Preskočiť na obsah

Index demokracie

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Mapa indexu demokracie od Economist Intelligence Unit na rok 2023

Úplné demokracie
     9,00–10,00
     8,00–8,99

Neúplné demokracie
     7,00–7,99
     6,00–6,99

Hybridné režimy
     5,00–5,99
     4,00–4,99

Autoritárske režimy
     3,00–3,99
     2,00–2,99
     1,00–1,99
     0,00–0,99

Žiadne dáta
     

Index demokracie, ktorý vydáva Economist Group, je index merajúci kvalitu demokracie vo svete. Toto kvantitatívne a porovnávacie hodnotenie sa zameriava predovšetkým na demokratické práva a demokratické inštitúcie. Metodika hodnotenia demokracie použitá v tomto indexe demokracie je podľa Economist Intelligence Unit, ktorá je súčasťou Economist Group, súkromnej spoločnosti so sídlom v Spojenom kráľovstve, ktorá vydáva týždenník The Economist. Index je založený na 60 ukazovateľoch zoskupených do piatich kategórií, ktoré merajú pluralizmus, občianske slobody a politickú kultúru. Okrem číselného hodnotenia a rebríčka index zaraďuje každú krajinu do jedného zo štyroch typov režimov: úplné demokracie, neúplné demokracie, hybridné režimy a autoritárske režimy. Prvá správa o indexe demokracie bola uverejnená v roku 2006. Do roku 2010 sa správy uverejňovali každé dva roky a potom každoročne. Index zahŕňa 167 krajín a území, z toho 166 suverénnych štátov a 164 členských štátov OSN.

Metodika[upraviť | upraviť zdroj]

Index demokracie je založený na 60 otázkach, pričom každá obsahuje tri, niekedy iba dve možné odpovede.[1] Odpovede získavajú 0 alebo 1 bod, pri troch možnostiach jedna z odpovedí získa pol bodu. Väčšina odpovedí je odborných posudkov a nie je uvedené, koľko a akí odborníci sa na nich podieľali. Niektoré odpovede vychádzajú z verejných prieskumov v každej krajine. Ak pre krajinu neexistujú údaje z prieskumu, je medzera vyplnená výsledkami z porovnateľných krajín a odbornými posudkami.

Faktory pri vytváraní Indexu demokracie sú:

  • Volebný proces a pluralizmus. Príklad: „Sú voľby slobodné a spravodlivé?“ - a) sú slobodné a spravodlivé (1 bod), b) sú slobodné, ale nespravodlivé (0,5 bodu), c) nie sú slobodné ani spravodlivé (0 bodov).
  • Fungovanie vlády. Príklad: „Určujú slobodne zvolení poslanci vládnu politiku?“ - a) áno (1 bod), b) majú výrazný vplyv (0,5 bodu), c) nie (0 bodov).
  • Politická účasť. Príklad: Podiel občanov, ktorí podľa prieskumu World Health Survey sledujú politiku v médiách (rozhlas, televízia, noviny). - a) nad 50% (1 bod), b) 30 - 50% (0,5 bodu), c) pod 30% (0 bodov).
  • Politická kultúra. Príklad: „Existuje dostatočný sociálny konsenzus, ktorý podporuje stabilnú a fungujúcu demokraciu?“ - a) áno (1 bod), b) áno, existujú však vážne pochybnosti a riziká (0,5 bodu), c) nie (0 bodov).
  • Občianske práva. Príklad: „Používa štát mučenie?“ - a) nie (1 bod), b) áno (0 bodov).

Body krajiny v každej oblasti sa sčítajú, vynásobia 10 a vydelia počtom otázok. Celkový index je výsledkom priemeru z 5 oblastí.

Podľa typu režimu[upraviť | upraviť zdroj]

Nasledujúca tabuľka uvádza počet štátov a percentuálny podiel svetovej populácie pre každý typ režimu. Niektoré mikroštáty nie sú vo výpočte zohľadnené.

