Identifikačné číslo nebezpečnosti látky

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Identifikačné číslo nebezpečnosti látky (horný riadok čísel) na výstražnej tabuľke
Tabuľka s identifikačné číslo nebezpečnosti látky na vozidle

Identifikačné číslo nebezpečnosti látky (-oficiálny názov; iné názvy: identifikačné číslo nebezpečnosti, Kemlerov kód, kód nebezpečenstva látky, kód nebezpečnosti látky, číslo nebezpečnosti) je kód, ktorý označuje nebezpečnosť nebezpečnej látky pre potreby prepravy podľa zmlúv ADR a RID. Na Slovensku sú identifikačné čísla uvedené napr. v Oznámení Ministerstva zahraničných vecí č. 444/2005 Z.z.

Umiestňuje sa do hornej polovice výstražnej (oranžovej) tabuľky vozidla prepravujúceho predmety podľa týchto zmlúv. Kód slúži na rýchle zistenie približných vlastností (správania) látky. Dolná polovica tabuľky obsahuje podrobnejší kód, určujúci presne prepravovanú látku. V prípade zásahu pri dopravnej nehode teda požiarnici vďaka hornému číslu na prvý pohľad vidia, aké správanie možno od látky očakávať, a vďaka dolnému číslu môžu zo zoznamu vo svojom aute alebo na dispečingu zistiť presný názov látky. Na cisternách často môžeme vidieť napr. Kemlerov kód 33, ak sa prepravuje benzín alebo iná prudko horľavá látka.

Na označenie nebezpečnosti sa používajú kombinácie týchto deviatich číslic:

 • 2 - Vytváranie plynov tlakom alebo chemickou reakciou
 • 3 - Horľavosť kvapalných látok (pár) a plynov alebo samovoľne zohrievajúca sa kvapalná látka
 • 4 - Horľavosť pevných látok alebo samovoľne zohrievajúca sa pevná látka
 • 5 - Okysličujúci (podporujúci horenie) účinok
 • 6 - Jedovatosť alebo nebezpečenstvo infekcie
 • 7 - Rádioaktivita
 • 8 - Žieravosť
 • 9 - Nebezpečenstvo prudkej spontánnej reakcie
 • 0 - Bez významu (pozri ďalej)

Zdvojenie číslice označuje intenzifikáciu príslušného druhu nebezpečenstva.

Ak je pred identifikačným číslom nebezpečnosti písmeno „X“, znamená to, že látka reaguje nebezpečne s vodou. Pri takýchto látkach sa voda môže použiť len po schválení znalcom.

Pretože kód musí mať aspoň dve čísla, používa sa 0 na doplnenie do dvojciferného čísla. Tabuľka na označovanie nebezpečných nákladov má rozmery 30 cm x 40 cm

Príklady použitia:

 • X336 - prudko horľavá jedovatá látka, ktorá nebezpečne reaguje s vodou
 • 238 - horľavý žieravý plyn
 • 52 - plyn podporujúci horenie
 • 30 - horľavá kvapalina

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Kemlerův kód na českej Wikipédii.