IP Multimedia Subsystem

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

IP Multimedia Subsystem (IMS) je rámcovo navrhnutý systém poskytovania internetového protokolu (IP) pre multimediálne služby.

Pôvodne bol navrhnutý pre bezdrôtové štandardy 3GPP, ako súčasť vízie pre rozvíjajúce sa mobilne siete mimo GSM. Pôvodná formulácia (3GPP R5) predstavovala prístup k zabezpečeniu "internetovej služby" cez GPRS.

Pre uľahčenie integrácie s internetom používa IMS, pokiaľ je to možné, IETF protokoly, napríklad Session Initiation Protocol (SIP).

Podľa 3GPP nie je IMS určený k zjednoteniu aplikácií, ale skôr na podporu prístupu k multimediálnym, hlasovým aplikáciám z bezdrôtových a pevných terminálov, teda na vytvorenie formy pevnej-mobilnej konvergencie (FMC). Je to dané tým, že má horizontálnu ovládaciu vrstvu, ktorá izoluje prístupovú sieť od prevádzkovej vrstvy. Z logického hľadiska architektúry nemusia mať služby vlastné riadiace funkcie, pretože riadiaca vrstva je spoločná vodorovná vrstva. Ale implementácia tohto riešenia nemusí nevyhnutne smerovať k väčšiemu zníženiu nákladov a k lepšej komplexnosti.


Dejiny[upraviť | upraviť zdroj]

IMS vznikol v roku 1999.

Stručný popis IMS[upraviť | upraviť zdroj]

 • IMS pracuje na báze IP siete
 • Realizuje prípravu multimediálnej služby a riadi výstavbu a rozpad požadovanej relácie pomocou SIP (Session Initiation Protocol)
 • Vlastný prenos užitočných informácií sa realizuje mimo IMS, cez IP sieť (internet).

Štruktúra IMS[upraviť | upraviť zdroj]

3GPP / TISPAN IMS prehľad architektúry – HSS v IMS vrstve (podľa štandardu) [(c) ngnlab.eu]

Vrstvy IMS[upraviť | upraviť zdroj]

 • Transportná vrstva - poskytuje prostriedky, ktoré sú zodpovedné za začatie a ukončenie SIP signalizácie s cieľom vytvoriť reláciu medzi volajúcou a volanou stranou a poskytnutia nosných služieb.
 • IMS vrstva – vrstva riadenia - obsahuje funkcie, ktoré poskytujú registráciu koncových bodov relácie a smerovanie SIP signalizačných správ na príslušný aplikačný server. Taktiež realizuje funkcie autentifikácie, autorizácie, tarifovania a zaručuje požadovanú kvalitu ponúkaných služieb.
 • Vrstva aplikácií a služieb - obsahuje aplikačné servery, ktoré poskytujú koncovým používateľom rôzne logické služby.

Stručný popis niektorých IMS aplikácií[upraviť | upraviť zdroj]

Hlavným cieľom zavedenia IMS je jednoduché vytváranie a integrácia nových služieb, ktoré obsahujú telefónne služby, služby v reálnom čase a multimediálne služby. Vďaka horizontálnej logike ich prípravy je možné vytvárať úplne nové prvky služieb a kombinácie aplikácií.

Zoznam niektorých služieb, ktoré ponúka IMS pri využívaní SIP

 • VoIP - audiokomunikácia,
 • Videokomunikácia,
 • Instant messaging, (multimédia -) e-mail,
 • Chat: textová komunikácia,
 • Prenos dát,
 • Stav iných používateľov,
 • spolupráca: na diaľku, Shared Whiteboard (internetová skupina terminálov má možnosť zasahovať do spoločného obrázku znázorneného na obrazovke)
 • Hranie, distribuované online – hry,
 • Call Forking (paralelné alebo sekvenčné volanie viacerých koncových zariadení),
 • ISDN služby,
 • Podpora mobility (osobnej, resp. mobility relácie – to znamená, že účastník relácie počas prebiehajúcej komunikácie zmení koncové zariadenie. Dochádza k presmerovaniu relácie z jedného koncového zariadenia na iné.)
 • Zabezpečená komunikácia (hlasu, dát, dátových reťazcov),
 • SIP/AS –služby : napr. translácia hlasu na text. (Vízia – prekladajúci telefón)

Príklady IMS služieb[upraviť | upraviť zdroj]

 • služba GPS tracker vytvorená študentmi FIIT STU a v rámci projektu ngnlab.eu: [1]