Rok 2023[2]
Typ režimu Skóre Štáty Pomer svetovej

populácie (%)

Počet (%)
Úplné demokracie
     9,00–10,00
     8,00–8,99
24 14,4% 7,8%
Neúplné demokracie
     7,00–7,99
     6,00–6,99
50 29,9% 37,6%
Hybridné režimy
     5,00–5,99
     4,00–4,99
34 20,4% 15,2%
Autoritárne režimy
     3,00–3,99
     2,00–2,99
     1,00–1,99
     0,00–0,99
59 35,3% 39,4%

Zoznam podľa regiónu[upraviť | upraviť zdroj]

Nasledujúca tabuľka uvádza priemerné skóre jednotlivých štátov podľa geografických regiónov, ako ich definuje Economist Democracy Index.

Región Štáty 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2008 2006
Západná

Európa

21 8,37 8,36 8,23 8,29 8,35 8,35 8,38 8,40 8,42 8,41 8,41 8,44 8,40 8,45 8,61 8,60
Severná

Amerika

2 8,27 8,37 8,36 8,58 8,59 8,56 8,56 8,56 8,56 8,59 8,59 8,59 8,59 8,63 8,64 8,64
Latinská

Amerika a Karibik

24 5,68 5,79 5,83 6,09 6,13 6,24 6,26 6,33 6,37 6,36 6,38 6,36 6,35 6,37 6,43 6,37
Stredná a

východná Európa

28 5,37 5,39 5,36 5,36 5,42 5,42 5,40 5,43 5,55 5,58 5,53 5,51 5,50 5,55 5,67 5,76
Ázia a

Australázia

28 5,21 5,46 5,62 5,67 5,67 5,67 5,63 5,74 5,74 5,70 5,61 5,56 5,51 5,53 5,58 5,44
Subsaharská

Afrika

44 4,04 4,14 4,12 4,16 4,26 4,36 4,35 4,37 4,38 4,34 4,36 4,33 4,32 4,23 4,28 4,24
Stredný východ

a severná Afrika

20 3,23 3,34 3,41 3,44 3,53 3,54 3,54 3,56 3,58 3,65 3,68 3,73 3,62 3,52 3,48 3,54
Svet 167 5,23 5,29 5,28 5,37 5,44 5,48 5,48 5,52 5,55 5,55 5,53 5,52 5,49 5,46 5,55 5,52

V nasledujúcej tabuľke je uvedený počet krajín v každej zo štyroch klasifikácií demokracií.

Rok 2023
Poradie Región Štáty Autoritatívny Hybridný

režim

Neúplne

demokratický

Úplne

demokratický

Priemerné

skóre

1 Západná Európa 21 0 1 5 15 8,37
2 Severná Amerika 2 0 0 1 1 8,27
3 Latinská Amerika a Karibik 24 4 7 11 2 5,68
4 Ázia a Australázia 28 8 5 10 5 5,41
5 Stredná a východná Európa 28 8 4 16 0 5,37
6 Subsaharská Afrika 44 22 15 6 1 4,04
7 Stredný východ a severná Afrika 20 17 2 1 0 3,23
Svet 167 59 34 50 25 5,23

Index 2023[upraviť | upraviť zdroj]

