Hrádocký potok (prítok Váhu)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Hrádocký potok je potok na dolnom Považí, v juhovýchodnej časti okresu Nové Mesto nad Váhom. Je to ľavostranný prítok Váhu, meria 9,8 km a je tokom 3. rádu. Preteká cca 8 km dlhou Hrádockou dolinou.

Prameň: v Považskom Inovci na južnom úpätí vrchu Prieľačina (893,0 m n. m.) v nadmorskej výške okolo 540 m n. m.

Smer toku: na západ

Geomorfologické celky: 1.Považský Inovec, podcelky Nízky Inovec a Inovecké predhorie, 2.Podunajská pahorkatina, časť Dolnovážska niva

Prítoky: sprava prítok z oblasti Širokých úvalov, z oblasti Šteinerovej kopanice, z oblasti Pod brehmi, zľava prítok spod Skalín (644,0 m n. m.), spod Bezovca (742,8 m n. m.) a prítok spod hradu Tematín

Ústie: do Váhu západne od obce Hrádok v nadmorskej výške 171,5 m n. m.

Obce: osady Hornákova kopanica, Dolina a Lopatka, obec Hrádok