Interdisciplinarita

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Interdisciplinarita (iné názvy: interdisciplinárnosť, medziodborovosť, medzidisciplinárnosť)[1] je v teóriimetodológii vedy vedecko-výskumná práca, pri ktorej sa uplatňujú dve alebo viaceré vedné disciplíny, vedné odbory. Neexistuje všeobecne prijímaná definícia toho, čo možno pokladať za interdisciplinárny výskum.

Napr. francúzsky akademik Guy Berger rozlišuje výskum disciplinárny, multidisciplinárny, pluradisciplinárny, interdisciplinárny a transdisciplinárny, pričom interdisciplinaritu vníma ako vzájomné pôsobenie medzi dvoma či viacerými rôznymi vednými disciplínami, pričom ich vzťah sa môže líšiť spočívajúc od jednoduchej výmeny ideí až po vzájomnú integráciu koncepcií, metodológie, procedúr či terminológie.[2]

Ako prvý prípad interdisciplinárneho výskumu sa spravidla uvádzajú prvé výskumy biochémie rastlín v 18. storočí.[3]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. interdisciplinárnosť; medziodborový; medzidisciplinárny. In: JAROŠOVÁ, A. a kol.. Slovník súčasného slovenského jazyka [online]. Veda, 2011, [cit. 2022-01-24]. Dostupné online.
  2. Interdisciplinarity: Problems of Teaching and Research in Universities [online]. CERI, 1972, [cit. 2022-01-24]. Dostupné online.
  3. Interdisciplinarita – Sociologická encyklopedie [online]. encyklopedie.soc.cas.cz, [cit. 2022-01-24]. Dostupné online.