Č. Krajina Body celkom Volebný proces a pluralizmus Fungovanie vlády Politická účasť Politická kultúra Občianske práva Kategória
1 Nórsko Nórsko 9,81 10,00 9,64 10,00 10,00 9,41 Úplná demokracia
2 Nový Zéland Nový Zéland 9,61 10,00 9,29 10,00 8,75 10,00 Úplná demokracia
3 ISL Island 9,52 10,00 9,64 8,89 9,38 9,71 Úplná demokracia
4 SWE Švédsko 9,39 9,58 9,64 8,33 10,00 9,41 Úplná demokracia
5 Fínsko Fínsko 9,30 10,00 9,64 7,86 9,38 9,71 Úplná demokracia
6 Dánsko Dánsko 9,28 10,00 9,29 8,33 9,38 9,41 Úplná demokracia
7 Írsko Írsko 9,19 10,00 8,21 8,33 10,00 9,41 Úplná demokracia
8 Švajčiarsko Švajčiarsko 9,14 9,58 9,29 8,33 9,38 9,12 Úplná demokracia
9 Holandsko Holandsko 9,00 10,00 8,93 7,78 8,75 10,00 Úplná demokracia
10 Taiwan Taiwan 8,92 10,00 9,29 7,78 8,13 9,41 Úplná demokracia
11 Luxembursko Luxembursko 8,81 10,00 8,93 6,67 8,75 9,71 Úplná demokracia
12 Nemecko Nemecko 8,80 9,58 8,57 8,33 8,13 9,41 Úplná demokracia
13 Kanada Kanada 8,69 10,00 8,21 8,89 7,50 8,82 Úplná demokracia
14 Uruguaj Uruguaj 8,66 10,00 8,93 7,78 6,88 9,71 Úplná demokracia
15 Austrália Austrália 8,66 10,00 8,57 7,22 7,50 10,00 Úplná demokracia
16 Japonsko Japonsko 8,40 9,17 8,93 6,67 8,13 9,12 Úplná demokracia
17 Kostarika Kostarika 8,29 9,58 7,50 7,78 6,88 9,71 Úplná demokracia
18 Spojené kráľovstvo Spojené kráľovstvo 8,28 9,58 7,50 8,33 6,88 9,12 Úplná demokracia
19 Rakúsko Rakúsko 8,28 9,58 7,50 8,89 6,88 8,53 Úplná demokracia
20 Grécko Grécko 8,14 10,00 7,14 7,22 7,50 8,82 Úplná demokracia
21 Maurícius Maurícius 8,14 9,17 7,86 6,11 8,75 8,82 Úplná demokracia
22 Južná Kórea Južná Kórea 8,09 9,58 8,57 7,22 6,25 8,82 Úplná demokracia
23 Francúzsko Francúzsko 8,07 9,58 7,86 7,78 6,88 8,24 Úplná demokracia
24 Španielsko Španielsko 8,07 9,58 7,50 7,22 7,50 8,53 Úplná demokracia
25 Čile Čile 7,98 9,58 8,21 6,11 6,88 9,12 Neúplná demokracia
26 Česko Česko 7,97 9,58 6,43 7,22 7,50 9,12 Neúplná demokracia
27 Estónsko Estónsko 7,96 9,58 7,86 6,67 6,88 8,82 Neúplná demokracia
28 Malta Malta 7,93 9,17 7,14 6,67 8,13 8,53 Neúplná demokracia
29 Spojené štáty Spojené štáty 7,85 9,17 6,43 8,89 6,25 8,53 Neúplná demokracia
30 Izrael Izrael 7,80 9,58 7,50 9,44 6,88 5,59 Neúplná demokracia
31 Portugalsko Portugalsko 7,75 9,58 6,79 6,67 6,88 8,82 Neúplná demokracia
32 Slovinsko Slovinsko 7,75 9,58 7,14 7,22 6,25 8,53 Neúplná demokracia
33 Botswana Botswana 7,73 9,17 6,79 6,67 7,50 8,53 Neúplná demokracia
