Hyperbarická kyslíková terapia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Hyperbarická kyslíková terapia

Hyperbarická kyslíková terapia alebo hyperbarická oxygenoterapia alebo hyperbaroxia (HBO) je liečebná metóda spočívajúca v dýchaní kyslíka za podmienok zvýšeného atmosférického tlaku.

Princíp[upraviť | upraviť zdroj]

Vzduch obsahuje necelých 21 % kyslíka. Pri hyperbaroxii sa vdychovaná koncentrácia kyslíka blíži k 100 %, je teda skoro päťkrát vyššia než vo vzduchu. Pracovný tlak v hyperbarickej komore je pritom 2,5 – 3 bary, takže parciálny tlak kyslíka je 8,5 až 10-násobne vyšší než pri dýchaní vzduchu za normálnych podmienok.

Dôsledky[upraviť | upraviť zdroj]

Dochádza k plnému dosýteniu hemoglobínu kyslíkom a k fyzikálnemu rozpusteniu kyslíka v krvnej plazme, difúzna dráha kyslíka v tkanivách sa predlžuje až štvornásobne. Vďaka zvýšenému tlaku sa molekuly kyslíka dostávajú do tela aj cez pokožku, čo výrazne napomáha pri regenerácii veľkých rán. Vynikajúce výsledky dosahuje hyperbarická terapia napríklad pri liečení následkov nadýchania sa dymu pri požiari.

Indikácie[upraviť | upraviť zdroj]

Emergentné stavy, vyžadujúce prípadne intenzívnu starostlivosť
 1. vzduchová alebo plynová embólia
 2. dekompresná choroba
 3. otrava oxidom uhoľnatým
 4. klostrídiová myonekróza (plynová gangréna)
 5. ostatné agresívne sa správajúce infekcie – hlavne nekrotizujúce infekcie mäkkých tkanív, nekrotizujúce fasciitídy vrátane Fournierovej gangrény
 6. pomliaždeniny, ťažké akútne traumatické ischémie mäkkých tkanív, compartment syndrom
 7. popáleniny
 8. náhla hluchota
 9. ťažké anémie krvácavej etiológie
 10. skorá fáza obesenia
Chronické stavy
 1. ischemické štepy a laloky
 2. refrakterná osteomyelitída
 3. radiačné poškodenie kostí a mäkkých tkanív
 4. problematické a obťažne sa hojace rany