Hydroxid zinočnatý

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Hydroxid zinočnatý
Hydroxid zinočnatý
Hydroxid zinočnatý
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec Zn(OH)2
Vzhľad Biely prášok
Fyzikálne vlastnosti
Molárna hmotnosť 99,424 g.mol-1
Teplota topenia 125 °C
Teplota rozkladu 125 °C
Hustota 3,053 g.cm3
Bezpečnosť
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
07 - dráždivá látka09 - látka nebezpečná pre životné prostredie
Vety H H315, H319, H400, H410, H411
Vety EUH EUH?
Vety P P264, P273, P280
Európska klasifikácia látok
Hrozby
Gefahrensymbol unbekannt
Neznámy parameter
Vety R R?
Vety S S?
NFPA 704
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Hydroxid zinočnatý Zn(OH)2 je biela anorganická chemická zlúčenina. Vzniká reakciou zinkových solí s hydroxidmi alkalických kovov.

Výroba[upraviť | upraviť zdroj]

Vzniká reakciou zinkových solí s hydroxidmi alkalických kovov.