Index demokracie

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Index demokracie 2020

Index demokracie (angl. Democracy Index) je index vydávaný časopisom The Economist, ktorý meria mieru demokracie v 167 krajinách sveta. Prvýkrát bol vydaný v roku 2006 a odvtedy je publikovaný zväčša každý rok.

Tento index rozlišuje medzi dvoma typmi demokracie a dvoma typmi režimov: úplné demokracie, neúplné demokracie, hybridné režimy (miešanie autokracie a demokracie) a autoritárske režimy.

Podľa Indexu demokracie z roku 2019 je Nórsko najdemokratickejšou krajinou na svete s celkovým počtom 9,87 z 10 možných bodov, zatiaľ čo Severná Kórea, označená ako autoritársky režim, je na poslednom mieste s 1,08 bodmi. 76 štátov je uvedených ako demokracie, 22 z nich ako „úplné“ a 54 ako „neúplné“. Podľa indexu je 37 krajín klasifikovaných ako „hybridné režimy“ a 54 ako „autoritárske režimy“. 48,4 percenta svetovej populácie žije v demokracii a 51,6 percenta nie.[1] [2]

Slovensko je podľa indexu „neúplnou demokraciou“ a nachádza sa na 42. mieste. Najlepšie hodnotenie získalo v kategórii Volebný proces a pluralizmus, naopak najhoršie v kategóriach Politická účasť a Politická kultúra.

Podobný rebríček demokracie vydáva organizácia V-Dem Institut.

Metodika[upraviť | upraviť zdroj]

Index demokracie je založený na 60 otázkach, pričom každá obsahuje tri, niekedy iba dve možné odpovede.[3] Odpovede získavajú 0 alebo 1 bod, pri troch možnostiach jedna z odpovedí získa pol bodu. Väčšina odpovedí je odborných posudkov a nie je uvedené, koľko a akí odborníci sa na nich podieľali. Niektoré odpovede vychádzajú z verejných prieskumov v každej krajine. Ak pre krajinu neexistujú údaje z prieskumu, je medzera vyplnená výsledkami z porovnateľných krajín a odbornými posudkami.

Faktory pri vytváraní Indexu demokracie sú:

  • Volebný proces a pluralizmus. Príklad: „Sú voľby slobodné a spravodlivé?“ - a) sú slobodné a spravodlivé (1 bod), b) sú slobodné, ale nespravodlivé (0,5 bodu), c) nie sú slobodné ani spravodlivé (0 bodov).
  • Fungovanie vlády. Príklad: „Určujú slobodne zvolení poslanci vládnu politiku?“ - a) áno (1 bod), b) majú výrazný vplyv (0,5 bodu), c) nie (0 bodov).
  • Politická účasť. Príklad: Podiel občanov, ktorí podľa prieskumu World Health Survey sledujú politiku v médiách (rozhlas, televízia, noviny). - a) nad 50% (1 bod), b) 30 - 50% (0,5 bodu), c) pod 30% (0 bodov).
  • Politická kultúra. Príklad: „Existuje dostatočný sociálny konsenzus, ktorý podporuje stabilnú a fungujúcu demokraciu?“ - a) áno (1 bod), b) áno, existujú však vážne pochybnosti a riziká (0,5 bodu), c) nie (0 bodov).
  • Občianske práva. Príklad: „Používa štát mučenie?“ - a) nie (1 bod), b) áno (0 bodov).

Body krajiny v každej oblasti sa sčítajú, vynásobia 10 a vydelia počtom otázok. Celkový index je výsledkom priemeru z 5 oblastí.

Režimový index[upraviť | upraviť zdroj]

2019
Typ režimu Počet krajín % krajín % svetovej populácie
Úplné demokracie 22 13.2 5.7
Neúplné demokracie 54 32.3 42.7
Hybridné režimy 37 22.2 16.0
Autoritárske režimy 54 32.3 35.6
Na porovnanie - rok 2018
Typ režimu Počet krajín % krajín % svetovej populácie
Úplné demokracie 20 12.0 4.5
Neúplné demokracie 55 32,9 43.2
Hybridné režimy 39 23.4 16.7
Autoritárske režimy 53 31.7 35.6

Poznámka: Index sa vzťahuje iba na obyvateľstvo tých 167 krajín, ktoré sú zahrnuté v indexe. Niekoľko menších štátov je vylúčených, čo je však v porovnaní so súčasnou celkovou odhadovanou svetovou populáciou takmer irelevantné.

Regionálny index (2019)[upraviť | upraviť zdroj]

Miesto Región Počet krajín 2006 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Severná Amerika 2 8,64 8,64 8,63 8,59 8,59 8,59 8,59 8,56 8,56 8,56 8,56 8,59
2 Stredná a západná Európa 21 8,60 8,61 8.45 8.40 8,44 8,41 8,41 8,42 8.40 8,38 8,35 8,35
3 Latinská Amerika a Karibik 24 6,37 6,43 6,37 6.35 6.36 6,38 6.36 6,37 6.33 6,26 6,24 6.13
4 Ázia a Austrália 28 5.44 5,58 5,53 5,51 5,56 5,61 5,70 5,74 5,74 5,63 5,67 5,67
5 Východná Európa 28 5,76 5,67 5,55 5,50 5,51 5,53 5,58 5,55 5,43 5,40 5.42 5.42
6. Subsaharská Afrika 44 4.24 4.28 4.23 4.32 4.33 4,36 4.34 4,38 4,37 4.35 4,36 4.26
7. Blízky východ a severná Afrika 20 3.53 3,54 3.43 3.62 3,73 3,68 3,65 3,58 3.56 3,54 3,54 3.53
Celkom 167 5.52 5,55 5,46 5,49 5.52 5,53 5,55 5,55 5.52 5,48 5,48 5.44

Index 2019[upraviť | upraviť zdroj]

