Igor Graus

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Igor Graus
historik, archivár
Narodenie17. február 1960 (60 rokov)
Banská Bystrica

PhDr. Igor Graus (* 17. február 1960, Banská Bystrica) je historik, archivár.

Rodina[upraviť | upraviť kód]

 • otec Róbert Graus

Životopis[upraviť | upraviť kód]

Základnú školu navštevoval v Paríži (1966-1968) a v Banskej Bystrici (1968-1975), študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici (1975-1979) a v roku 1979-1984 na Pedagogickej fak. v Banskej Bystrici (história - slovenský jazyk). Je držiteľom akademického titulu PhDr. (Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave). V roku 1985- 1988 pracoval v Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bystrici ako historik. Od roku 1988 pôsobil v Štátnom okresnom archíve v Banskej Bystrici ako archivár, zástupca riaditeľa a od roku 1992 ako riaditeľ. V súčasnosti je riaditeľom banskobystrickej pobočky Štátneho archívu v Banskej Bystrici. Publikuje vedecké štúdie z oblasti faleristiky, heraldiky, regionálnej histórie, múzejníctva, dejín rytierskych rádov, pomocných vied historických v odborných zborníkoch a časopisoch (Historický časopis.Slovenská archivistika, Vojenská história a i. Je zakladateľom vedeckej faleristiky na Slovensku, členom Slovenskej numizmatickej spoločnosti (1985), Spoločnosti slovenských archivárov (1992), Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti (1991), Heraldickej komisie Min. vnútra SR (1996), Heraldického kolégia, Slovenskej historickej spoločnosti (1979), Rady pre vojenskú symboliku Ministerstva obrany SR a i. Je prvým podpredsedom Slovenskej historickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied a členom redakčnej rady časopisu História - revue o dejinách spoločnosti.

Dielo[upraviť | upraviť kód]

Je autorom piatich samostatných prác, spoluautorom troch knižných publikácií, autorom šiestich desiatok vedeckých štúdií a ôsmich desiatok odborných článkov z pomocných vied historických (predovšetkým faleristika, heraldika a paleografia) a regionálnych dejín, ktoré boli publikované v domácej a zahraničnej odbornej tlači.

 • Štátne vyznamenania Slovenskej republiky, Bratislava, roku 1996
 • Paleografická čítanka. Pomôcka pre čítanie rukopisov z 12.-19. storočia, Martin, roku 2001
 • Portréty komorských grófov a osobností bansíctva a hutníctva na území Slovenska v 16. - 19. storočí. Košice, roku 2007
 • Historický rakúsky rád Salamandra. Hradec Králové, roku 1992
 • Dračí rád Žigmunda Luxemburského a jeho symbolika. Slovenská archivistika 1996
 • Banskobystrické Kirchenhistorien z rokov 1595 - 1670. Ku zdroju najstarších matričných záznamov na území Slovenska. Slovenská archivistika 1995
 • Vojenská symbolika Slovenskej republiky. Vojenské zástavy, rovnošaty, hodnosti, vyznamenania, znaky a odznaky. Bratislava, roku 2006
 • K vymedzeniu faleristiky ako vednej disciplíny 1 - 2 časť. Slovenská archivistika 1998 - 1999
 • Laické rytierks rády 14. - 20. storočia. Stav a perspektívy výskumu. Vojenská história 1999
 • K počiatkom formovania "nového rytierstva" ako špecifickej formy monasticizmu v období európskeho vrcholného stredoveku. Rehole a kláštory v Stredoveku. Banská Bystrica - Bratislava, roku 2002
 • Náčrt vývoja faleristického bádania s osobitným zreteľom na Slovensko 1 - 4. časť. Slovenská archivistika 200 - 2002
 • Rytierske rezíduá vo vyznamenniach habsburskej monarchie. Rytierstvo - element v živote stredovekého človeka. Trnava, roku 2005
 • K úlohám a postaveniu svätcov v laických rytierskych rádoch a záslužných radoch. Svätec a jeho funkcie v spoločnosti. Bratislava, roku 2006
 • Uhorský rád Draka a jeho insígnie. Vojenská história 2006
 • Mešťan a jeho voľný čas. Z Bardejova do Prešporku. Bratislava, roku 2005
 • Zur ältesten Gestalt des Wappens von Neusohl. Turul 2002
 • Zur Abgrenzung der Faleristik als wissenschaftlicher Disziplin. BDOS - Deutsche Gesellschaft für Ordenskunde 2001
 • Stav a perspektívy faleristického bádania na Slovensku. Genealógia, heraldika a príbuzné disciplíny. Stav a perspektívy. Martin, roku 2003
 • Vývoj fortifikácie Banskej Bystrice do konca 16. storočia v podmienkach špecifík pasívnej obrany stredoslovenských banských miest. Vojenská história 2000
 • K lokalizácii neznámej (piatej) bašty v banskobystrickom hradnom areáli. Archaeologia historica. Brno, roku 2000
 • Zápas o banskobystrické mestské výsady v 1. štvrtine 16. storočia. Historický časopis HÚ SAV 1994
 • Špitál svätej Alžbety ako predmet zápasu Banskej Bystrice s turzovsko - fuggerovským Mediarskym podnikom v prvej polovici 16. storočia. Historický časopis HÚ SAV 1998
 • Zápas mesta Banskej Bystrice s vedením turzovsko - fuggerovského Mediarskeho podniku o správu baníckeho bratstva Božieho tela. Historický časopis HÚ SAV 1999
 • Zápas Banskej Bystrice s turzovsko - fuggerovským mediarskym podnikom o banské a troskové odvaly. Historický časopis HÚ SAV 2005

Literatúra[upraviť | upraviť kód]

 • Kto bol kto v Banskej Bystrici v roku 2001

Externé odkazy[upraviť | upraviť kód]