Človek turkanský

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
(Presmerované z Homo rudolfensis)
Lebka človeka turkanského

Človek turkanský (lat. Homo rudolfensis alebo novšie aj Kenyanthropus rudolfensis alebo zriedkavejšie Australopithecus rudolfensis, Pithecanthropus habilis rudolfensis [plus Paranthropus species nov.], Pithecanthropus rudolfensis) je vyhynutý druh najstarších príslušníkov rodu Homo.

Vytvorenie druhu[upraviť | upraviť zdroj]

Druh vytvoril v roku 1978 v ruskom texte V. P. Alexejev pod názvom Pithecanthropus rudolfensis (Text bol v roku 1986 preložený do angličtiny a tento sa rok sa často mylne uvádza ako rok opisu druhu). Autor síce výslovne neuviedol holotyp, ale z textu vyplýva, že zaňho považuje nález KNM-ER 1470 (neskôr bol stanovený ako lektotyp druhu).

Do rodu Homo druh preniesol (a teda na Homo rudolfensis premenoval) Groves v roku 1989.

Názov druhu je odvodený zo staršieho názvu náleziska na brehu Rudolfovho jazera (dnes nazývaného jazero Turkana) v Keni.

Zaradenie[upraviť | upraviť zdroj]

Niekedy sa namiesto do rodu človek (Homo) zaraďuje do rodu australopitek a v posledných rokoch už pomerne často do rodu Kenyanthropus (radí ho tak o.i. známy bádateľ I. Tattersall, podľa ktorého sa Kenyanthropus rudolfensis vyvinul z druhu Kenaynthropus platyops; pozri napr. dosť rozšírený obrázok tu [1] Archivované 2012-05-08 na Wayback Machine). Drobyševskij radí časť nálezov ako Protopithecanthropus habilis rudolfensis a inú časť ako nový druh Paranthropus (podrod Zinjanthropus) species nov., ale je zdá sa jediný, kto takto postupuje.

Okrem toho sa (skôr staršie) zaraďuje pod druh Homo habilis v širšom zmysle, vyčlenením z ktorého bol pôvodne vytvorený.

Nálezy [1][upraviť | upraviť zdroj]

Obyčajne sa sem zaraďujú nálezy:

Vysvetlivky: KNM = Kenya National Museum, ER = East Rudolf/East Turkana, teda východný breh jazera Turkana, WT = West Turkana, teda západný breh jazera Turkana, L. = Shungura Formation, BC = Baringo Chemeron

O možných mimoafrických nálezoch pozri v článku Homo habilis.

Zmeny v roku 2012[upraviť | upraviť zdroj]

V roku 2012 bolo oznámené, že nálezu KNM-ER 1470 sú veľmi podobné a teda do rovnakého druhu patria nové africké nálezy KNM-ER 62000, KNM-ER 60000 a KNM-ER 62003 (všetky majú vek 1,78 až 1,95 mil. rokov). Zároveň bol oznámené, že týmito nálezmi je existencia samostatného druhu Homo rudolfensis - prinajmenšom pokiaľ sa hodnotia len tieto štyri nálezy - definitívne potvrdená [2]. Tento záver nie je nesporný, napr. Lee Berger považuje toto hodnotenie nálezov za slabo doložené [3].

Súčasne bola spochybnená príslušnosť nálezu KNM-ER 1802 k druhu Homo rudolfensis, pretože je vraj značne odlišný od nálezov KNM-ER 1470, 62000, 60000 a 62003; nález KNM-ER 1802 má po novom patriť skôr pod druh Homo habilis v užšom zmysle alebo má tvoriť úplne nový (nepomenovaný) druh rodu Homo (t.j. ďalší druh popri druhoch Homo habilis, Homo rudolfensis, Homo erectus a Homo ergaster) [4].

K ostatným vyššie uvedeným nálezom obyčajne zaraďovaným pod Homo rudolfensis nebolo v tejto súvislosti zaujaté žiadne stanovisko.

Datovanie (stav v roku 2011)[upraviť | upraviť zdroj]

Človek turkanský žil pred 2,5/2,4–1,9/1,8/1,6 miliónmi rokov.

Najstaršie nálezy sú staré 2,5/2,4 mil. BP - Uraha (2,5-2,3 mil. BP), Chemeron (2,456 - 2,393 mil. BP), Nachukui (2,4-2,3 mil.), Shungura (od 2,4/2,3 mil. BP).

K vrchnému dátumu: Všetky nálezy sú staršie ako 1,88 mil. BP (t.j. zhruba 1,9 mil. BP) s výnimkou KNM-ER 1590, ktorý má 1,8/1,86/1,87 mil. rokov a nálezu KNM-ER 819, ktorý má 1,6 mil. rokov [5]

Charakteristika[upraviť | upraviť zdroj]

Pre druh je charakteristická zmes znakov druhu Kenaynthropus platyops (najmä skelet tváre), rodu Australopithecus a raných príslušníkov rodu Homo (najmä postkraniálny komplex).

Vážil 30 kg. Oproti druhu Homo habilis v užšom zmysle mal Homo rudolfensis:

 • vyššiu a gracilnejšiu postavu (150 cm alebo 135 cm)
 • predĺžené dolné končatiny
 • väčšiu mozgovňu (700-800 cm3)
 • trojkorenné horné premoláry (Homo habilis ich mal dvojkorenné)
 • robustnejšie čeľuste
 • (podľa nálezu KNM ER 1470:) málo výrazný nadočnicový val, iba nepatrnú priehlbinu tesne nad ním, zaoblené záhlavie a pomerne vysokú tvár

Žil na savane kombinovanej s lesostepou. Živil sa rastlinami a drobnou zverinou.

Pozri aj charakteristiku Homo habilis v širšom zmysle v článku Homo habilis.

Vývojové vzťahy[upraviť | upraviť zdroj]

Vyvinul sa buď z druhu Kenyanthropus platyops alebo z (gracilných) australopitekov.

Z druhu Homo rudolfensis sa podľa dnes prevažujúceho názoru nič nevyvinulo (slepá vývojová vetva), staršie sa skôr predpokladalo, že sa z neho vyvinul Homo ergaster. U autorov, ktorí druh Homo rudolfensis neuznávajú, sa stráca v taxóne Homo habilis v širšom zmysle (Z druhu Homo habilis v širšom zmysle sa podľa skôr starších názorov vyvinul najmä Homo ergaster a možno Homo georgicus, od roku 2007 sa skôr predpokladá, že išlo o slepú vývojovú vetvu).

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie a iné externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Delson et al. 2000 (str. 332/333), Groves 2004, Thurzo 1998, https://www.msu.edu/~heslipst/contents/ANP440/?pagewanted=all, Wood 2011, Dudley, J.:The paleolithic of Hadar, Ethiopia, 2010 http://stanford.edu/~jadudley/paleolithic_of_hadar.pdf[nefunkčný odkaz]
 2. http://www.turkanabasin.org/discovery/knmer60000/, http://www.eva.mpg.de/german/presse/aktuelles/2012-08-08-evolution-homo.html
 3. Archivovaná kópia [online]. [Cit. 2012-08-10]. Dostupné online. Archivované 2015-02-27 z originálu.
 4. http://www.nature.com/news/fossils-point-to-a-big-family-for-human-ancestors-1.11144
 5. Delson et al. 2000 (str. 333), Groves 2004, Wood 2011