Č. Krajina Body celkom Volebný proces a pluralizmus Fungovanie vlády Politická účasť Politická kultúra Občianske práva Kategória
1 Nórsko Nórsko 9,87 10,00 9,64 10,00 10,00 9,71 Úplná demokracia
2 Island Island 9,58 10,00 9,29 8,89 10,00 9,71 Úplná demokracia
3 Švédsko Švédsko 9,39 9,58 9,64 8,33 10,00 9,41 Úplná demokracia
4 Nový Zéland Nový Zéland 9,26 10,00 9,29 8,89 8,13 10,00 Úplná demokracia
5 Fínsko Fínsko 9,25 10,00 8,93 8,89 8,75 9,71 Úplná demokracia
6 Írsko Írsko 9,24 10,00 7,86 8,33 10,00 10,00 Úplná demokracia
7 Dánsko Dánsko 9,22 10,00 9,29 8,33 9,38 9,12 Úplná demokracia
8 Kanada Kanada 9,22 9,58 9,64 7,78 9,38 9,71 Úplná demokracia
9 Austrália Austrália 9,09 10,00 8,93 7,78 8,75 10,00 Úplná demokracia
10 Švajčiarsko Švajčiarsko 9,03 9,58 9,29 7,78 9,38 9,12 Úplná demokracia
11 Holandsko Holandsko 9,01 9,58 9,29 8,33 8,75 9,12 Úplná demokracia
12 Luxembursko Luxembursko 8,81 10,00 8,93 6,67 8,75 9,71 Úplná demokracia
13 Nemecko Nemecko 8,68 9,58 8,57 8,33 7,50 9,41 Úplná demokracia
14 Spojené kráľovstvo Spojené kráľovstvo 8,52 9,58 7,50 8,89 7,50 9,12 Úplná demokracia
15 Uruguaj Uruguaj 8,38 10,00 8,57 6,11 7,50 9,71 Úplná demokracia
16 Rakúsko Rakúsko 8,29 9,58 7,86 8,33 6,88 8,82 Úplná demokracia
17 Španielsko Španielsko 8,29 9,58 7,14 7,78 8,13 8,82 Úplná demokracia
18 Maurícius Maurícius 8,22 9,17 8,21 5,56 8,75 9,41 Úplná demokracia
19 Kostarika Kostarika 8,13 9,58 7,50 6,67 7,50 9,41 Úplná demokracia
20 Francúzsko Francúzsko 8,12 9,58 7,86 7,78 6,88 8,53 Úplná demokracia
21 Čile Čile 8,08 9,58 8,57 5,00 8,13 9,12 Úplná demokracia
22 Portugalsko Portugalsko 8,03 9,58 7,86 6,11 7,50 9,12 Úplná demokracia
23 Južná Kórea Južná Kórea 8,00 9,17 7,86 7,22 7,50 8,24 Neúplná demokracia
24 Japonsko Japonsko 7,99 8,75 8,21 6,67 7,50 8,82 Neúplná demokracia
25 Spojené štáty Spojené štáty 7,96 9,17 7,14 7,78 7,50 8,24 Neúplná demokracia
26 Malta Malta 7,95 9,17 7,50 6,11 8,13 8,82 Neúplná demokracia
27 Estónsko Estónsko 7,90 9,58 7,86 6,67 6,88 8,53 Neúplná demokracia
28 Izrael Izrael 7,86 9,17 7,86 8,89 7,50 5,88 Neúplná demokracia
29 Botswana Botswana 7,81 9,17 7,14 6,11 7,50 9,12 Neúplná demokracia
30 Kapverdy Kapverdy 7,78 9,17 7,36 6,67 6,88 8,82 Neúplná demokracia
31 Taiwan Taiwan 7,73 9,58 8,21 6,11 5,63 9,12 Neúplná demokracia
32 Česko Česko 7,69 9,58 6,79 6,67 6,88 8,53 Neúplná demokracia
33 Belgicko Belgicko 7,64 9,58 8,21 5,00 6,88 8,53 Neúplná demokracia
34 Cyprus Cyprus 7,59 9,17 6,43 6,67 6,88 8,82 Neúplná demokracia
35 Taliansko Taliansko 7,52 9,58 6,07 7,78 6,25 7,94 Neúplná demokracia
36 Slovinsko Slovinsko 7,50 9,58 6,79 6,67 6,25 8,24 Neúplná demokracia
37 Litva Litva 7,50 9,58 6,43 6,11 6,25 9,12 Neúplná demokracia
38 Lotyšsko Lotyšsko 7,49 9,58 6,07 6,11 6,88 8,82 Neúplná demokracia
39 Grécko Grécko 7,43 9,58 4,86 6,67 7,50 8,53 Neúplná demokracia
40 Južná Afrika Južná Afrika 7,24 7,42 7,50 8,33 5,00 7,94 Neúplná demokracia
41 Východný Timor Východný Timor 7,19 9,08 6,79 5,56 6,88 7,65 Neúplná demokracia
