Index cenných papierov

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Index cenných papierov je štatistický index, ktorý odráža vývoj cien určitej skupiny cenných papierov. Spravidla ide o burzový index (čiže ceny sú len „kurzy“) a v praxi sa tieto dva pojmy zamieňajú.

Zmyslom indexu je ukázať vývoj danej skupiny podnikov / daného odvetvia / danej krajiny a poskytnúť porovnávaciu bázu (= angl. tzv. „benchmark“) pre posudzovanie výkonnosti napr. jednotlivej firmy alebo podielového fondu.

Indexy cenných papierov môžu byť:

Najznámejšie akciové indexy sú:

Najznámejšie dlhopisové indexy sú: