Preskočiť na obsah

International Bar Association

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

International Bar Association (IBA) (slov. Medzinárodná advokátska komora) je združenie pozostávajúce z právnikov, advokátskych komôr a právnych spoločností. IBA bola založená v roku 1947 a v súčasnosti má viac ako 80 000 individuálnych právnikov a 190 advokátskych komôr a právnych spoločností.[1] Jej centrála sa nachádza v Londýne v Anglicku. Pobočky má vo Washingtone, D.C., USA, v Soule v Južnej Kórei a v São Paulo v Brazílii.[2]

História IBA

[upraviť | upraviť zdroj]

Zástupcovia 34 štátnych advokátskych komôr sa 17. februára 1947 zhromaždili v New Yorku, aby vytvorili IBA. Počiatočné členstvo bolo obmedzené iba na advokátske komory a právnické spoločnosti, ale v roku 1970 bolo členstvo v IBA otvorené aj pre jednotlivých právnikov. Členmi IBA sú členovia právnickej profesie vrátane advokátov, právnych zástupcov, predstaviteľov súdnictva, interných právnikov, vládnych právnikov, akademikov a študentov práva.[3] [4]

Vzťahy s inými medzinárodnými organizáciami

[upraviť | upraviť zdroj]

IBA má od roku 1947 štatút osobitného poradného orgánu pred Valným zhromaždením OSN a Hospodárskou a sociálnou radou OSN (ECOSOC).[5] 9. októbra 2012 podpísala Memorandum o porozumení s Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).[6] IBA tiež spolupracuje s OECD a Úradom OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC) v Protikorupčnej stratégii pre právnické povolanie, ktorá je protikorupčnou iniciatívou pre právnikov.[7] Uzavrela partnerstvo aj s ďalšími organizáciami vrátane Medzinárodnej federácie účtovníkov (IFAC)[8] a Medzinárodnej organizácie zamestnávateľov (IOE).[9]

Štruktúra IBA

[upraviť | upraviť zdroj]

IBA je rozdelená do dvoch divízií - divízia právnej praxe (LPD) a divízia verejného a profesionálneho záujmu (PPID). Každá divízia má rôzne výbory a fóra, ktoré sa venujú konkrétnym oblastiam praxe. Tieto výbory a fóra vydávajú pravidelné publikácie zamerané na medzinárodnú právnu prax.[10]

V rámci PPID sídli Komisia pre advokátske záležitosti (BIC) a Inštitút pre ľudské práva (IBAHRI). BIC bola založená v roku 2004 a tvoria ju zástupcovia advokátskych komôr a právnych spoločností z celého sveta.

Súčasným výkonným riaditeľom IBA je Mark Ellis.

Inštitút pre ľudské práva (IBAHRI)

[upraviť | upraviť zdroj]

Inštitút pre ľudské práva Medzinárodnej advokátskej komory (IBAHRI) bol založený v roku 1995 za čestného predsedníctva Nelsona Mandelu. Poslaním IBAHRI je „podporovať, chrániť a presadzovať ľudské práva na základe spravodlivého právneho štátu“. IBAHRI realizuje rôzne projekty v oblasti ľudských práv a vlády zákona, najmä pokiaľ ide o nezávislosť súdnictva a práva na spravodlivý proces.[11]

Kódexy a usmernenia k právnej praxi

[upraviť | upraviť zdroj]

IBA vydáva kódexy a usmernenia pre medzinárodnú právnu prax. Pravidlá IBA o dokazovaní v medzinárodnej arbitráži, prijaté v roku 1999 a revidované v roku 2010, sa používajú v medzinárodnej obchodnej arbitráži.[12][13]

IBA taktiež vydala: Pokyny IBA o konflikte záujmov v medzinárodnej arbitráži, Pokyny IBA pre vypracovanie doložiek v medzinárodnej arbitráži a Zásady IBA pre výkon právnickej profesie (2011).[14]

Pracovné skupiny a akčné skupiny

[upraviť | upraviť zdroj]
 • Akčná skupina pre oblasť právneho štátu
 • Pracovná skupina pre finančnú krízu[15]
 • Pracovná skupina pre medzinárodný terorizmus

Cena IBA za vynikajúcu medzinárodnú právničku

[upraviť | upraviť zdroj]

IBA pravidelne udeľuje cenu ženám - vynikajúcim právničkám. Udeľuje sa každý druhý rok a sponzoruje ju spoločnosť LexisNexis. Zahŕňa dar vo výške 5 000 USD na charitu podľa výberu víťaza.