42 Slovensko Slovensko 7,17 9,58 7,14 5,56 5,63 7,94 Neúplná demokracia
43 Malajzia Malajzia 7,16 9,17 7,86 6,67 6,25 5,88 Neúplná demokracia
44 Trinidad a Tobago Trinidad a Tobago 7,16 9,58 7,14 6,11 5,63 7,35 Neúplná demokracia
45 Kolumbia Kolumbia 7,13 9,17 6,79 5,56 5,63 8,53 Neúplná demokracia
46 Panama Panama 7,05 9,58 6,07 6,67 5,00 7,94 Neúplná demokracia
47 Bulharsko Bulharsko 7,03 9,17 6,43 7,22 4,38 7,94 Neúplná demokracia
48 Argentína Argentína 7,02 9,17 5,36 6,11 6,25 8,24 Neúplná demokracia
49 Surinam Surinam 6,98 9,17 6,43 6,67 5,00 7,65 Neúplná demokracia
50 Jamajka Jamajka 6,96 8,75 7,14 4,44 6,25 8,24 Neúplná demokracia
51 India India 6,90 8,67 6,79 6,67 5,63 6,76 Neúplná demokracia
52 Brazília Brazília 6,86 9,58 5,36 6,11 5,00 8,24 Neúplná demokracia
53 Tunisko Tunisko 6,72 9,17 5,71 7,78 5,63 5,88 Neúplná demokracia
54 Filipíny Filipíny 6,64 9,17 5,36 7,22 4,38 7,06 Neúplná demokracia
55 Ghana Ghana 6,63 8,33 5,71 6,67 6,25 6,18 Neúplná demokracia
56 Maďarsko Maďarsko 6,63 8,75 6,07 5,00 6,25 7,06 Neúplná demokracia
57 Poľsko Poľsko 6,62 9,17 6,07 6,11 4,38 7,35 Neúplná demokracia
58 Peru Peru 6,60 9,17 5,00 5,56 5,63 7,65 Neúplná demokracia
59 Chorvátsko Chorvátsko 6,57 9,17 6,07 5,56 5,00 7,06 Neúplná demokracia
60 Dominikánska republika Dominikánska republika 6,54 9,17 5,36 6,11 5,00 7,06 Neúplná demokracia
61 Lesotho Lesotho 6,54 9,17 4,50 6,67 5,63 6,76 Neúplná demokracia
62 Mongolsko Mongolsko 6,50 9,17 5,71 5,56 5,00 7,06 Neúplná demokracia
63 Rumunsko Rumunsko 6,49 9,17 5,71 5,56 4,38 7,65 Neúplná demokracia
64 Indonézia Indonézia 6,48 7,92 7,14 6,11 5,63 5,59 Neúplná demokracia
65 Namíbia Namíbia 6,43 6,58 5,36 6,67 5,63 7,94 Neúplná demokracia
66 Srbsko Srbsko 6,41 8,25 5,36 6,11 5,00 7,35 Neúplná demokracia
67 Ekvádor Ekvádor 6,33 8,75 5,36 6,11 4,38 7,06 Neúplná demokracia
68 Thajsko Thajsko 6,32 7,42 5,36 6,11 6,25 6,47 Neúplná demokracia
69 Srí Lanka Srí Lanka 6,27 7,00 6,07 5,56 6,25 6,47 Neúplná demokracia
70 Paraguaj Paraguaj 6,24 8,75 5,71 5,00 4,38 7,35 Neúplná demokracia
71 Salvádor Salvádor 6,15 9,17 4,64 6,11 3,75 7,06 Neúplná demokracia
72 Guyana Guyana 6,15 6,92 5,36 6,11 5,00 7,35 Neúplná demokracia
73 Mexiko Mexiko 6,09 7,83 6,07 7,22 3,13 6,18 Neúplná demokracia
74 Papua-Nová Guinea Papua-Nová Guinea 6,03 6,92 6,07 3,89 5,63 7,65 Neúplná demokracia
75 Hongkong Hongkong 6,02 3,58 4,36 6,11 7,50 8,53 Neúplná demokracia
76 Singapur Singapur 6,02 3,92 7,86 5,00 6,25 7,06 Neúplná demokracia
77 Severné Macedónsko Severné Macedónsko 5,97 7,00 5,36 6,67 3,75 7,06 Hybridný režim
78 Ukrajina Ukrajina 5,90 7,42 2,71 6,67 6,25 6,47 Hybridný režim
79 Albánsko Albánsko 5,89 7,00 5,36 4,44 5,00 7,65 Hybridný režim
80 Bangladéš Bangladéš 5,88 7,83 6,07 6,11 4,38 5,00 Hybridný režim
81 Fidži Fidži 5,85 6,58 5,36 6,11 5,63 5,59 Hybridný režim
82 Senegal Senegal 5,81 6,08 6,07 4,44 6,25 6,18 Hybridný režim
83 Moldavsko Moldavsko 5,75 6,58 4,64 6,11 4,38 7,06 Hybridný režim