34 Taliansko Taliansko 7,69 9,58 6,79 7,22 7,50 7,35 Neúplná demokracia
35 Kapverdy Kapverdy 7,65 9,17 7,00 6,67 6,88 8,53 Neúplná demokracia
36 Belgicko Belgicko 7,64 9,58 8,21 5,00 6,88 8,53 Neúplná demokracia
37 Cyprus Cyprus 7,38 9,17 5,36 6,67 6,88 8,82 Neúplná demokracia
38 Lotyšsko Lotyšsko 7,38 9,58 6,43 6,11 6,25 8,53 Neúplná demokracia
39 Litva Litva 7,31 9,58 6,43 6,11 5,63 8,82 Neúplná demokracia
40 Malajzia Malajzia 7,29 9,58 7,50 7,22 6,25 5,88 Neúplná demokracia
41 India India 7,18 8,67 7,86 7,22 6,25 5,88 Neúplná demokracia
42 Poľsko Poľsko 7,18 9,58 6,07 6,67 6,25 7,35 Neúplná demokracia
43 Trinidad a Tobago Trinidad a Tobago 7,16 9,58 7,14 6,11 5,63 7,35 Neúplná demokracia
44 Jamajka Jamajka 7,06 8,75 6,79 5,00 6,25 8,53 Neúplná demokracia
45 Východný Timor Východný Timor 7,06 9,58 5,93 5,56 6,88 7,35 Neúplná demokracia
46 Slovensko Slovensko 7,05 7,42 7,14 8,33 5,00 7,35 Neúplná demokracia
47 Južná Afrika Južná Afrika 7,05 7,42 7,14 8,33 5,00 7,35 Neúplná demokracia
48 Panama Panama 6,91 9,58 6,07 7,22 3,75 7,94 Neúplná demokracia
49 Surinam Surinam 6,88 9,58 6,07 6,11 5,00 7,65 Neúplná demokracia
50 Maďarsko Maďarsko 6,72 8,75 6,79 4,44 6,88 6,76 Neúplná demokracia
51 Brazília Brazília 6,68 9,58 5,36 6,11 5,00 7,35 Neúplná demokracia
52 Čierna Hora Čierna Hora 6,67 8,75 7,14 6,67 3,75 7,06 Neúplná demokracia
53 Filipíny Filipíny 6,66 9,17 4,64 7,78 4,38 7,35 Neúplná demokracia
54 Argentína Argentína 6,62 9,17 5,00 7,22 3,75 7,94 Neúplná demokracia
55 Kolumbia Kolumbia 6,55 9,17 6,07 6,11 3,75 7,65 Neúplná demokracia
56 Indonézia Indonézia 6,53 7,92 7,86 7,22 4,38 5,29 Neúplná demokracia
57 Namíbia Namíbia 6,52 7,00 5,36 6,67 5,63 7,94 Neúplná demokracia
58 Chorvátsko Chorvátsko 6,50 9,17 6,07 6,11 4,38 6,76 Neúplná demokracia
59 Mongolsko Mongolsko 6,48 8,75 5,71 6,11 5,63 6,18 Neúplná demokracia
60 Rumunsko Rumunsko 6,45 9,17 6,43 5,56 3,75 7,35 Neúplná demokracia
61 Dominikánska republika Dominikánska republika 6,44 9,17 5,36 7,22 3,13 7,35 Neúplná demokracia
62 Bulharsko Bulharsko 6,41 8,75 5,71 5,56 4,38 7,65 Neúplná demokracia
63 Thajsko Thajsko 6,35 7,00 6,07 7,78 5,00 5,88 Neúplná demokracia
64 Srbsko Srbsko 6,33 7,83 6,07 6,67 3,75 7,35 Neúplná demokracia
65 Ghana Ghana 6,30 8,33 5,00 6,67 5,63 5,88 Neúplná demokracia
66 Albánsko Albánsko 6,28 7,00 6,07 5,00 6,25 7,06 Neúplná demokracia
67 Guyana Guyana 6,26 7,33 6,07 6,11 5,00 6,76 Neúplná demokracia
