". Science. 356 (6338): 608–616. Bibcode:2017Sci...356..608G. doi:10.1126/science.aah3862. PMC 5470741. PMID 28495746.
 52. Service RF (May 2017). "Iron Man molecule restores balance to cells". Science Magazine. AAAS. Retrieved 2020-05-20.
 53. Krenn BM, Gaudernak E, Holzer B, Lanke K, Van Kuppeveld FJ, Seipelt J (January 2009). "Antiviral activity of the zinc ionophores pyrithione and hinokitiol against picornavirus infections". Journal of Virology. 83 (1): 58–64. doi:10.1128/JVI.01543-08. PMID 18922875