Hydrologické poradie na Slovensku

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Hydrologické poradie alebo číslo podrobného povodia je číselné označenie povrchových vodných tokov usporiadaných podľa povodí. Je záväzne stanovené buď podľa vodohospodárskej mapy Slovenskej republiky v mierke 1:50 000, alebo podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 211/2005 Z.z. Číslo je vždy osemmiestne a má nasledujúcu štruktúru:

X-XX-YY-ZZZ

Vymedzenie oblastí povodí na Slovensku[upraviť | upraviť zdroj]

I. Oblasť povodia Dunaja (medzinárodné povodie Dunaja 4-00-00)

 • Čiastkové povodie Moravy 4-13, 4-17
 1. Morava od ústia Radějovky po ústie Myjavy 4-13-02
 2. Morava od ústia Myjavy (vrátane) po ústie Dyje 4-13-03
 3. Morava od ústia Dyje (vrátane) po sútok s Dunajom 4-17-02
 • Čiastkové povodie Dunaja 4-20
 1. Dunaj od ústia Moravy po ústie Váhu 4-20-01
 2. Dunaj od ústia Váhu (vrátane) po ústie Ipľa 4-20-02

II. Oblasť povodia Váhu

 • Čiastkové povodie Váhu 4-21
 1. Váh po ústie Belej (vrátane) 4-21-01
 2. Váh od ústia Belej po ústie Oravy 4-21-02
 3. Orava po priehradný profil Oravskej priehrady 4-21-03
 4. Orava od priehradného profilu Oravskej priehrady po sútok s Váhom 4-21-04
 5. Váh od ústia Oravy po ústie Varínky (vrátane) 4-21-05
 6. Váh od ústia Varínky po ústie Rajčanky (vrátane) 4-21-06
 7. Váh od ústia Rajčanky po odbočenie Nosického kanála 4-21-07
 8. Váh od odbočenia Nosického kanála po jeho ústie 4-21-08
 9. Váh od ústia Nosického kanála po odbočenie Biskupického kanála 4-21-09
 10. Váh od ústia Biskupického kanála po ústie Nitry 4-21-10
 11. Nitra po ústie Bebravy (vrátane) 4-21-11
 12. Nitra od ústia Bebravy po ústie Žitavy a Malej Nitry (vrátane) 4-21-12
 13. Žitava po sútok s Nitrou 4-21-13
 14. Nitra od ústia Žitavy a Malej Nitry po jej sútok s Váhom a Váh od ústia Nitry po ústie Čiernej vody 4-21-14
 15. Malý Dunaj po ústie Čiernej vody (vrátane) 4-21-15
 16. Dolný Dudváh po sútok s Čiernou vodou 4-21-16
 17. Malý Dunaj od ústia Čiernej vody po sútok s Váhom 4-21-17
 18. Váh od ústia Malého Dunaja po sútok s Dunajom (vrátane Starej Nitry a Starej Žitavy) 4-21-18

III. Oblasť povodia Hrona, Ipľa a Slanej

 • Čiastkové povodie Hrona 4-23
 1. Hron po ústie Čierneho Hrona (vrátane) 4-23-01
 2. Hron od ústia Čierneho Hrona po ústie Slatiny 4-23-02
 3. Slatina 4-23-03
 4. Hron od ústia Slatiny po odbočenie Perca 4-23-04
 5. Hron od odbočenia Perca po sútok s Dunajom 4-23-05
 • Čiastkové povodie Ipľa 4-24
 1. Ipeľ po ústie Babského potoka (vrátane) a Krivánskeho potoka (vrátane) 4-24-01
 2. Ipeľ od ústia Babského potoka a Krivánskeho potoka po ústie Krtíša (vrátane) 4-24-02
 3. Ipeľ od ústia Krtíša po sútok s Dunajom
 • Čiastkové povodie Slanej 4-31
 1. Slaná po ústie Štítnika (vrátane) 4-31-01
 2. Slaná od ústia Štítnika po ústie Štítnika 4-31-02
 3. Rimava a Slaná od sútoku s Rimavou po štátnu hranicu s Maďarskom 4-31-03

IV. Oblasť povodia Bodrogu

 1. Slovenské povodie Tisy 4-30-01
 2. Slovenské povodie Latorice po ústie Laborca 4-30-02
 3. Laborec po ústie Cirochy (vrátane) 4-30-03
 4. Laborec od ústia Cirochy po ústie Uhu 4-30-04
 5. Slovenské povodie horného toku Uhu po štátnu hranicu s Ukrajinou 4-30-05
 6. Slovenské povodie dolného toku Uhu po sútok s Laborcom 4-30-06
 7. Laborec od ústia Uhu po sútok s Latoricou a Latorica od ústia Laborca po sútok s Ondavou 4-30-07
 8. Ondava po ústie Tople 4-30-08
 9. Topľa 4-30-09
 10. Ondava od ústia Tople po sútok s Latoricou 4-30-10
 11. Bodrog od sútoku Latorice a Ondavy po štátnu hranicu s Maďarskom 4-30-11

V. Oblasť povodia Hornádu

 1. Hornád po ústie Hnilca 4-32-01
 2. Hnilec 4-32-02
 3. Hornád od sútoku s Hnilcom po ústie Torysy 4-32-03
 4. Torysa 4-32-04
 5. Hornád od sútoku s Torysou po štátnu hranicu s Maďarskom 4-32-05
 • Čiastkové povodie Bodvy 4-33
 1. Slovenské povodie Bodvy 4-33-01

VI. Oblasť povodia Dunajca a Popradu (medzinárodné povodie Visly 3-00-00)

 1. Dunajec na štátnej hranici s Poľskom 3-01-01
 2. Poprad po ústie Ľubice (vrátane) 3-01-02
 3. Poprad od sútoku s Ľubice po štátnu hranicu s Poľskom 3-01-03