68 Moldavsko Moldavsko 6,23 7,42 5,36 7,22 4,38 6,76 Neúplná demokracia
69 Singapur Singapur 6,18 5,33 7,14 4,44 7,50 6,47 Neúplná demokracia
70 Srí Lanka Srí Lanka 6,17 6,58 4,64 7,22 6,25 6,18 Neúplná demokracia
71 Lesotho Lesotho 6,06 9,17 3,79 5,56 5,63 6,18 Neúplná demokracia
72 Severné Macedónsko Severné Macedónsko 6,03 7,83 5,71 6,11 3,13 7,35 Neúplná demokracia
73 Papua-Nová Guinea Papua-Nová Guinea 6,03 6,92 6,07 3,89 5,63 7,35 Neúplná demokracia
74 Paraguaj Paraguaj 6,00 8,75 5,36 6,67 1,88 7,35 Neúplná demokracia
75 Bangladéš Bangladéš 5,87 7,42 6,07 5,56 5,63 4,71 Hybridný režim
76 Malawi Malawi 5,85 7,00 4,29 5,56 6,25 6,18 Hybridný režim
77 Peru Peru 5,81 8,75 5,71 5,00 3,13 6,47 Hybridný režim
78 Zambia Zambia 5,80 7,92 3,64 5,00 6,88 5,59 Hybridný režim
79 Libéria Libéria 5,57 7,83 2,71 6,11 5,63 5,59 Hybridný režim
80 Fidži Fidži 5,55 6,58 5,00 5,56 5,63 5,00 Hybridný režim
81 Bhután Bhután 5,54 8,75 5,93 3,33 5,00 4,71 Hybridný režim
82 Tunisko Tunisko 5,51 6,17 4,64 6,11 5,63 5,00 Hybridný režim
83 Senegal Senegal 5,48 6,58 5,71 3,89 5,63 5,59 Hybridný režim
84 Arménsko Arménsko 5,42 7,92 4,64 6,11 3,13 5,29 Hybridný režim
85 Ekvádor Ekvádor 5,41 8,75 5,00 5,56 1,88 5,88 Hybridný režim
86 Tanzánia Tanzánia 5,35 4,83 5,36 5,00 6,88 4,71 Hybridný režim
87 Madagaskar Madagaskar 5,26 6,58 3,57 6,11 5,63 4,41 Hybridný režim
88 Hongkong Hongkong 5,24 2,75 3,64 5,00 6,88 7,94 Hybridný režim
89 Gruzínsko Gruzínsko 5,20 7,00 3,57 6,11 3,75 5,59 Hybridný režim
90 Mexiko Mexiko 5,14 6,92 4,64 6,67 1,88 5,59 Hybridný režim
91 Ukrajina Ukrajina 5,06 5,58 3,07 7,22 5,00 4,41 Hybridný režim
92 Keňa Keňa 5,05 3,50 5,36 6,67 5,63 4,12 Hybridný režim
93 Maroko Maroko 5,02 5,25 4,64 5,56 5,63 4,12 Hybridný režim
94 Bosna a Hercegovina Bosna a Hercegovina 5,00 7,00 4,00 5,00 3,13 5,88 Hybridný režim
95 Honduras Honduras 4,98 8,75 3,93 4,44 2,50 5,29 Hybridný režim
96 Salvádor Salvádor 4,71 6,67 3,21 5,56 3,13 5,00 Hybridný režim
97 Benin Benin 4,68 2,58 5,71 4,44 6,25 4,41 Hybridný režim
98 Nepál Nepál 4,60 4,83 5,36 5,00 2,50 5,29 Hybridný režim
99 Uganda Uganda 4,49 3,42 3,57 3,89 6,88 4,71 Hybridný režim
100 Gambia Gambia 4,47 4,42 4,29 3,89 5,63 4,12 Hybridný režim
101 Guatemala Guatemala 4,47 5,67 3,93 5,00 1,88 5,88 Hybridný režim
102 Turecko Turecko 4,33 3,50 5,00 6,11 5,00 2,06 Hybridný režim
103 Sierra Leone Sierra Leone 4,32 4,83 2,86 3,89 5,00 5,00 Hybridný režim
104 Nigéria Nigéria 4,23 5,17 3,93 3,89 3,75 4,41 Hybridný režim