84 Čierna Hora Čierna Hora 5,65 5,67 5,36 6,11 4,38 6,76 Hybridný režim
85 Madagaskar Madagaskar 5,64 7,92 3,57 6,11 5,63 5,00 Hybridný režim
86 Arménsko Arménsko 5,54 7,50 5,36 6,11 3,13 5,59 Hybridný režim
87 Malawi Malawi 5,50 6,08 4,29 5,00 6,25 5,88 Hybridný režim
88 Libéria Libéria 5,45 7,42 3,07 5,56 5,63 5,59 Hybridný režim
89 Gruzínsko Gruzínsko 5,42 7,83 3,57 6,11 4,38 5,59 Hybridný režim
90 Honduras Honduras 5,42 7,83 4,29 4,44 4,38 6,18 Hybridný režim
91 Bhután Bhután 5,30 8,75 6,79 2,78 4,38 3,82 Hybridný režim
92 Nepál Nepál 5,28 4,83 5,36 5,00 5,63 5,59 Hybridný režim
93 Guatemala Guatemala 5,26 6,92 4,64 3,89 4,38 6,47 Hybridný režim
94 Keňa Keňa 5,18 3,50 5,71 6,67 5,63 4,41 Hybridný režim
95 Tanzánia Tanzánia 5,16 5,75 5,00 5,00 5,63 4,41 Hybridný režim
96 Maroko Maroko 5,10 5,25 4,64 5,56 5,63 4,41 Hybridný režim
97 Benin Benin 5,09 4,67 5,71 4,44 5,63 5,00 Hybridný režim
98 Zambia Zambia 5,09 4,75 2,93 4,44 6,88 6,47 Hybridný režim
99 Uganda Uganda 5,02 4,33 3,57 4,44 6,88 5,88 Hybridný režim
100 Mali Mali 4,92 6,42 3,07 3,89 5,63 5,59 Hybridný režim
101 Kirgizsko Kirgizsko 4,89 6,08 2,93 6,67 3,75 5,00 Hybridný režim
102 Bosna a Hercegovina Bosna a Hercegovina 4,86 6,17 2,93 5,56 3,75 5,88 Hybridný režim
103 Sierra Leone Sierra Leone 4,86 6,58 2,86 3,33 6,25 5,29 Hybridný režim
104 Bolívia Bolívia 4,84 4,75 3,93 5,00 3,75 6,76 Hybridný režim
105 Haiti Haiti 4,57 4,75 2,07 3,89 6,25 5,88 Hybridný režim
106 Libanon Libanon 4,36 3,92 1,50 6,67 5,00 4,71 Hybridný režim
107 Gambia Gambia 4,33 4,00 4,29 3,33 5,63 4,41 Hybridný režim
108 Pakistan Pakistan 4,25 6,08 5,71 2,22 2,50 4,71 Hybridný režim
109 Nigéria Nigéria 4,12 5,17 3,93 3,33 3,75 4,41 Hybridný režim
110 Turecko Turecko 4,09 3,08 5,00 5,00 5,00 2,35 Hybridný režim
111 Pobrežie Slonoviny Pobrežie Slonoviny 4,05 4,83 2,86 3,33 5,63 4,12 Hybridný režim
112 Burkina Faso Burkina Faso 4,04 3,08 2,86 5,00 5,00 4,12 Hybridný režim
113 Alžírsko Alžírsko 4,01 3,08 2,86 5,00 5,00 4,12 Hybridný režim
114 Jordánsko Jordánsko 3,93 3,58 4,29 3,89 4,38 3,53 Autoritársky režim
115 Kuvajt Kuvajt 3,93 3,58 4,29 3,89 4,38 3,53 Autoritársky režim
116 Mauritánia Mauritánia 3,92 3,50 3,57 5,00 3,13 4,41 Autoritársky režim
117 Palestína Palestína 3,89 3,33 0,14 7,78 4,38 3,82 Autoritársky režim
118 Irak Irak 3,74 5,25 0,00 6,67 5,00 1,76 Autoritársky režim
119 Angola Angola 3,72 2,25 2,86 5,56 5,00 2,94 Autoritársky režim
120 Mozambik Mozambik 3,65 2,58 2,14 5,00 5,00 3,53 Autoritársky režim
121 Gabon Gabon 3,61 2,58 2,21 4,44 5,00 3,82 Autoritársky režim
122 Mjanmarsko Mjanmarsko 3,55 3,08 3,93 2,78 5,63 2,35 Autoritársky režim
123 Nikaragua Nikaragua 3,55 3,08 1,25 2,86 3,89 5,63 Autoritársky režim
124 Kambodža Kambodža 3,53 0,83 4,64 3,33 5,63 3,24 Autoritársky režim
125 Etiópia Etiópia 3,44 0,42 3,57 5,56 5,00 2,65 Autoritársky režim
126 Togo Togo 3,30 3,17 1,79 3,33 5,00 3,24 Autoritársky režim
127 Niger Niger 3,29 2,92 1,14 3,33 4,38 4,71 Autoritársky režim
