Hobľovačka

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Hobľovačka je stroj pre technologickú operáciu hobľovanie, je to druh obrábacieho stroja používaného na trieskové obrábanie rovinných alebo tvarových rozvinuteľných plôch na dlhých a úzkych obrobkoch v strojárstve a drevospracujúcom priemysle.

Podobne ako ostatné obrábacie stroje, má tieto základné časti: lôžko, pracovný stôl, stojany, priečniky, suporty a hobľovacie nože.

Obrobok sa upína na stôl, ktorý sa pohybuje po prizmatickom vedení vytvorenom v lôžku. Pohon stola je zväčša mechanický skrutkou a ozubeným hrebeňom, ozubeným kolesom a hrebeňom alebo hydraulický. Pohon ozubeným kolesom som šikmými alebo šípovými zubmi a hrebeňom je najčastejší, pretože má pomerne dobrú účinnosť, rovnomerný chod a jednoduchú konštrukciu. Posuv suportu zabezpečujú samostatné elektromotory. Suport sa do rezu prisúva mechanicky alebo ručne. Nožové držiaky sú odklopné, čiže pri spätnom pohybe stola sa nadvihujú nad obrábanú plochu samočinný mechanicky, alebo hydraulicky. Nožové sane suportu sa môžu otáčať, a to umožňuje hobľovať šikmé plochy. Pre obrábanie dreva sa obvykle používajú nože uložené v rotačnej nožovej hlave.

Druhy:

  • Jednostojanová hobľovačka - majú jeden stojan, na ktorom je vedenie na priečnik s jedným alebo dvoma suportmi. Ďalší suport (tretí) je priamo na vedení stojana. Výhodou týchto strojov je, že na nich možno hobľovať rozmernejšie obrobky, presahujúce na jednej strane stôl. Nevýhodou je ich menšia tuhosť.
  • Dvojstojanová hobľovačka - majú značne tuhšiu konštrukciu, ktorá umožňuje presnejšie opracovanie obrobkov a väčší úber. Stojany spája priečnik, pohybujúci sa po vedení stojanov. Na priečniku je jeden až dva suporty a ďalšie dva sú na jednom alebo na obidvoch stojanoch. Suporty možno natáčať až o 45° na obrábanie šikmých plôch.

Na zlepšenie využitia hobľovačky sa ako príslušenstvo dodávajú frézovacie a brúsne vretenníky. Hobľovacím kopírovacím zariadením sa môžu obrábať tvarovo zložité plochy aj plochy plošné a priestorovo nerozvinuté.