105 Pobrežie Slonoviny Pobrežie Slonoviny 4,22 4,33 2,86 4,44 5,63 3,82 Hybridný režim
106 Bolívia Bolívia 4,20 4,33 4,29 5,56 1,25 5,59 Hybridný režim
107 Angola Angola 4,18 4,50 3,21 5,56 5,00 2,65 Hybridný režim
108 Mauritánia Mauritánia 4,14 3,50 3,57 6,11 3,13 4,41 Hybridný režim
109 Kirgizsko Kirgizsko 3,70 4,33 1,86 3,89 3,13 5,29 Autoritársky režim
110 Alžírsko Alžírsko 3,66 3,08 2,50 3,89 5,00 3,82 Autoritársky režim
111 Katar Katar 3,65 1,50 4,29 3,33 5,63 3,53 Autoritársky režim
112 Libanon Libanon 3,56 3,08 0,79 6,67 3,13 4,12 Autoritársky režim
113 Mozambik Mozambik 3,51 2,58 1,43 5,00 5,00 3,53 Autoritársky režim
114 Kuvajt Kuvajt 3,50 3,17 3,93 2,78 4,38 3,24 Autoritársky režim
115 Palestína Palestína 3,47 1,58 0,14 8,33 3,75 3,53 Autoritársky režim
116 Etiópia Etiópia 3,37 0,42 3,21 6,11 5,63 1,47 Autoritársky režim
117 Rwanda Rwanda 3,30 1,42 4,64 2,78 5,00 2,65 Autoritársky režim
118 Pakistan Pakistan 3,25 2,58 4,29 2,78 2,50 4,12 Autoritársky režim
119 Omán Omán 3,12 0,08 3,92 2,78 5,00 3,82 Autoritársky režim
120 Kazachstan Kazachstan 3,08 0,50 3,21 5,00 3,75 2,94 Autoritársky režim
121 Kambodža Kambodža 3,05 0,00 3,21 5,00 5,00 2,06 Autoritársky režim
122 Komory Komory 3,04 1,25 2,21 4,44 3,75 3,53 Autoritársky režim
123 Jordánsko Jordánsko 3,04 2,67 3,21 3,89 2,50 2,94 Autoritársky režim
124 Zimbabwe Zimbabwe 3,04 0,00 2,50 4,44 5,00 3,24 Autoritársky režim
125 Spojené arabské emiráty Spojené arabské emiráty 3,01 0,00 4,29 2,78 5,63 2,35 Autoritársky režim
126 Togo Togo 2,99 0,92 2,14 3,33 5,63 2,94 Autoritársky režim
127 Egypt Egypt 2,93 1,33 3,21 3,33 5,00 1,76 Autoritársky režim
128 Irak Irak 2,88 5,25 0,00 6,11 1,88 1,18 Autoritársky režim
129 Haiti Haiti 2,81 0,00 0,00 2,78 6,25 5,00 Autoritársky režim
130 Azerbajdžan Azerbajdžan 2,80 0,50 2,50 3,33 5,00 2,65 Autoritársky režim
131 Kongo Kongo 2,79 0,00 2,50 4,44 3,75 3,24 Autoritársky režim
132 Eswatini Eswatini 2,78 0,92 1,64 2,78 5,63 2,94 Autoritársky režim
133 Burkina Faso Burkina Faso 2,73 0,00 2,50 3,89 3,75 3,53 Autoritársky režim
134 Džibutsko Džibutsko 2,70 0,00 1,64 3,89 5,63 2,35 Autoritársky režim
135 Kuba Kuba 2,65 0,00 3,21 3,33 3,75 2,94 Autoritársky režim
136 Vietnam Vietnam 2,62 0,00 3,93 2,78 3,75 2,65 Autoritársky režim
137 Mali Mali 2,58 0,00 0,00 5,00 4,38 3,53 Autoritársky režim
138 Kamerun Kamerun 2,56 0,33 2,14 3,89 4,38 2,06 Autoritársky režim