128 Katar Katar 3,19 0,00 4,29 2,22 5,63 3,82 Autoritársky režim
129 Rwanda Rwanda 3,16 1,42 4,29 2,78 4,38 2,94 Autoritársky režim
130 Zimbabwe Zimbabwe 3,16 0,00 2,50 4,44 5,63 3,24 Autoritársky režim
131 Komory Komory 3,15 2,08 2,21 3,89 3,75 3,82 Autoritársky režim
132 Eswatini Eswatini 3,14 0,92 2,86 2,78 5,63 3,53 Autoritársky režim
133 Guinea Guinea 3,14 3,50 0,43 4,44 4,38 2,94 Autoritársky režim
134 Kongo (Brazzaville) Kongo (Brazzaville) 3,11 2,17 2,50 3,89 3,75 3,24 Autoritársky režim
135 Rusko Rusko 3,11 2,17 1,79 5,00 2,50 4,12 Autoritársky režim
136 Vietnam Vietnam 3,08 0,00 3,21 3,89 5,63 2,65 Autoritársky režim
137 Egypt Egypt 3,06 2,67 3,21 3,33 3,75 2,35 Autoritársky režim
138 Omán Omán 3,06 0,08 3,93 2,78 4,38 4,12 Autoritársky režim
139 Kazachstan Kazachstan 2,94 0,50 2,14 4,44 4,38 3,24 Autoritársky režim
140 Venezuela Venezuela 2,88 0,00 1,79 5,00 4,38 3,24 Autoritársky režim
141 Afganistan Afganistan 2,85 3,42 0,64 3,89 2,50 3,82 Autoritársky režim
142 Kamerun Kamerun 2,85 1,67 2,50 3,33 4,38 2,35 Autoritársky režim
143 Kuba Kuba 2,84 0,00 3,57 3,33 4,38 2,94 Autoritársky režim
144 Džibutsko Džibutsko 2,77 0,42 1,29 3,89 5,63 2,65 Autoritársky režim
145 Spojené arabské emiráty Spojené arabské emiráty 2,76 0,00 3,93 2,22 5,00 2,65 Autoritársky režim
146 Azerbajdžan Azerbajdžan 2,75 0,50 2,14 3,33 3,75 3,53 Autoritársky režim
147 Sudán Sudán 2,70 0,00 1,79 5,56 5,00 1,18 Autoritársky režim
148 Guinea-Bissau Guinea-Bissau 2,63 4,92 0,00 2,78 3,13 2,35 Autoritársky režim
149 Bahrajn Bahrajn 2,55 0,92 2,71 2,78 4,38 2,06 Autoritársky režim
150 Bielorusko Bielorusko 2,48 0,92 2,00 2,78 4,38 2,35 Autoritársky režim
151 Irán Irán 2,38 0,00 2,86 4,44 3,13 1,47 Autoritársky režim
152 Eritrea Eritrea 2,37 0,00 2,14 1,67 6,88 1,18 Autoritársky režim
153 Čína Čína 2,26 0,00 4,29 3,33 2,50 1,18 Autoritársky režim
154 Burundi Burundi 2,15 0,00 0,07 3,33 5,00 2,35 Autoritársky režim
155 Laos Laos 2,14 0,00 2,86 1,67 5,00 1,18 Autoritársky režim
156 Líbya Líbya 2,02 0,00 0,00 2,78 4,38 2,94 Autoritársky režim
157 Uzbekistan Uzbekistan 2,01 0,08 1,86 2,22 5,00 0,88 Autoritársky režim
158 Jemen Jemen 1,95 0,00 0,00 3,89 5,00 0,88 Autoritársky režim
159 Saudská Arábia Saudská Arábia 1,93 0,00 2,86 2,22 3,13 1,47 Autoritársky režim
160 Tadžikistan Tadžikistan 1,93 0,08 0,79 1,67 6,25 0,88 Autoritársky režim
161 Rovníková Guinea Rovníková Guinea 1,92 0,00 0,43 3,33 4,38 1,47 Autoritársky režim
162 Turkmenistan Turkmenistan 1,72 0,00 0,79 2,22 5,00 0,59 Autoritársky režim
163 Čad Čad 1,61 0,00 0,00 1,67 3,75 2,65 Autoritársky režim
164 Sýria Sýria 1,43 0,00 0,00 2,78 4,38 0,00 Autoritársky režim
165 Stredoafrická republika Stredoafrická republika 1,32 1,25 0,00 1,11 1,88 2,35 Autoritársky režim
166 Demokratická republika Kongo Demokratická republika Kongo 1,13 0,00 0,00 1,67 3,13 0,88 Autoritársky režim
167 Severná Kórea Severná Kórea 1,08 0,00 2,50 1,67 1,25 0,00 Autoritársky režim

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]