Medzi držiteľky ceny patria:[16]

 • Helvi Sipilä z Fínska v roku 2001
 • Navi Pillay z Južnej Afriky v roku 2003
 • Dianna Kempe z Bermúd v roku 2006
 • Anne-Marie Hutchinson z Anglicka v roku 2010
 • Olufolake Solanke z Nigérie v roku 2012
 • Tukiya Kankasa-Mabula zo Zambie v roku 2014
 • Carol Xueref z Francúzska v roku 2016[17]
 • Eloísa Machado de Almeida z Brazílie v roku 2018

Prezidenti IBA

[upraviť | upraviť zdroj]

Členovia IBA na Slovensku

[upraviť | upraviť zdroj]

Spomedzi slovenských advokátskych kancelárií je členom IBA Witt&Kleim Advokátska kancelária s.r.o., White & Case LLP, Kinstellar. Členom je aj Slovenská advokátska komora.

Referencie

[upraviť | upraviť zdroj]
 1. IBA - About the IBA [online]. www.ibanet.org, [cit. 2020-10-19]. Dostupné online. (po anglicky)
 2. IBA - Contact us [online]. www.ibanet.org, [cit. 2020-10-19]. Dostupné online. (po anglicky)
 3. International respect [online]. www.globallegalpost.com, [cit. 2020-10-19]. Dostupné online.
 4. Changing perceptions [online]. www.globallegalpost.com, [cit. 2020-10-19]. Dostupné online.
 5. NATIONS, United. List of non-governmental orgamizations [online]. UN, 18.09.2008, [cit. 2020-10-19]. Dostupné online.
 6. IBA extends economic development collaboration [online]. www.globallegalpost.com, [cit. 2020-10-19]. Dostupné online.
 7. The Fight against Foreign Bribery: New Laws, New Challenges, New Trends - OECD [online]. www.oecd.org, [cit. 2020-10-19]. Dostupné online.
 8. RIGBY, Ben. CDR - Commercial Dispute Resolution [online]. Arbitration,Litigation,Dispute Resolution | CDR Magazine, [cit. 2020-10-19]. Dostupné online. (po anglicky)
 9. News Details - IFAC and IBA sign anti-corruption mandate [online]. www.theaccountant-online.com, [cit. 2020-10-19]. Dostupné online. Archivované 2020-04-12 z originálu.
 10. IBA - Committee index [online]. www.ibanet.org, [cit. 2020-10-19]. Dostupné online. Archivované 2019-02-18 z originálu. (po anglicky)
 11. International Bar Association’s Human Rights Institute (IBAHRI) - Africa Governance Institute [online]. web.archive.org, 2013-06-18, [cit. 2020-10-19]. Dostupné online. Archivované 2013-06-18 z originálu.
 12. The IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration | Arbitration, dispute resolution and mediation [online]. Cambridge University Press, [cit. 2020-10-19]. Dostupné online. (po anglicky)
 13. News & Insights [online]. www.ashurst.com, [cit. 2020-10-19]. Dostupné online. (po anglicky)
 14. IBA - IBA guides, rules and other free materials [online]. www.ibanet.org, [cit. 2020-10-19]. Dostupné online. (po anglicky)
 15. IBA - Task Force on the Financial Crisis - 2009 [online]. www.ibanet.org, [cit. 2020-10-19]. Dostupné online. Archivované 2016-11-22 z originálu. (po anglicky)
 16. IBA - IBA Outstanding International Woman Lawyer Award [online]. www.ibanet.org, [cit. 2020-10-19]. Dostupné online. (po anglicky)
 17. Carol Xueref : femme juriste d’exception [online]. http://www.magazine-decideurs.com, [cit. 2020-10-19]. Dostupné online. (po francúzsky)
 18. FEBRUARY 2015, Michael Cross2. Profile: David W Rivkin [online]. Law Gazette, [cit. 2020-10-19]. Dostupné online. (po anglicky)
 19. Magic circle partner takes IBA reins [online]. www.globallegalpost.com, [cit. 2020-10-19]. Dostupné online.