139 Bahrajn Bahrajn 2,52 0,42 2,71 3,33 4,38 1,76 Autoritársky režim
140 Guinea-Bissau Guinea-Bissau 2,45 4,00 0,00 2,78 3,13 2,35 Autoritársky režim
141 Niger Niger 2,37 0,33 1,14 2,22 3,75 4,41 Autoritársky režim
142 Venezuela Venezuela 2,31 0,00 1,07 5,00 3,13 2,35 Autoritársky režim
143 Nikaragua Nikaragua 2,26 0,00 2,14 2,78 3,75 2,65 Autoritársky režim
144 Rusko Rusko 2,22 0,92 2,14 2,22 3,75 2,06 Autoritársky režim
145 Guinea Guinea 2,21 0,83 0,43 3,33 4,38 2,06 Autoritársky režim
146 Gabon Gabon 2,18 0,83 1,14 2,22 3,75 2,94 Autoritársky režim
147 Burundi Burundi 2,13 0,00 0,00 3,89 5,00 1,76 Autoritársky režim
148 Čína Čína 2,12 0,00 3,57 3,33 3,13 0,59 Autoritársky režim
149 Uzbekistan Uzbekistan 2,12 0,08 1,86 2,78 5,00 0,88 Autoritársky režim
150 Saudská Arábia Saudská Arábia 2,08 0,00 3,57 2,22 3,13 1,47 Autoritársky režim
151 Bielorusko Bielorusko 1,99 0,00 0,79 3,33 4,38 1,47 Autoritársky režim
152 Eritrea Eritrea 1,97 0,00 2,14 0,56 6,88 0,29 Autoritársky režim
153 Irán Irán 1,96 0,00 2,50 3,33 2,50 1,47 Autoritársky režim
154 Jemen Jemen 1,95 0,00 0,00 3,89 5,00 0,88 Autoritársky režim
155 Tadžikistan Tadžikistan 1,94 0,00 2,21 2,22 4,38 0,88 Autoritársky režim
156 Rovníková Guinea Rovníková Guinea 1,92 0,00 0,43 3,33 4,38 1,47 Autoritársky režim
157 Líbya Líbya 1,78 0,00 0,00 2,78 3,75 2,35 Autoritársky režim
158 Sudán Sudán 1,76 0,00 0,07 2,22 5,63 0,88 Autoritársky režim
159 Laos Laos 1,71 0,00 2,86 1,67 3,75 0,29 Autoritársky režim
160 Konžská demokratická republika Konžská demokratická republika 1,68 1,17 0,43 2,78 3,13 0,88 Autoritársky režim
161 Čad Čad 1,67 0,00 0,00 2,22 3,75 2,35 Autoritársky režim
162 Turkmenistan Turkmenistan 1,66 0,00 0,79 2,22 5,00 0,29 Autoritársky režim
163 Sýria Sýria 1,43 0,00 0,00 2,78 4,38 0,00 Autoritársky režim
164 Stredoafrická republika Stredoafrická republika 1,18 0,00 0,00 1,67 1,88 2,35 Autoritársky režim
165 Severná Kórea Severná Kórea 1,08 0,00 2,50 1,67 1,25 0,00 Autoritársky režim
166 Mjanmarsko Mjanmarsko 0,85 0,00 0,00 1,11 3,13 0,00 Autoritársky režim
167 Afganistan Afganistan 0,26 0,00 0,07 0,00 1,25 0,00 Autoritársky režim

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Archivovaná kópia [online]. [Cit. 2020-09-26]. Dostupné online. Archivované 2019-02-12 z originálu.
  2. Democracy Index 2023: Age of conflict [online]. 2024. S. 3. Dostupné online. (po anglicky)

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]